intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ trợ giúp pháp lý

Xem 1-20 trên 187 kết quả Quỹ trợ giúp pháp lý
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh thanh hoá - thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p buiduong_1 11-12-2012 282 53   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  pdf21p truongan 10-07-2009 334 35   Download

 • Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật....

  pdf105p lanlan38 02-04-2013 90 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để từ đó làm sáng tỏ vai trò của trợ giúp đối với nhóm người yếu thế đồng thời đánh giá về các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý cho nhóm người yếu thế, thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng.

  pdf28p nguyetdong1 13-04-2017 27 7   Download

 • Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây để hiểu rõ hơn về về luật này.

  pdf15p uocvongxua02 15-05-2015 48 6   Download

 • Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 Tài liệu sau đây để hiểu rõ hơn về về luật Luật trợ giúp pháp lý.

  pdf36p uocvongxua02 15-05-2015 53 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, tổ chức có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tổ chức tham gia tự chấm dứt theo quy định của pháp luật ...

  pdf4p la-vie 09-01-2011 74 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương hoặc Chi nhánh của Trung tâm. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương hoặc Chi nhánh của Trung tâm. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC...

  pdf3p ee_traime 27-12-2010 71 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tonhr Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể Đối tượng thực hiện:...

  pdf4p aa_banhda 26-12-2010 44 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tư pháp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể. ...

  pdf0p la-vie 09-01-2011 52 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết...

  pdf4p haisannuongmuoiot 24-10-2010 60 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, tổ chức tiếp nhận kiến nghị. Cách thức thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể. Đối tượng thực hiện: Tổ chức ...

  pdf3p la-vie 09-01-2011 66 2   Download

 • Luật trợ giúp pháp lý quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf128p thuongdanguyetan10 09-03-2019 14 0   Download

 • Luật trợ giúp pháp lý được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. tài liệu được biên soạn với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực nêu này. Mời các bạn cùng tham khảo qua phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf141p thuongdanguyetan10 09-03-2019 25 0   Download

 • Tài liệu Chế độ chính sách đối với người cao tuổi - Hỏi & đáp với trợ giúp pháp lý được biên soạn nhằm giải đáp các thắc mắc của người dân về chế độ chính sách đối với người cao tuổi được quy định trong pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p thuongdanguyetan07 04-05-2019 22 0   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VIỆT NAM

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 36 4   Download

 • Thông tư 41/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  pdf4p lythong 18-08-2009 123 3   Download

 • Tài liệu Một số quy định của pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Bạn với trợ giúp pháp lý sẽ trình bày các nội dung về quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em, các hành vi vi phạm quyền trẻ em, trách nhiệm bảo đảm quyền cơ bản của trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p violympus 12-03-2019 27 3   Download

 • Tài liệu Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - Bạn với trợ giúp pháp lý trình bày các nội dung chính sau: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất, một số quy định cụ thể về tách thửa đối với từng loại đất,. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p violympus 12-03-2019 17 0   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về trợ giúp pháp lý. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà...

  pdf18p abcdef_42 01-11-2011 93 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quỹ trợ giúp pháp lý
p_strCode=quytrogiupphaply

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2