Scsi bus

Xem 1-5 trên 5 kết quả Scsi bus
 • When installing a manually configured adapter, what information must you know to avoid resource conflicts? A. IRQ B. Number of bits C. Base I/O port address D. Base Memory address E. Operating System 2) Which IRQ is usually assigned for the primary IDE hard disk controller? A. 5 B. 7 C. 9 D. 14 E. 15 3) Which IRQ is assigned to the first serial port?

  doc5p nguyenbeo86 24-11-2012 22 2   Download

 • Tín hiệu: Có loại cable đơn và vi sai (chống nhiễu tốt hơn), các controller support 2 loại tín hiệu. Không nối 2 kiểu trên cùng bus. Most: SingleEnd, RS6000 differential. • SCSI Common Command Set: đ-ợc gửi từ device driver, đ-ợc dịch bởi th/bị = Adaptor không phải thay đổi khi gắn thêm thiết bị • SCSI subsystem gồm: Host adaptor (để interface giữa host system và subsystem), SCSI controller, bus, thiết bị.

  pdf20p ngochoa123 18-07-2010 49 18   Download

 • Nhanh SCSI: Các tính năng tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Mbps trên các hệ thống cáp SCSI-1 8-bit. Wide SCSI: Cung cấp cho 16-bit và cấu trúc 32-bit bus SCSI. nhưng SCSI-1 thiết bị chỉ có thể hoạt động ở tốc độ ban đầu của họ.

  pdf40p kimku16 16-10-2011 23 4   Download

 • Bạn nên sử dụng một kiến trúc bus hoạt động cao như là EISA, MCA, hay PCI. Bus ISA(AT) không thể chuyển đầy đủ dữ liệu cho kiểu lưu thông mạng sinh ra do một cách cài đặt Terminal Services thông thường. bạn phải cân nhắc việc sử dụng ổ đĩa SCSI, hay loại tốt hơn là FAST SCSI hay SCSI-2. Để hoạt động tốt nhất thì nên dùng loại đĩa SCSI với RAID sẽ tăng thời gian truy cập đĩa bằng cách đặt dữ liệu lên trên nhiều đĩa. Bởi vì nhiều người dùng có thể truy cập vào...

  pdf5p zues10 11-07-2011 37 3   Download

 • 360 12 Application-Level Failover and Disaster Recover y in a Hyper-V Environment All storage drivers must be digitally signed and certified for use with Windows Server 2008. Many storage devices certified for Windows Server 2003 may not work with Windows Server 2008 and either simply cannot be used for failover cluster shared storage or may require a firmware and driver upgrade to be supported. One main reason for this is the fact that all failover shared storage must comply with SCSI-3 architecture model SAM2.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 43 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản