intTypePromotion=3

Quyết định số 1059

Xem 1-9 trên 9 kết quả Quyết định số 1059
 • Quyết định số 1059/QĐ-TCTK về việc Ban hành Quy chế áp dụng Bộ mã TCVN 6909:2001 trong ngành Thống kê do Tổng cục Thống kê ban hành

  pdf3p lawktkt2 25-10-2009 57 4   Download

 • Quyết định số 1059-BYT/QĐ về việc thành lập tổ chức giám định pháp y Trung ương do Bộ Y tế ban hành

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 47 2   Download

 • Quyết định số 1059/2005/QĐ-BTM về việc hướng dẫn đăng ký mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf7p duongyenngoc 23-10-2009 32 1   Download

 • Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  doc3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC GIAO BAN THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf9p coolandclean 22-05-2012 40 1   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 59:2011/BTTTT VỀ ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN MF VÀ HF National technical regulation on MF and HF radio telephone HÀ NỘI – 2011 Lời nói đầu QCVN 59:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, cập nhật chuyển đổi TCN 68-202:2001 “Điện thoại vô tuyến MF và HF -Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo quyết định số 1059/2001/QĐ-TCBĐ ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). ...

  pdf42p thoigiandau 15-11-2012 44 6   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 58:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ GỌI CHỌN SỐ DSC National technical regulation on digital selective calling equipmenti đầu Lời nói đầu QCVN 58: 2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét cập nhật, chuyển đổi TCN 68201:2001 “Thiết bị gọi chọn số DSC – Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 1059/2001/QĐ- TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001 (nay là Bộ thông tin và Truyền thông). QCVN 58: 2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn EN 300 338 V1.2.

  pdf43p thoigiandau 15-11-2012 40 5   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 60:2011/BTTTT VỀ BỘ PHÁT ĐÁP RA ĐA TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN National technical regulation on transponders for search and rescue radar Lời nói đầu QCVN 60:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét cập nhật TCN 68-205:2001 “Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn – Yêu cầu kỹ thuật ” ban hành theo Quyết định số 1059/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

  pdf9p thoigiandau 15-11-2012 40 5   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 62:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ RADIOTELEX SỬ DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ MF/HF HÀNG HẢI National technical regulation on radiotelex equipment operating in maritime MF/HF service Lời nói đầu QCVN 62:2011/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét cập nhật TCN 68204:2001 “Thiết bị Radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. ...

  pdf31p thoigiandau 15-11-2012 29 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 1059
p_strCode=quyetdinhso1059

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản