intTypePromotion=1
ADSENSE

Steganography

Xem 1-20 trên 32 kết quả Steganography
 • Giấu tập tin vào hình ảnh sử dụng công cụ Steganography tạo hình ảnh làm vỏ bọc cho tập tin ZIP hoặc RAR được giấu bên trong. Có rất nhiều các phương pháp giúp bảo vệ và ẩn giấu tập tin dưới mọi hình thức, như bảo vệ bằng mật khẩu hay mã hóa hoặc giấu trong tập tin văn bản. Và hôm nay Genk sẽ hướng dẫn bạn đọc cách giấu tập tin nén dạng ZIP hoặc RAR vào hình ảnh. Cách sử dụng Steganography khá đơn giản, sau khi tải về bạn tiến hành cài đặt Steganography ...

  pdf3p nonla21 27-09-2013 102 8   Download

 • Steganography is the art and science of communicating which hides the existence of the communication. Steganographic technologies are an important part of the future of Internet security and privacy on open systems such as the Internet. This book's focus is on a relatively new field of study in Steganography and it takes a look at this technology by introducing the readers various concepts of Steganography and Steganalysis. The book has a brief history of steganography and it surveys steganalysis methods considering their modeling techniques....

  pdf100p camchuong_1 04-12-2012 59 6   Download

 • Providers of cloud give opportunity to customers to avoid start-up costs and reduce operating cost and access data properly. So to increase security in cloud computing steganography technique is used using genetic algorithm. This will protect stored data in cloud from unauthorized access.

  pdf5p hongnhan878 12-04-2019 17 0   Download

 • Now that we have taken a detailed look at cryptography, lets take a look at another related area, which is steganography or data hiding. Steganography (“stego”) is related to cryptography (“crypto”) because with both fields you do not want someone to be able to read your message, but stego does it with a slightly different approach.

  pdf26p huyhoang 07-08-2009 103 23   Download

 • Multimedia security has become a major research topic, yielding numerous academic papers in addition to many watermarking-related companies. In this emerging area, there are many challenging research issues that deserve sustained studying towards an effective and practical system. Multimedia Security: Steganography and Digital Watermarking Techniques for Protection of Intellectual Property explores the myriad of issues regarding multimedia security.

  pdf0p lyly_5 23-03-2013 62 8   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp cải tiến để nâng cao tính năng bảo mật của các phương pháp truyền thống thông qua việc sử dụng khái niệm khóa động (dynamic stego-key) để che giấu thông tin trong các tài liệu thẻ. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p thuplato 17-05-2016 75 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Research Article Improved Adaptive LSB Steganography Based on Chaos and Genetic Algorithm

  pdf6p dauphong15 16-02-2012 58 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial Secure Steganography in Multimedia Content

  pdf1p dauphong17 21-02-2012 40 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Steganography in 3D Geometries and Images by Adjacent Bin Mapping

  pdf10p dauphong17 21-02-2012 36 2   Download

 • Instead of embedding secret data anywhere in image, it will be embedded in only skin tone region. This skin region provides excellent secure location for data hiding. So, firstly skin detection is performed in cover images and then Secret data embedding will be performed in DWT domain as DWT gives better performance than DCT while compression. This biometric method of Steganography enhances robustness than existing methods.

  pdf4p girlsseek 27-02-2019 10 0   Download

 • In this paper, we studied the various existing information hiding techniques like steganography, watermarking etc. An overview of steganalysis attack is also presented in this paper. Steganography tools used for the purpose of information hiding are also discussed.

  pdf23p girlsseek 27-02-2019 13 0   Download

 • The term "biometrics" is derived from the Greek words bio means “life” and metric means “to measure”. In this paper, a detailed experimental study of physiology biometrics (face, iris) detection, face detection algorithms based on “Skin Color” has been made.

  pdf9p girlsseek 27-02-2019 14 0   Download

 • This paper presents the issues and challenges faced for image steganographic techniques. Many LSB method techniques were developed in recent year using direct or un-direct position to embed secret message into cover. Some techniques for embedding information in Image files were reviewed, and recommendations are being proposed for the best strategy of hide information in image files and the possibility of finding other new techniques hiding information in image files.

  pdf4p byphasse043256 22-03-2019 7 0   Download

 • In this contribution, criteria for the sequences employed in spread spectrum (SS) watermarking and steganography are discussed. These criteria are: Sharp autocorrelation function (ACF), large linear complexity (LC), large length (L), normal distribution assumption and bi-polar.

  pdf12p viengland2711 23-07-2019 9 0   Download

 • Bài báo này trình bày một hệ thống truyền tin mật an toàn, kết hợp các thuật toán mã hóa mạnh mẽ nhất (AES, RSA và SHA3) với kỹ thuật giấu tin trong video 3D. Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống truyền tin mật mạnh mẽ trước nhiều loại tấn công thám mã và giả mạo. Dữ liệu mật sẽ được mã hóa bởi các thuật toán đủ mạnh trước khi nhúng vào video 3D bằng kỹ thuật Steganography.

  pdf8p esperanzahuynh 02-06-2020 6 0   Download

 • In recent times, the application of deoxyribonucleic acid (DNA) has diversified with the emergence of fields such as DNA computing and DNA data embedding. DNA data embedding, also known as DNA watermarking or DNA steganography, aims to develop robust algorithms for encoding non-genetic information in DNA.

  pdf16p viwyoming2711 16-12-2020 6 0   Download

 • The purpose of the dissertation is to research on the development of new and quality solutions using graph theory and automata, suggesting their applications in, and applying them to steganography and searchable encryption.

  pdf98p capheviahe26 02-02-2021 12 0   Download

 • Mã hóa là gì ? а) tập hợp các phương pháp và phương tiện bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập trái phép bằng cách ẩn yếu tố tồn tại các thông tin bí mật. b) môn khoa học về các phương thức biến đổi (mã hóa ) thông tin với mục đích bảo vệ thông tin khỏi người truy cập trái phép c) môn khoa học (và thực tế ứng dụng nó ) về các ph ương pháp và phương thức giải mã 2. Steganography là gì ? а) bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái...

  pdf7p muathu_102 28-01-2013 962 200   Download

 • Luận văn đã trình bày một số khái niệm liên quan tới việc che giấu thông tin nói chung, cụ thể hơn là giấu thông tin trong ảnh số và cũng trình bày một thuật toán giấu tin trong ảnh đen trắng, trên cơ sở đó phát triển thuật toán cho việc giấu tin trong ảnh màu và ảnh đa cấp xám. Giấu thông tin có thể chia làm hai hướng lớn đó là thủy vân số (watermarking) và giấu tin mật (steganography). Trong luận văn chủ yếu nghiên cứu theo hướng giấu tin mật trong ảnh. Với thuật toán...

  pdf60p chieu_mua 24-08-2012 406 171   Download

 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC GIẤU THÔNG TIN Giới thiệu chung về giấu thông tin. 1. Định nghĩa : “Giấu thông tin là nghệ thuật nhúng mẩu tin mật vào một vật mang tin khác. Giấu tin trong ảnh số là giấu các mẩu tin cũng là dạng số trong máy tính vào các ảnh nhị phân sao cho không bị phát hiện.” Thuật ngữ giấu thông tin là steganography (bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp - có nghĩa là covered writing). ...

  pdf10p myxaodon09 07-06-2011 284 101   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Steganography
p_strCode=steganography

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2