Revervations

Xem 1-3 trên 3 kết quả Revervations
  • Chọn Create a new file with this file name 9. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish 10. Lúc này trong Reverve lookup zone chỉ có 2 record, chưa có PTR, vào Start Run cmd gõ lệnh Ipconfig /registerdns, sau đó trở lại DNS ấn F5 nhiều lần sẽ thấy trong reverse lookup zone có 3 record như sau: VSIC Education Corporation Trang 51 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Tạo alias www: Click phải vào zone name (CTL.NET) chọn New Alias (CNAME) 12.

    pdf7p yukogaru1 29-07-2010 229 141   Download

  • Cấu trúc virus HIV HIV có đặc điểm chung của họ retroviridae. Hạt virus hoàn chỉnh (virion) có cấu trúc gồm 3lớp. 1. Lớp vỏ ngoài (vỏ peplon): lớp này là 1 màng lipid kép có kháng nguyên chéo với màng vỏ capsid, bao gồm: + Hai phân tử ARN đơn, đó là bộ gen di truyền HIV(genom).

    doc2p kalynn 25-07-2011 318 79   Download

  • The author wishes to acknowledge the following professors who provided insightful reviews of individual chapters of this and previous editions. Without your concern and thoughtful commentary, this effort for our students would not have been possible: Thomas Jones, University of Nevada at Las Vegas; Robert McMullin, East Stroudsburg State University; and James Reid, New York City Technical College.

    pdf0p nhutretho 18-01-2013 48 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản