intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình tài chính tiền tệ

Xem 1-20 trên 1442 kết quả Giáo trình tài chính tiền tệ
 • Học phần nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc trong chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho khối ngành kinh tế nói chung và cũng là môn học tiên quyết để học các môn chuyên ngành của ngành kế toán, tài chính nói riêng. Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho người học bắt đầu làm quen với các môn học liên quan đến kế toán. Bài viết "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán" nhằm chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc giảng dạy môn học này một cách hiệu quả.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp) gồm có 5 chương như sau: Chương 1: tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, chương 2: tín dụng - ngân hàng, chương 3: thanh toán trong nền kinh tế thị trường, chương 4: những vấn đề cơ bản về tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p cucngoainhan8 14-03-2022 31 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp, Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: X...

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 24 2   Download

 • (NB) Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, tiện trụ dài L~10D với mục tiêu giúp người học có thể giải thích được tầm quan trọng và ý nghĩa của nội qui và những qui định khi thực tập tại xưởng máy công cụ; Phân tích được nguyên lý gia công, độ chính xác kinh tế, độ chính xác đạt được của các công nghệ gia công cắt gọt kim loại có phoi; Trình bày được các các thông số hình học của dao tiện; Phân tích được yêu cầu của vật liệu làm phần cắt gọt; Nhận dạng được các bề mặt, lưỡi cắt, thông số hình học của dao tiện; Trình bày được yêu cầu kỹ thuật khi tiện trụ ngoài; Giải thích được các dạng sai hỏng...

  pdf72p hoatudang09 15-03-2022 12 1   Download

 • (NB) Giáo trình Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài l=10d nghề Cắt gọt kim loại với mục tiêu giúp các bạn có thể giải thích được tầm quan trọng và ý nghĩa của nội qui và những qui định khi thực tập tại xưởng máy công cụ; Phân tích được nguyên lý gia công, độ chính xác kinh tế, độ chính xác đạt được của các công nghệ gia công cắt gọt kim loại có phoi.

  pdf126p hoababytrang2510 10-03-2022 10 1   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ quan nhân quyền trên thế giới, xem xét cơ sở xây dựng cơ quan nhân quyền nhìn từ khu vực, phân tích Bản quy chế tham chiếu của AICHR mới được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 42, những thách thức khi cơ quan này đi vào hoạt động và đề xuất một số biện pháp giúp cơ quan này hoạt động hiệu quả cũng như lộ trình để cơ quan này ngày càng hoàn thiện hơn nhằm theo kịp các cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN.

  pdf117p badbuddy06 04-03-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 được chủ biên bởi TS. Nguyễn Tất Thắng, được thiết kế gồm 5 chương, với nội dung cụ thể như sau: Tăng trưởng kinh tế; Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở; Thị trường lao động: thất nghiệp, tiền lương; Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p hoathachthao090 25-02-2022 25 3   Download

 • Mục tiêu tổng quan của đề tài "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa - Qua thực tiễn thành phố Hà Nội" góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam là đảm bảo tính tương thích, từng bước hội nhập với pháp luật quốc tế, tạo những thuận lợi cơ bản, giảm thiểu những rào cản về pháp lý trong quá trình Việt Nam tham gia và trở thành quốc gia thành viên của các tổ chức quốc tế chủ yếu và quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

  pdf83p badbuddy03 22-02-2022 7 1   Download

 • Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là qua thực tiễn, bằng trải nghiệm bản thân, nhìn lại những việc đã đạt được, tạo động lực cho tôi khi làm công tác giảng dạy trong những năm tiếp theo. Đúc kết kinh nghiệm trong đề tài, giáo viên có thể áp dụng giúp học sinh tiếp thu kiến thức mới một cách nhẹ nhàng, giảm áp lực trong học tập. Giúp học sinh làm được các bái trắc nghiệm nhanh hơn, chính xác hơn từ đó tạo được hứng thú cho học sinh với môn học.

  pdf42p caphesuadathemhanh 22-02-2022 18 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng) gồm có 5 chương như sau: Chương 1: tiền tệ trong nền kinh tế thị trường, chương 2: tín dụng - ngân hàng, chương 3: thanh toán trong nền kinh tế thị trường, chương 4: những vấn đề cơ bản về tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p cucngoainhan6 07-02-2022 23 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng) được biên soạn gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p cucngoainhan6 07-02-2022 20 4   Download

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành Kế toán (English for accounting) gồm 18 bài với thời lượng 60 tiết được sử dụng làm phương tiện giảng dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên. Giáo trình được sắp xếp theo các chủ đề như: kinh tế, tiền tệ, tài chính - ngân hàng, kiểm toán, marketing và kinh doanh quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 9 unit. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p cucngoainhan6 07-02-2022 13 2   Download

 • Môn học tiền tệ và ngân hàng sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Những giao dịch của chúng ta chắc chắn có liên hệ với ngân hàng. Ngoài ra, cung cấp cho chúng ta những kiến thức rất thông dụng như lạm phát, ngân hàng trung ương các loại tiền tệ trong nền kinh tế…Những kiến thức này sẽ giúp bạn có cơ sở vận dụng trong thực tế về những công việc liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tài liệu dưới đây.

  pdf65p hoathachthao090 10-02-2022 13 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu dưới đây.

  pdf52p hoathachthao090 10-02-2022 25 2   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 12 1   Download

 • Luận văn nhằm hướng tới làm rõ các vấn đề pháp lý xoay quanh câu chuyện xử lý TSBĐ để người đọc có thể nắm rõ quy định pháp luật liên quan, từ đó có những định hướng chính xác trong quá trình nghiên cứu cũng như thực hiện giao dịch trên thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf80p badbuddy02 24-01-2022 12 2   Download

 • Nội dung chính của giáo trình cung cấp cho bạn những kiến thức về nội dung danh mục công việc, nguồn nhân lực, chi phí và quỹ thời gian của các dự án; Lập các tài liệu về hệ thống, môi trường, và hướng dẫn sử dụng; Kiểm tra và điều chỉnh nội dung kế hoạch dự án theo thực tế tiến độ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf107p paddington36 05-01-2022 13 3   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế vĩ mô trang bị giúp cho học sinh, sinh viên vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp; sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tình hình kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô và ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

  pdf97p caphesuadathembotngot 26-12-2021 26 4   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các mục tiêu chính như sau: Phân tích và tìm ra các cơ sở chủ yếu về mặt pháp lý, chính sách của nhà nước và địa phương; cơ sở kinh tế - xã hội và kỹ thuật cho quản lý rừng cộng đồng ở xã Ea Sol; đánh giá tiến trình quản lý rừng cộng đồng và cơ chế hưởng lợi khi cộng đồng được giao quản lý rừng tại xã Ea Sol; đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quản lý rừng cộng đồng ở địa phương.

  pdf104p guitaracoustic06 24-12-2021 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình tài chính tiền tệ
p_strCode=giaotrinhtaichinhtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2