Semantic Web

Xem 1-20 trên 141 kết quả Semantic Web
 • Semantic Web không là Web riêng biệt mà là một sự mở rộng của Web hiện tại, theo cách thông tin được xác định ý nghĩa tốt hơn, nó cho phép máy tính và người cộng tác với nhau tốt hơn.

  pdf13p mobile_12 27-12-2013 114 59   Download

 • Semantic Web Technologies provides a comprehensive overview of key semantic knowledge technologies and research. The authors explain (semi-)automatic ontology generation and metadata extraction in depth, along with ontology management and mediation. Further chapters examine how Semantic Web technology is being applied in knowledge management (“Semantic Information Access”) and in the next generation of Web services

  pdf327p ken333 14-06-2012 110 37   Download

 • The problem of service composition is viewed by many as the \holy grail" in Services Computing. There have been many attempts by researchers from various domains to perform research on this highly relevant and timely sub- ject. One of the goals in Semantic Web research has been to provide con- cepts, methods, and tools to cater for automatic composition of services on the Web.

  pdf0p hotmoingay 03-01-2013 41 8   Download

 • Web 2.0 đã đạt được những thành tựu rất đáng kể trong việc nâng cao tính tương tác cũng như đẩy nhanh tốc độ xử lý đáp ứng yêu cầu của người dùng.

  pdf13p mobile_12 27-12-2013 98 31   Download

 • Tham khảo sách 'towards the semantic web', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf298p chim_son_ca 20-12-2010 80 19   Download

 • World Wide Web (WWW) đã thay đổi cách mọi người giao tiếp với nhau, thông tin như thế nào là phổ biến và lấy ra, và làm thế nào kinh doanh được thực hiện. Web ngữ nghĩa "bao gồm kỹ thuật hứa hẹn cải thiện đáng kể currentWWWand sử dụng của nó. Cuốn sách này là về công nghệ này đang nổi lên. Sự thành công của mỗi cuốn sách được đánh giá chống lại mục đích của tác giả. Điều này là một cuốn sách giáo khoa giới thiệu về Semantic Web.

  pdf19p hoatuongvihong 06-11-2011 67 17   Download

 • Web Ontology Language: OWL Expressivity RDF và RDF Schema mà chúng tôi mô tả trong chương trước là cố ý rất hạn chế: RDF là (khoảng) giới hạn các vị mặt đất nhị phân, và RDF Schema là (khoảng) giới hạn trong một hệ thống phân cấp phân lớp và hệ thống phân cấp một tài sản, với tên miền và phạm vi định nghĩa của các đặc tính này.

  pdf41p hoatuongvihong 06-11-2011 60 15   Download

 • The Semantic Web Vision World Wide Web đã thay đổi cách mọi người giao tiếp với nhau và cách thức kinh doanh được thực hiện. Nó nằm ở trung tâm của một cuộc cách mạng mà hiện tại đang thay đổi thế giới phát triển hướng tới một nền kinh tế tri thức và rộng rãi hơn, một xã hội tri thức. Sự phát triển này cũng đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về máy tính. Ban đầu họ đã được sử dụng cho máy tính tính toán số. Hiện nay sử dụng chủ yếu của họ là dành...

  pdf21p hoatuongvihong 06-11-2011 41 11   Download

 • Having lived with the World Wide Web for twenty years, surfing the Web becomes a way of our life that cannot be separated. From latest news, photo sharing, social activities, to research collaborations and even commercial activities and government affairs, almost all kinds of information are available and processible via the Web. While people are appreciating the great invention, the father of the Web, Sir Tim Berners-Lee, has started the plan for the next generation of the Web, the Semantic Web....

  pdf318p kimngan_1 05-11-2012 44 11   Download

 • Ontology Engineering Trong cuốn sách này, chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào các kỹ thuật là cần thiết để Semantic Web: đại diện ngôn ngữ, ngôn ngữ truy vấn, chuyển đổi và suy luận kỹ thuật, các công cụ.

  pdf17p hoatuongvihong 06-11-2011 59 10   Download

 • Conclusion and Outlook Tại thời điểm này, nó có thể được hướng dẫn để nhìn lại chương 1, nơi mà tầm nhìn của Semantic Web được mô tả. Trong cuốn sách này, chúng tôi mô tả các công nghệ Web ngữ nghĩa quan trọng. Bây giờ chúng ta xem xét một kịch bản tự động thương lượng để xem tất cả các công nghệ thảo luận phù hợp với nhau. • Mỗi bên thương lượng được đại diện bởi một đại lý phần mềm.

  pdf16p hoatuongvihong 06-11-2011 55 10   Download

 • As semantic technologies prove their value with targeted applications, there are increasing opportunities to consider their application in social contexts for knowledge, learning, and human development. Semantic Web and Knowledge Management has been accepted as a critical enabler aiming to in crease knowledge-related performance by better use of intellectual assets, in addition to which many governments are forced to increasingly deal with knowledge services that form larger parts of the global economy and society.

  pdf340p namde04 03-05-2013 434 10   Download

 • Although most of this book can be seen as an attempt to navigate through a landscape of potential and opportunity for a future World Wide Web, it is prudent, as in any navigational exercise, to start by determining one’s present location. To this end, the first chapter is a descriptive walkabout in the current technology of the Web – its concepts and protocols. It sets out first principles relevant to the following exploration, and it explains the terms encountered.

  pdf342p ptng13 25-06-2012 109 9   Download

 • Các dịch vụ trên Web các vấn đề về dịch vụ phân phối (DS) và các cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC) tạo thành một loại phát triển song song với các phần mở rộng Web xem xét trước đó, và cũng được coi là một phần tương lai của Semantic Web.

  pdf38p banhbeo3 06-11-2011 32 5   Download

 • Với thế hệ mới, web đã có thể hiểu những gì bạn đang nghĩ. Việc tìm hiểu công nghệ Web 3.0 sẽ giúp cho chúng ta có được cơ sở lý thuyết để định hướng cho việc áp dụng công nghệ mới này tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p trentroicosao 10-03-2014 121 53   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 1: Sử dụng kết hợp các dịch vụ Web Khám phá các khái niệm về Mashup và xây dựng một Mashup đơn giản. Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Khi dịch vụ Web phát triển rộng rãi, các công ty dịch vụ Web và các nhà phát triển ứng dụng web đã tạo ra những sáng kiến mới cùng với các dữ liệu của chúng, bổ sung vào các ứng dụng đơn lẻ.

  pdf71p hoa_kimngan 13-09-2011 110 45   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 3: Hiểu về RDF và ngôn ngữ lược đồ RDF Tóm tắt: Sức mạnh của Ultimate mashup là trí tuệ mà bạn phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật Web ngữ nghĩa, đặc biệt là Web ngôn ngữ bản thể luận (Web Ontology Language - OWL). Nhưng trước khi bạn có thể sử dụng OWL, bạn cần quen với ngôn ngữ cơ bản của chương trình này, đó là Resource Description Framework (RDF) và RDF Schema Language (RDFs).

  pdf54p hoa_kimngan 13-09-2011 93 43   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUYỄN THÚC DUY ANH NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VỚI SEMANTIC WEB KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

  pdf242p bandoctl 01-07-2013 90 36   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4: Tạo một bản thể luận Lựa chọn một cách tự động giữa các dịch vụ và các phần của một dịch vụ với XML dựa trên ngôn ngữ bản thể luận web (OWL) Nicholas Chase, Tác giả tự do, Site Dynamics Interactive Communications Tóm tắt: Loạt bài này mô tả cách tạo một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát đối với các dữ liệu được hiển thị lại cho người sử dụng, để làm điều đó, bạn cần phải xây dự...

  pdf57p hoa_kimngan 13-09-2011 70 33   Download

 • Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 2: Quản lý bộ đệm dữ liệu mashup Tóm tắt: Rất nhiều ứng dụng lớn mà bạn sử dụng hàng ngày để tìm kiếm, mua sắm trực tuyến hoặc để tìm đường đi trong thị trấn cung cấp dữ liệu cho bạn sử dụng theo một cách hoàn toàn mới. Những người phát triển ứng dụng tạo ra nhiều ứng dụng mashup để đạt được mục đích cụ thể từ việc kết hợp các tập dữ liệu của một vài ứng dụng.

  pdf58p hoa_kimngan 13-09-2011 61 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản