intTypePromotion=1
ADSENSE

Ràng buộc toàn vẹn liên bộ

Xem 1-7 trên 7 kết quả Ràng buộc toàn vẹn liên bộ
 • Mỗi CSDL luôn tồn tại nhiều mối liên hệ giữa các thuộc tính, giữa các bộ; sự liên hệ này có thể xảy ra trong một quan hệ hoặc trong các lược đồ quan hệ của một CSDL. Các mối liên hệ này là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong CSDL đều phải thỏa mãn ở mọi thời điểm, những điều kiện bất biến đó được gọi là RBTV. (RBTV là các quy tắc quản lý được áp đặt trên các đối tượng của thế giới thực)...

  ppt16p thienthanoze 31-10-2010 396 135   Download

 • Chương 4 của bài giảng trình bày về ràng buộc toàn vẹn trong CSDL. Chương này trình bày 3 nội dung lớn, đó là: Ràng buộc toàn vẹn, các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt15p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 23 2   Download

 • Là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ trong và ngoài các quan hệ có liên quan ( đến ràng buộc) phải thỏa tại mọi thời điểm. Ràng buộc tòan vẹn rất quan trọng vì nó quy định ràng buộc trên dữ liệu nhận/ xuất trong CSDL.

  ppt14p caoquyen 24-11-2009 408 155   Download

 • Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học Qui tắc xác định các loại ràng buộc • Xác định ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ • Xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ Phân loại ràng buộc• Ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ Ràng buộc miền giá trị Ràng buộc liên bộ Ràng buộc liên thuộc tính• Ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ Ràng buộc tham chiếu/khóa ngoại Ràng buộc liên bộ Ràng buộc liên thuộc tính...

  pdf34p tran0phu 30-03-2013 267 22   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên một quan hệ, ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên nhiều quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_17 01-03-2016 31 1   Download

 • Để phá vỡ mối quan hệ bạn có thể sử dụng từ khóa CASCADE hạn chế cùng với tuyên bố thả. Từ khóa này loại bỏ các ràng buộc toàn vẹn liên kết với bảng để bạn có thể loại bỏ nó. Vì vậy, để loại bỏ các bảng Location, bạn dùng lệnh sau đây:

  pdf38p taoxanh10 04-11-2011 35 4   Download

 • Cho phép thêm những hàng vào trong một bảng hay view. UPDATE Cho phép sủa đổi những hàng trong một bảng hay view. DELETE Cho phép loại bỏ những hàng từ một bảng hay view. EXEC DRI Cho phép thực thi một thủ tục lưu trữ. Cho phép thêm hay loại bỏ những ràng buộc, sự toàn vẹn, liên hệ, sự khai báo(DRI) tới một bảng. Những sự ràng buộc bảo đảm rằng những hoạt động thích hợp được sử lý khi thêm, điều chỉnh, hay loại bỏ những giá trị khóa ngọai. Những khóa ngoại chỉ rõ một cột...

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 102 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ràng buộc toàn vẹn liên bộ
p_strCode=rangbuoctoanvenlienbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản