Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính ngắn hạn

Xem 1-20 trên 4767 kết quả Tài chính ngắn hạn
 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 4: Lãi suất. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: tính được giá trị hiện tại và giá trị tương lai; tính lãi suất đáo hạn cho 4 loại công cụ thị trường tín dụng; phân biệt giữa lãi suất và tỷ suất sinh lời;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p hanlamcoman 26-11-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 7: Tài chính quốc tế. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: phân biệt được các loại tỷ giá; giải thích được hiện tượng mất giá và tăng giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác; giải thích được bản chất của tỷ giá cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p hanlamcoman 26-11-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 5 Ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của NHTM; Khái niệm Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại; Chức năng của Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Luận văn "Quản lý thu nợ vốn tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam Đà Nẵng" nghiên cứu thực trạng của quản lý thu nợ vốn tín dụng đầu tư tại VDB Quảng Nam Đà Nẵng. Trên cơ sở phân tích đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp.

  pdf115p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động đầu tư tài chính; Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p trangvang0906 25-11-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 4, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ tín dụng và phân tích được tác động đến thông tin tài chính; Trình bày và vận dụng các nguyên tắc kế toán nghiệp vụ tín dụng; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC NHTM về hoạt động tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt69p trangvang0906 25-11-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mạ; Nắm được quy trình kế toán thu/ chi tiền mặt của ngân hàng thương mạ; Giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên BCTC của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 9, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và yêu cầu hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Vận dụng được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Có kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về các chính sách về vốn luân chuyển; Hiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị vốn luân chuyển trong công ty, thông qua phương thức quản trị các loại tài sản ngắn hạn: tiền, phải thu và tồn kho;phương pháp lập và tác dụng ngân sách tiền mặt; phân tích các chính sách tín dụng, mô hình quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p trangvang0906 25-11-2022 6 1   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương pháp phân tích thành phần chính cho bài toán dự báo phụ tải điện ngắn hạn trình bày việc tính toán phụ tải điện ngắn hạn cho 24 giờ trong ngày và một tuần bằng phương pháp ứng dụng mạng nơ ron. Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) dùng cho việc phân tích bộ số liệu thu thập được. Quá trình xây dựng mô hình, khi xét được sự tương quan giữa ngày dự báo phụ thuộc vào những ngày nào trong quá khứ.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Hội Sở chính" là phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại BAOVIET Bank - Hội sở chính, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của BAOVIET Bank.

  pdf114p bigdargon03 17-11-2022 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Việt Nga" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga.

  pdf89p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Luận văn "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc Hòa Bình" trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu về RRTD tại ngân hàng thương mại; cơ sở lý luận về RRTD tại ngân hàng thương mại, thực trạng RRTD và hạn chế RRTD tại Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc Hòa Bình, giải pháp hạn chế RRTD tại Agribank chi nhánh huyện Tân Lạc Hòa Bình.

  pdf111p bigdargon03 17-11-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV Thành Vinh" là nghiên cứ thực trạng, nhân tố ảnh hưởng và khuyến nghị giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại, tình huống nghiên cứu tại BIDV Thành Vinh

  pdf110p bigdargon03 17-11-2022 6 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kế toán quản trị" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; định giá sản phẩm; thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn; thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn; phân tích báo cáo tài chính; phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf189p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An" là nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An, tìm hiểu được những điểm mạnh, điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để đưa ra được những giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

  pdf127p bigdargon02 10-11-2022 10 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nợ xấu của Agribank chi nhánh Hoàng Mai, tỉnh nghệ An" là đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nợ xấu của Agribank chi nhánh thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nợ xấu của ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai, tỉnh nghệ An trong thời gian tới.

  pdf90p bigdargon02 10-11-2022 6 1   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; đo lường độ nhạy cảm đối với các dao động tỷ giá; phòng ngừa rủi ro và độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá; tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; tài trợ thương mại quốc tế; tài trợ ngắn hạn quốc tế; quản trị tiền mặt quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf220p duonghoanglacnhi 07-11-2022 9 1   Download

 • Đề tài "Giải pháp hạn rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam" nghiên cứu những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ; thực trạng rủi ro tín dụng trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

  pdf106p bigdargon01 02-11-2022 14 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại VPBank chi nhánh Linh Đàm" là nhằm đánh giá tình hình chất lượng dịch vụ khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) - Chi nhánh Linh Đàm, những mặt tích cực là hạn chế, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

  pdf89p bigdargon01 02-11-2022 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính ngắn hạn
p_strCode=taichinhnganhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2