Quy hoạch mạng lưới bán buôn

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quy hoạch mạng lưới bán buôn
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf16p naubanh_chung 23-01-2013 27 2   Download

 • Quyết định số 2219/QĐ-BCT ban hành về việc Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

  pdf11p bachma47 15-12-2017 8 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020

  pdf11p coolandclean 21-05-2012 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

  pdf11p caythongxinh 20-12-2012 24 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 5058/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf2p vuonnhomini 04-02-2013 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf13p duongphuongtim 23-04-2013 30 2   Download

Đồng bộ tài khoản