intTypePromotion=3

Quyết định số 1537

Xem 1-7 trên 7 kết quả Quyết định số 1537
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1537/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p womanhood911_01 06-10-2009 85 8   Download

 • Quyết định số 1537/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chuẩn Khu dân cư Tiên tiến - Văn hóa giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf11p lawvhxh7 16-11-2009 64 8   Download

 • Quyết định số 1537/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh16 13-11-2009 38 3   Download

 • Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc2p bachma49 06-01-2018 11 0   Download

 • Quyết định số 1537/QĐ-UBND ban hành đề án tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc23p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 1537/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Công văn 1537/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 1897/UBND-TC ngày 18/06/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị xem xét giải quyết cho phép bán đối với những nhà không có nguồn gốc là nhà ở mà đã bố trí làm nhà ở sau ngày ban hành Quyết định 118/TTg ngày 27/12/1992 của Thủ tướng Chính phủ

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 108 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 1537
p_strCode=quyetdinhso1537

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản