intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định lựa chọn mạng viễn thông

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định lựa chọn mạng viễn thông
 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thương hiệu giá trị thương hiệu, hành vi tiêu dùng của khách hàng; nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Mobifone chi nhánh Huế; đánh giá sự ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp nâng cao nhằm nâng cao sự ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi tiêu dùng của khách hàng.

  pdf128p bautroibinhyen5 01-12-2016 45 13   Download

 • Tóm tắt luận án: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mạng di động của khách hàng trên thị trường khu vực Bình Trị Thiên cso nội dung gồm 4 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng quyết định lựa chọn của người tiêu dùng đối với dịch vụ viễn thông. Chương 2: địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mạng di động của khách hàng tại thị trường khu vực Bình Trị Thiên.

  pdf52p dtphuongg 10-09-2018 64 0   Download

 • Hình 1,14 tiếng ồn ở trong không gian 3 là không thích hợp cho quyết định. được lựa chọn từ một bảng chữ cái hữu hạn được truyền đi, trong khi không có gì là truyền (s3 = 0) trong không gian thứ ba. Nhận, phát hiện kết quả đầu ra r1, r2, r3 trong ba kích thước thực sự có sẵn.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 51 8   Download

 • Khi thiết kế mô hình thì các mục tiêu hiệu năng được lựa chọn là khác nhau. Các mục tiêu này là nhân tố quyết định và có hai kiểu mục tiêu cơ bản. Một kiểu là hướng ứng dụng, nghĩa là nó thường liên quan tới tỉ lệ QoS ở mức ứng dụng ví dụ như trễ từ đầu cuối tới đầu cuối. Kiểu còn lại là hướng mạng, nghĩa là nó thường có liên quan tới các mức tận dụng tài nguyên mạng, ví dụ như thông lượng tổng. Thông tin đầu vào của thiết kế mô hình...

  pdf12p minhloi7733 08-09-2010 102 44   Download

 • Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam Ngoài ra, việc duy trì nhiệt độ và độ ẩm tương đối ở mức tối ưu có thể gây hư hại đến kết cấu của toà nhà dùng để lưu trữ tư liệu, vì vậy không tránh khỏi những lựa chọn mang tính thoả hiệp giữa các quyết định trên. Cần đo và ghi lại nhiệt độ và độ ẩm tương đối một cách có hệ thống.

  pdf8p banhbeovodung 26-06-2013 58 8   Download

 • Chương 10 Quản trị chuỗi cung ứng và kênh marketing thuộc bài giảng Chiến lược Marketing nhằm xác định mạng giá trị và hệ thống kênh marketing, mô tả bản chất, chức năng và các hình thức kênh phân phối, thảo luận cách thức các thành viên kênh tương tác và tổ chức hoạt động kênh, nhận diện các thành phần của chiến lược kênh, thảo luận các vấn đề chủ yếu của quản trị kênh phân phối: lựa chọn, thúc đẩy, huấn luyện, đánh giá và quản trị mâu thuẫn trong kênh, các quyết định về phân phối sản phẩm vật chất...

  pdf33p thick_12 15-07-2014 127 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1240 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định lựa chọn mạng viễn thông
p_strCode=quyetdinhluachonmangvienthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2