Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính Tiền tệ

Xem 1-20 trên 18822 kết quả Tài chính Tiền tệ
 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 1: Tiền tệ. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được định nghĩa về tiền tệ; giải thích được chức năng của tiền tệ; phân biệt được các hình thái của tiền; phân tích và thảo luận được những vấn đề đương đại về tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf16p hanlamcoman 26-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 2: Lạm phát. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được khái niệm lạm phát; giải thích được nguyên nhân của lạm phát; phân tích, đánh giá ở mức độ cơ bản các vấn đề về lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf36p hanlamcoman 26-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 3: Tín dụng. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: nắm được khái niệm và bản chất tín dụng; phân tích được chức năng và vai trò tín dụng; phân biệt được các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf10p hanlamcoman 26-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 4: Lãi suất. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: tính được giá trị hiện tại và giá trị tương lai; tính lãi suất đáo hạn cho 4 loại công cụ thị trường tín dụng; phân biệt giữa lãi suất và tỷ suất sinh lời;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf42p hanlamcoman 26-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 5: Hệ thống tài chính. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được chức năng của thị trường tài chính; giải thích được cấu trúc của thị trường tài chính; giải thích được đặc điểm của công cụ thị trường tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf38p hanlamcoman 26-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 6: Ngân hàng trung ương. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được ba chức năng chủ yếu của Ngân hàng trung ương; giải thích ở mức cơ bản về chính sách tiền tệ; giải thích ba công cụ của chính sách tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf14p hanlamcoman 26-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 7: Tài chính quốc tế. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: phân biệt được các loại tỷ giá; giải thích được hiện tượng mất giá và tăng giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác; giải thích được bản chất của tỷ giá cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p hanlamcoman 26-11-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 8: Ngân hàng thương mại. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được bản chất của ngân hàng thương mại; giải thích được các dịch vụ chính mà ngân hàng thương mại cung cấp cho người gửi tiền và người vay tiền; giải thích được các khoản mục cơ bản trên báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf60p hanlamcoman 26-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 9: Tài chính doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính và các quyết định tài chính; phân biệt được các hình thức tổ chức kinh doanh khác nhau; giải thích được mục tiêu của quản trị tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p hanlamcoman 26-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 10: Tài chính công. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: giải thích được tài chính công; giải thích được cơ sở kinh tế cho hoạt động của chính phủ: hàng hóa công, tư; giải thích được chi tiêu chính phủ: chi chuyển giao, chi tiêu dùng; giải thích được cách thức tài trợ chi tiêu chính phủ: thuế và các tác động của thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf36p hanlamcoman 26-11-2022 2 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam đánh giá tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam, thông qua kết quả nghiên cứu để đề xuất các khuyến nghị phù hợp cho Ngân hàng Nhà nước nhằm xây dựng chính sách lãi suất và các chính sách kinh tế khác phù hợp với tình hình kinh tế tại Việt Nam.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính cung cấp một số kiến thức như sau: tiến trình đầu tư chứng khoán; phân tích kinh tế vĩ mô & thị trường toàn cầu; phân tích thị trường chứng khoán; phân tích ngành; phân tích công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trangvang0906 25-11-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 2 Phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường toàn cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mối quan hệ giữa nền kinh tế & thị trường chứng khoán; phương pháp dùng chỉ tiêu chu kỳ dự báo nền kinh tế; các biến tiền tệ, nền kinh tế & thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán thế giới.

  pdf22p trangvang0906 25-11-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 1 Đại cương về tài chính - tiền tệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Tiền tệ; Tổng quan về Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p trangvang0906 25-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 2 Thị trường tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thị trường tài chính; Chức năng thị trường tài chính; Cấu trúc thị trường tài chính; Các công cụ của thị trường tài chính; Các chủ thể tham gia thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 3 Những vấn đề cơ bản về lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tín dụng Một số vấn đề chung; Các hình thức tín dụng chủ yếu; Lãi suất tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p trangvang0906 25-11-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết lượng cầu tài sản; Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu vốn; Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 5 Ngân hàng thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của NHTM; Khái niệm Ngân hàng thương mại; Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại; Chức năng của Ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 6 Ngân hàng trung ương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đời của ngân hàng trung ương; Mô hình tổ chức của ngân hàng trung ương; Chức năng của ngân hàng trung ương; Chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ 1: Chương 7 Tài chính quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế; cán cân thanh toán quốc tế; Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p trangvang0906 25-11-2022 1 0   Download

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1141 lượt tải
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính Tiền tệ
p_strCode=taichinhtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2