Quyết định 127

Xem 1-20 trên 140 kết quả Quyết định 127
 • Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc4p sontinh 18-08-2009 1124 195   Download

 • Quyết Định 127 có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công Báo và sẽ thay thế các quy định của Quy Chế 1627 và các văn bản hướng dẫn thi hành Quy Chế này liên quan đến việc tính và chuyển nợ quá hạn.

  pdf3p thanhsang 10-06-2009 243 75   Download

 • Quyết định 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  doc4p hoangchau 19-08-2009 251 27   Download

 • Quyết định 127/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

  pdf13p lawttnh1 11-11-2009 88 7   Download

 • Quyết định 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf3p kevintu 14-08-2009 56 3   Download

 • Quyết định 127/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động thị trường chứng khoán

  doc5p anhphuong 17-08-2009 66 3   Download

 • Quyết định 127/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

  doc3p diennghia 19-08-2009 42 3   Download

 • Quyết định 127/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Chính Phủ ban hành

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 71 3   Download

 • Quyết định 127/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên giai đoạn 2003 - 2005

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 59 2   Download

 • Quyết định 127/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước

  doc4p thuylam 16-08-2009 54 1   Download

 • Quyết định 127/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn7 31-10-2009 30 1   Download

 • Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p sontinh 18-08-2009 434 109   Download

 • Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN về Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành , để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  pdf4p lawdt4 02-12-2009 286 104   Download

 • Nghị định 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991...

  doc10p dongson 19-08-2009 206 22   Download

 • Quyết định về cấp dự báo, báo động, và biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng

  doc10p buikhacha 18-05-2010 123 21   Download

 • Quyết định số 127/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thành Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 56 7   Download

 • Quyết định số 127/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf6p lawxnk7 11-11-2009 72 7   Download

 • Quyết định số 127/2006/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty Đông Bắc do Bộ Quốc phòng ban hành

  pdf4p lawdn3 31-10-2009 42 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 127/2008/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawttnh18 19-11-2009 56 6   Download

 • Nghị quyết số 127-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 74 6   Download

Đồng bộ tài khoản