intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự sống con người

Xem 1-20 trên 7057 kết quả Sự sống con người
 • Với sự thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần có sự nghiên cứu để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra từ quy định về hợp đồng lao động điện tử và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở so sánh motif biến dạng trong hai tác phẩm Samsa đang yêu của Murakami, và Hóa thân của Kafka, bài viết phân tích sự khác biệt và nét độc đáo trong nghệ thuật sử dụng motif này để truyền tải những vấn đề phức tạp của sự tồn tại con người trong cuộc sống hiện đại của hai tác phẩm.

  pdf11p viellenkullman 13-05-2022 58 1   Download

 • Để thực thi các quy định về quyền con người nói chung và quyền sống nói riêng, bài viết phân tích các vấn đề sau: i) Đảm bảo bình đẳng thực chất thể hiện qua việc cung cấp các cách thức tiếp cận thông tin, cách thức giải quyết vấn đề pháp lý cho người phạm tội. ii) Không phân biệt đối xử giữa chủ thể bị tổn hại và chủ thể phạm tội.; iii) Được xét xử công bằng bởi Tòa án và cải cách tư pháp nhằm định tội danh đúng mức độ và hành vi.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 9 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung giới thiệu, khảo sát, bình luận những bài thơ được sáng tác trong hành trình biếm trích của hai thi sĩ thời Sơ Đường là Đỗ Thẩm Ngôn và Thẩm Thuyên Kỳ. Việc khảo sát những bài thơ được viết trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của hai thi sĩ cho thấy vẻ đẹp và sức sống bất diệt của kinh điển Đường thi còn là sự đóng góp của những bài thơ miêu tả thiên nhiên, cảnh vật, đất nước và con người Việt Nam.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết này giải thích về những yếu tố trong văn hóa cộng đồng truyền thống của người Hàn Quốc bao gồm văn hóa cộng đồng ảnh hưởng từ Nho giáo và tập quán hợp tác cộng đồng làng. Bên cạnh đó còn đề cập đến tác động của các yếu tố văn hóa ấy trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội từ năm 1960.

  pdf9p viindranooyi 07-05-2022 68 1   Download

 • Nài viết này nhằm đánh giá những tác động của sự biến đổi văn hóa đang diễn ra ở cộng đồng người Êđê ở huyện M'đrắk và để xuất hướng giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống ở huyện M'đrắk, giúp bà con phát triển kinh tế và tiếp tục duy trì những nét văn hóa đặc sắc có ở trong đời sống người Êđê ở huyện M'đrắk hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p alucardhellsing 04-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết này nghiên cứu những kinh nghiệm truyền thống về cách thức để tồn tại dưới sự ảnh hưởng của thiên tai đã phát triển trong lịch sử. Dựa trên nghiên cứu cảnh quan văn hóa khu vực sông Côn, sông Hà Thanh - thành phố Quy Nhơn - Bình Định, bài báo tìm hiểu về văn hóa ứng xử sông nước trong phòng chống lũ lụt và xây dựng chiến lược thích ứng của người dân khu vực miền Trung và Bình Định trước đây.

  pdf14p vistephenhawking 26-04-2022 5 0   Download

 • Bài viết bàn về Internet và truyền thông ngày nay đã thâm nhập hầu hết những khía cạnh của cuộc sống xã hội, thay đổi lối sống của con người, công việc, thông tin và tác động xã hội. Tuy vậy, Internet hiện thời vẫn thiếu đi sự linh động, sự trong suốt, vấn đề chuyển đổi, giao thức không phù hợp... Cho nên, đến nay rất cần có những nghiên cứu cho Internet tương lai, trên cơ sở xem xét những khía cạnh của Internet hiện tại, và thiết kế mới với các yêu cầu mới, phù hợp cho các nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Luận văn phải đưa ra những lập luận, phân tích một cách sâu rộng, xác đáng, khoa học và có tính biện chứng góp phần nhỏ cho các nhà làm luật, các đọc giả quan tâm đến việc góp ý sửa đổi hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự Việt Nam theo định hướng của Đảng và Nhà nước với tinh thần hướng thiện, đảm bảo quyền con người trong đó có quyền được sống… hướng tới mục đích để giảm và tiến tới xóabỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam trong tương lai.

  pdf120p badbuddy10 21-04-2022 5 1   Download

 • Cadmium (Cd) là chất độc đối với con người, nhưng ảnh hưởng của nó đối với năng suất lúa và tích lũy trong gạo vẫn chưa được làm rõ. Trong nghiên cứu này, đất trồng lúa ở Đồng bằng sông Hồng được lựa chọn cho thực nghiệm với mục đích làm rõ ảnh hưởng của nước tưới ô nhiễm Cd đến sinh trưởng, năng suất, tích lũy Cd trong hạt và thân, rễ cây lúa.

  pdf8p vithales 19-04-2022 5 0   Download

 • Lễ hội Pơthi mặc dù là một lễ nghi tang ma, nhưng trên thực tế là một lễ hội lớn của người Jrai. Hơn thế nữa, lễ hội Pơthi còn biểu hiện cho những giá trị văn hoá đặc sắc, đặc biệt nhất là ý niệm về sự sống và cái chết thật độc đáo: “Pơthi để người chết được tái sinh” -một quan niệm rất đặc trưng của một số dân tộc ở Tây Nguyên và Đông Nam Á.

  pdf7p vithales 20-04-2022 7 0   Download

 • Cuốn sách này mang tên Cấm Cung Diễm Sử là có ý riêng, bởi nội dung cuốn sách viết về Từ Hy và bí mật trong cung cấm vào thời Thanh mạt. Tác giả cuốn sách này hiện còn sống, là một cụ già tám mươi thông thái, mắt thấy tai nghe những chuyện người thực việc thực mà ghi lại. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf150p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Phát triển thể chất là quá trình biến đổi các tính chất hình thái và chức năng của cơ thể con người diễn ra trong quá trình sống. Để đánh giá sự phát triển thể chất trong hoạt động thể dục thể thao (TDTT), một nghiên cứu áp dụng cho sinh viên K18 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên học môn giáo dục thể chất (GDTC) đã được tiến hành trong năm học 2020 – 2021. Nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn sử dụng nhóm phương pháp kiểm tra chức năng và nhóm phương pháp thử nghiệm chức năng.

  pdf6p vithales 19-04-2022 10 0   Download

 • Ebook Gieo mầm trên sa mạc Phần 1 giới thiệu nội dung 3 chương của quyển sách bao gồm tiếng gọi đến với nông nghiệp tự nhiên; xét lại tri thức của con người; chữa lành cho một thế giới trong cơn khủng hoảng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf51p redrose24 15-04-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách "Học ăn, học nói, học gói, học mở" hướng người đọc tới cái hay, cái đẹp, tránh cái dở, cái xấu; mang lại sự hiểu biết về những giá trị mang tính nhân loại, khơi gợi tình yêu và lòng tự hào về tinh hoa văn hóa của dân tộc. Đồng thời, người đọc cũng thấy được sự suy tư, trăn trở đầy trách nhiệm và tâm huyết với con người, với cuộc sống, với đất nước, dân tộc của tác giả. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách sau đây.

  pdf122p cucngoainhan9 07-04-2022 3 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm các mục tiêu: Xử lý ô nhiễm nước mặt, dự báo mức độ ô nhiễm của Đầm Và; nghiên cứu tác động của ô nhiễm nƣớc Đẩm Và tới môi trường và đời sống con người; nghiên cứu các loại TSTV đƣợc sử dụng cho các nguồn ô nhiễm; đề xuất mô hình phù hợp để xử lý ô nhiễm ao hồ bằng TSTV; đánh giá khả năng áp dụng mô hình vào thực tiễn.

  pdf81p badbuddy09 05-04-2022 11 1   Download

 • Cuốn sách khái quát những thông tin cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, giáo dục Việt Nam. Được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, cuốn sách nhằm tăng hiểu biết cho người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, củng cố tình yêu quê hương, đất nước, tô thắm thêm những nét đẹp văn hóa, tinh hoa của đạo đức, đạo lý làm người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phân 1 cuốn sách.

  pdf182p bakerboys01 07-04-2022 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về lịch sử Việt Nam, văn hóa và giáo dục Việt Nam theo từng thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p bakerboys01 07-04-2022 1 0   Download

 • "Việt Nam - Đất nước, con người" là bộ sách được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ nhằm tăng hiểu biết cho người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, củng cố tình yêu quê hương, đất nước, tô thắm thêm những nét đẹp văn hóa, tinh hoa của đạo đức, đạo lý làm người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách bản song ngữ Thái Việt sau đây.

  pdf116p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu một số tiểu thuyết của Ma Văn Kháng thấy được sự thay đổi của cảm hứng sáng tác của nhà văn cũng như sự vận động của tiểu thuyết thời kỳ đổi mới; đặc biệt chú ý tới cảm hứng phê phán trong các tiểu thuyết chính như Mưa mùa hạ, Ngược dòng nước lũ, Côi cút giữa cảnh đời, Đám cưới không có giấy giá thú, Bến bờ… Thấy được tinh thần phê phán nhưng chứa đựng niềm tin vào cuộc sống và con người, thể hiện giá trị nhân văn tinh thần xây dựng của nhà văn đối với cuộc đời.

  pdf123p badbuddy09 05-04-2022 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Sự sống con người
p_strCode=susongconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2