intTypePromotion=3

Quyết định số 149

Xem 1-20 trên 85 kết quả Quyết định số 149
 • Quyết định số 149/2001/QĐ- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn( 04) chuẩn mực kế toán Việt Nam ( đợt 1).

  pdf36p phuongthanh1 26-10-2009 554 77   Download

 • Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf38p manhquynh 10-10-2009 118 29   Download

 • Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttyt3 30-11-2009 87 12   Download

 • Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgd3 04-11-2009 102 6   Download

 • Quyết định số 149/2000/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi đối với đội viên các đội tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lybangbang 10-10-2009 555 4   Download

 • Quyết định số 149/2004/QĐ-UB Về việc: Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, tỷ lệ 1/500.Địa điểm: tại các Phường:Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ,Tương Mai,Quận Hoàng Mai-Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf16p lawbds5 06-11-2009 38 3   Download

 • Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawxnk2 10-11-2009 81 4   Download

 • Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh15 13-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 149/2003/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài vụ quản trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawvhxh12 19-11-2009 66 3   Download

 • Quyết định số 149/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty lâm đặc sản Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawdn12 22-11-2009 34 3   Download

 • Quyết định số 149/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawbmhc6 24-11-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 149-HĐBT về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thạnh hưng, Châu thành và Hồng ngự thuộc tỉnh Đồng tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p lawbmhc7 24-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 149/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật Pencak Silat

  pdf38p lawttyt9 30-11-2009 37 3   Download

 • Quyết định số 149/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái bố trí dân cư trong khu vực còn lại của khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf22p lawqds3 09-12-2009 56 3   Download

 • Quyết định số 149/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf2p duongyenngoc 23-10-2009 53 2   Download

 • Quyết định số 149-CT về việc thống nhất quản lý lưới điện quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 57 2   Download

 • Quyết định số 149/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawttnh12 13-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 149/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội Dược học Thành phố Hà Nội do ỦY ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawvhxh12 19-11-2009 34 2   Download

 • Quyết định số 149/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí tham quan vườn Quốc gia Bạch Mã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 56 2   Download

 • Quyết định số 149/2003/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài vụ quản trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawdt6 02-12-2009 49 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 149
p_strCode=quyetdinhso149

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản