intTypePromotion=3

Quyết định số 1685

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quyết định số 1685
 • Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawgtvt1 26-11-2009 73 3   Download

 • Quyết định số 1685/QĐ-TTg về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd1 04-11-2009 56 1   Download

 • Quyết định số: 1685/QĐ - BTP về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf32p huyen06281982 21-10-2015 37 0   Download

 • Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc1p bachma49 06-01-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 1685/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 10 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

  pdf2p caythongxinh 24-12-2012 34 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf24p caythongxinh 20-12-2012 24 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf10p oggianoel 09-01-2013 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 1685
p_strCode=quyetdinhso1685

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản