Quy hoạch karaoke

Xem 1-20 trên 23 kết quả Quy hoạch karaoke
 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 854/QĐ-UBND NGÀY 21/3/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p mungtetmoi 21-01-2013 28 2   Download

 • Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ năm 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf5p buitubt 05-03-2014 36 0   Download

 • Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT về việc hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

  pdf2p lawvhxh8 16-11-2009 57 6   Download

 • Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch hoạt động, kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf5p lawvhxh6 16-11-2009 45 5   Download

 • Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

  pdf2p lawvhxh8 16-11-2009 44 5   Download

 • Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Phú giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 45 4   Download

 • Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

  pdf2p lawvhxh7 16-11-2009 43 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf14p antromtraicay 29-04-2010 61 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p kisyodau 03-06-2011 51 3   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

  pdf3p cunghoangdao 28-12-2012 46 3   Download

 • Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

  pdf3p lawvhxh4 16-11-2009 61 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf16p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 44 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BỔ SUNG CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2010- 2015 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

  pdf25p meoconanca 28-02-2011 39 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

  pdf15p meocontreocay 30-05-2011 34 1   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------Số: 13/2012/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Đồng Xoài, ngày 23 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020

  pdf8p giaythethao 03-10-2012 34 1   Download

 • Quyết định 3630/QĐ-UBND năm 2013 Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2013 đến năm 2020.

  doc10p holoesinin 05-06-2014 32 0   Download

 • Thông tư 54/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá Thông tin về việc hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường

  doc2p trangson 19-08-2009 97 5   Download

 • Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010 của Ủy ban nhân dân quận 5 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

  pdf1p truongbachi 23-10-2009 40 4   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng HĐND và UBND Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy...

  pdf4p phale_xanh 17-03-2011 44 4   Download

 • Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND về việc xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p truongbachi 23-10-2009 86 2   Download

Đồng bộ tài khoản