intTypePromotion=3

Rủi ro so với bất trắc

Xem 1-4 trên 4 kết quả Rủi ro so với bất trắc
 • Rủi ro so với bất trắc; bất trắc và khủng hoảng; lãi suất; sự trồi sụt của chỉ số S&P 500; trong khủng hoảng, doanh nghiệp giữ tiền mặt;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 14: Trường phái cổ điển và kinh tế học theo Keynes" hướng đến trình bày.

  pdf6p hera_02 09-04-2016 34 3   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Rủi ro trong đầu tư chứng khoán nhằm nhận diện rủi ro là gì và các loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Theo trường phái truyền thống, rủi ro được xem là sự không may mắn, sự tổn thất mất mát, nguy hiểm. Đó là sự tổn thất về tài sản hay là sự giảm sút lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự kiến. Theo trường phái hiện đại, rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực.

  pdf24p vespa_12 15-04-2014 137 39   Download

 • Tại Việt Nam, trong gần 7 năm qua, các trục trặc của nền kinh tế đi cùng với sự bất ổn và thiếu lành mạnh của hệ thống tài chính đã xuất hiện, đặc biệt là khu vực ngân hàng.

  pdf11p quaymax4 05-09-2018 15 2   Download

 • Đây là hình thức có tính thanh khoản cao và chắc chắn, tuy nhiên độ sinh lời thấp. Nguyên tắc đầu tư của các công ty bảo hiểm Chỉ đầu tư nguồn vốn từ các khoản dự phòng nghiệp vụ theo các danh mục do Nhà nước quy định. Nguyên tắc phân chia rủi ro trong đầu tư: các khoản đầu tư từ phần vốn nhàn rỗi của các công ty bảo hiểm không được vượt quá mức trần Nhà nước quy định đối với một số loại hình đầu tư. Tỷ lệ bắt buộc theo quy định được xác...

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 64 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Rủi ro so với bất trắc
p_strCode=ruirosovoibattrac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản