intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy tắc đầu tư

Xem 1-20 trên 2792 kết quả Quy tắc đầu tư
 • Bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung (gọi là BT) gồm 13 vị thuốc đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, kháng viêm trên động vật và đã được phát triển thành dạng thuốc bột. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng phương pháp định lượng acid asperulosidic, chất điểm chỉ trong thuốc bột BT, bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Các điều kiện xử lý mẫu thử và điều kiện HPLC định lượng được nghiên cứu lựa chọn.

  pdf5p phuong62310 31-01-2023 8 1   Download

 • Tài liệu "Tổng tập Ca Văn Thỉnh: Phần 1" tập hợp các tác phẩm của nhà sử học đồng thời cũng là nhà Nam Bộ học hàng đầu Việt Nam là cố Giáo sư Ca Văn Thỉnh, một cuốn sách bao gồm nhiều tư liệu lịch sử quý giá, đặc biệt là những tư liệu về văn hóa, văn học và khảo cổ của vùng đất phương Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf257p vidumbledore 24-01-2023 13 1   Download

 • Giáo trình Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình 2 được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể nhận biết được những dấu hiệu, nguyên nhân gây sự cố từ đó có biện pháp xử lý phù hợp; Vận hành các loại động cơ, các bộ ly hợp, hộp số theo đúng quy trình; Xây dựng được quy trình vận hành các hệ thống phục vụ công tác khai thác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p trangdo0906 18-01-2023 2 1   Download

 • Bài giảng Văn hóa du lịch - Chương 4: Văn hóa du lịch trong phát triển du lịch ở Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: văn hóa du lịch trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng điểm, tuyến du lịch; văn hóa du lịch trong xây dựng sản phẩm du lịch; văn hóa du lịch trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch; văn hóa du lịch trong hợp tác phát triển du lịch; văn hóa du lịch trong quản lý nhà nước về du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 10 2   Download

 • "Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021" điểm lại một số quy định pháp luật (đang soạn thảo hoặc đã ban hành) đáng chú ý, những vấn đề pháp lý tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định, vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có điểm đáng lưu ý về tư duy soạn thảo chính sách để phân tích, bình luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây.

  pdf58p phuong3659 11-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam" nhằm nghiên cứu tiếp cận tăng trưởng kinh tế theo quan điểm của Keynes, một nhà kinh tế học trọng cầu để phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Về thực nghiệm, nghiên cứu dựa trên mô hình tổng cầu của Keynes để xây dựng mô hình hồi quy bội đánh giá tác động của các yếu tố cấu thành nên tổng cầu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế (GDP).

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 9 1   Download

 • Bài viết "Một số nhân tố ảnh hưởng đến FDI của 8 nước châu Âu trong giai đoạn 2000-2019" đánh giá tác động của 5 yếu tố Quy mô thị trường, Tổng dự trữ ngoại hối, Cơ sở hạ tầng, Độ mở thương mại của một quốc gia, Chi phí lao động lên dòng vốn FDI thông qua phân tích dữ liệu của 8 quốc gia phát triển thuộc Châu Âu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 10 1   Download

 • Giáo trình môn học "Pháp luật kinh tế" cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Pháp luật Kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế cuộc sống, là cơ sở kiến thức để học viên liên thông lên trình độ cao hơn.

  pdf67p phuongthu205 22-12-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế (Nghề: Kế toán) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Pháp luật Kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế cuộc sống, là cơ sở kiến thức để học viên liên thông lên trình độ cao hơn.

  pdf67p phuongyen205 22-12-2022 5 2   Download

 • “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử đồng thời được phổ biến trên các mạng xã hội lớn tại Việt Nam.

  pdf100p hanlinhchi 27-12-2022 49 4   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam" phân tích tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2000- 2017 với 1.034 quan sát, áp dụng mô hình hồi quy bằng phương pháp ước lượng FEM và phương pháp GLS đối với biến phụ thuộc tăng trưởng kinh tế. Các biến độc lập lần lượt là vốn đầu tư và lực lượng lao động.

  pdf12p phuongtham205 18-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết Đạo đức công vụ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trình bày mối quan hệ và sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đạo đức công vụ ở Việt Nam trên cả hai bình diện: tích cực, thúc đẩy và tiêu cực, rào cản; bước đầu đưa ra một số gợi ý đối với việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ trong bối cảnh hiện nay.

  pdf9p vifred 22-12-2022 8 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới" tiếp tục trình bày những nội dung về: phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường tổng kết thực tiễn nhằm hoàn thiện các quy định quản lý cán bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p langmongnhu 14-12-2022 30 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch đa dạng sinh học quốc gia" trình bày những nội dung về: giới thiệu các nguyên tắc chỉ đạo; mối quan hệ giữa các công cụ qui hoạch đa dạng sinh học với nhau và giữa qui hoạch chiến lược đa dạng sinh học với những nỗ lực qui hoạch khác; các bài học rút ra từ những kinh nghiệm ban đầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p langmongnhu 14-12-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả và nhận biết được các loại cần khoan, choòng khoan phục vụ công tác khoan dầu khí; Liệt kê được thứ tự các loại cần khoan trong chuỗi cần và dụng cụ phá hủy đất đá; Giải thích được chức năng của thiết bị quay cần và dụng cụ phá hủy đất đá; Trình bày được quy trình vận hành hệ thống quay cần và dụng cụ phá hủy đất đá.

  pdf126p trangtim0906 15-12-2022 9 2   Download

 • Bài viết "Đồn điền cao su ở Tây Ninh thời thuộc Pháp" không tập trung nghiên cứu đồn điền cao su ở Tây Ninh về các mặt chính sách đầu tư, vốn, giá trị xuất khẩu hay những cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền... mà nghiên cứu, tìm hiểu một số đặc điểm của đồn điền cao su về đăng kí chủ sở hữu, quy mô và diện tích, kĩ thuật canh tác, nguồn công nhân chủ yếu làm việc trong đồn điền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p phuongnguyen0520 14-12-2022 11 1   Download

 • Luận văn "Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội giai đọan 2016-2020. Từ đó xác định những vấn đề cốt lõi, cần ưu tiên để quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bả thời gian tới nhằm thúc đấy mạnh mẽ quá trình đổi mới quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

  pdf102p matroicon2510 06-12-2022 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán phải trả người bán tại công ty TNHH Dầu nhớt và Xe nâng Anh Khôi" nhằm tìm hiểu khái quát về công ty TNHH Dầu Nhớt Và Xe Nâng Anh Khôi; Tìm hiểu công tác kế toán phải ra người bán từ khâu quản lí đến quá trình hạch toán, ghi chép trên chứng từ sổ sách tại phòng kế toán về tình hình phải trả người bán tại công ty, hiểu được quy trình công việc của kế toán phải trả người bán.

  pdf97p matroicon2510 06-12-2022 9 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)" được biên soạn nhằm làm rõ một số nội dung liên quan đến trình tự triển khai áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng, hướng dẫn lựa chọn nội dung áp dụng BIM, môi trường dữ liệu chung (CDE), các yêu cầu trong quá trình tạo lập mô hình và các biểu mẫu hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf123p hoabingan205 08-12-2022 13 4   Download

 • Bài giảng "Đại số lớp 9 - Tiết 9: Luyện tập" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức bài học, nắm vững công thức và cách thực hiện đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn. Vận dụng kiến thức được học để giải quyết các bài tập đơn giản. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  ppt10p camtucau205 05-12-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy tắc đầu tư
p_strCode=quytacdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2