intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính trong xây dựng

Xem 1-20 trên 5918 kết quả Tài chính trong xây dựng
 • Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ngân lưu đến nhà thầu do TS. Lưu Trường Văn biên soạn. Hi vọng tài liệu sẽ bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi môn học này. Để nắm vững nội dung chi tiết bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf13p luutruongvan 21-10-2016 108 21   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Chỉ số chi phí & Xu hướng do TS. Lưu Trường Văn biên soạn trình bày về chỉ số chi phí, chỉ số chi phí sử dụng, ứng dụng của chi số chi phí, ứng dụng của chi số chi phí hoạch định chi phí, ứng dụng của chi số chi phí các dao động của giá cả, ứng dụng của chi số chi phí so sánh các quan hệ chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf81p luutruongvan 21-10-2016 95 20   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ước lượng tổng mức đầu tư theo dữ liệu của RM Means Cost Data theo quy định vốn đầu tư do TS. Lưu Trường Văn biên soạn trình bày về các khái niệm cơ bản về ước lượng, conceptual estimate rough order of magnitude, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf85p luutruongvan 21-10-2016 86 14   Download

 • Bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản về ước lượng; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách; chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, quản lý tổng mức đầu tư.

  pdf85p hoangvietq2000 05-09-2020 39 2   Download

 • Nguồn lực tài chính để xây dựng nông thôn mới bao gồm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương) và nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước (vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, vốn từ cộng đồng). Trong những năm qua, việc huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, nguồn vốn từ cộng đồng dân cư có xu hướng giảm...

  pdf10p 035522894 01-04-2020 86 7   Download

 • Hiện nay, trên đà hồi phục kinh tế với những nỗ lực của doanh nghiệp và những biện pháp hỗ trợ kích cầu từ chính phủ, các dự án đầu tư xây dựng đang được tiến hành triển khai, nhiều doanh nghiệp xây dựng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình khắp cả nước, việc hạch toán trong xây dựng cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp xây lắp.

  pdf6p concanhcam 13-05-2010 287 90   Download

 • Bài thuyết trình Vấn đề thân thiện môi trường trong xây dựng trình bày các nội dung chính: thực trạng ô nhiễm môi trường của ngành xây dựng, các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý chất thải trong công nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf21p mnhat91 16-04-2014 514 84   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: xác định các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam; xây dựng thang đo, đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính và đo lường các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính; tìm hiểu sự khác biệt về tác động của các nhân tố đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính giữa các nhóm doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo,

  pdf206p sutihana 06-12-2016 324 63   Download

 • Tài liệu Chế độ mới về quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu được biên soạn nằm mục tiêu đưa nội dung quản lý dầu tư - xây dựng - đấu thầu và đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Trong phần 1 sau đây sẽ trình bày về văn bản luật của chính phủ, bộ tài chính, những ban hành đoàn thể có liên quan về quản lý tài chính trong đầu tư và xây dựng.

  pdf454p thuytrang_4 27-04-2015 137 41   Download

 • Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn Tài liệu Chế độ mới về quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu sau đây sẽ giúp các bạn nắm bắt được hệ thống những văn bản luật của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý tài chính trong đấu thầu. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf131p thuytrang_4 27-04-2015 132 28   Download

 • Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng thực thi chính sách xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, luận văn sẽ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thực thi chính sách này tại thành phố Tuyên Quang trong giai đoạn tới

  pdf115p nhumbien999 11-04-2021 70 18   Download

 • Bài viết Nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng trung du và miền núi phía Bắc - Thực trạng và giải pháp trình bày: Quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam nói chung và cùng trung du và miền núi phía Bắc nói riêng thì nguồn lự tài chính để thực hiện chương trình là vấn đề đã và đang được quan tâm vì nó có vai trò quan trọng và có tính quyết định đến kết quả thực hiện các tiêu chí của chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 50 5   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào nhà thầu phụ thông qua cuộc khảo sát ý kiến của các bên trong xây dựng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và từ đó tìm ra các nhân tố góp phần vào sự thành công của tổ chức nhà thầu phụ. Từ những nghiên cứu trước và qua ý kiến của các chuyên gia thì xác định được 36 nhân tố tham gia trong nghiên cứu này. Số liệu được thu thập bằng bảng câu hỏi các đối tượng liên quan đến xây dựng.

  pdf9p vihinata2711 15-05-2019 43 3   Download

 • Bài viết Ứng xử của khối đất gia cố trong xây dựng tường chắn và mố cầu trình bày: Kết quả thí nghiệm của một số khối gia cố kích thước lớn để làm rõ hơn và chính xác hơn vai trò của khoảng cách lớp gia cố đồng thời đưa ra công thức hợp lý hơn xác định sức chịu tải của khối gia cố so với công thức hiện có,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p baoyencute 25-04-2018 54 2   Download

 • Mặt đường là một phần không thể tách rời của một con đường, giúp tạo ra độ bằng phẳng và bền vững cho các phương tiện giao thông di chuyển. Hiện nay, để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia phát triển đã áp dụng các công nghệ mặt đường bền vững nhằm bảo vệ môi trường, tăng lợi ích xã hội và đảm bảo lợi ích kinh tế. Những năm gần đây, Việt Nam đã ban hành một số chính sách, định hướng áp dụng một số công nghệ liên quan đến mặt đường bền vững, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các giải pháp và công nghệ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu.

  pdf3p camtucau99 09-11-2019 30 1   Download

 • Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) hàng năm theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực sự trở thành một phong trào có ý nghĩa nhân văn được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh đồng tình, ủng hộ, khơi dậy được những lợi thế, tiềm năng của địa phương và phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là ở vùng nông thôn. Qua 10 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh có nhiều thay đổi đáng ghi nhận.

  pdf4p bangchungthep4 09-03-2020 38 1   Download

 • Luận án gồm các nội dung đó là thực trạng hoạch định chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạch định chính sách trong xây dựng căn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf164p caygaocaolon10 19-02-2021 38 9   Download

 • Treenc cơ sở đánh giá được vai trò của các cấp chính quyền trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các cấp chính quyền trong xây dựng NTM tại Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

  pdf64p sonhalenh04 09-04-2021 15 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu, đánh giá quá trình thực hiện chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Phú Thọ nói chung và quá trình thực hiện chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Việt Trì nói riêng, từ đó đề xuất giải pháp làm cơ sở để các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt hơn các chu trình thực hiện chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa phương, xây dựng thành công nông thôn mới.

  pdf99p ocxaodua999 13-04-2021 21 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là đề xuất những giải pháp cụ thể, những điều kiện cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động hoạch định chính sách trong xây dựng VBQPPL tại Việt Nam hiện nay với mong muốn xây dựng những VBQPPL đảm bảo chất lượng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.

  pdf27p caygaocaolon10 19-02-2021 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính trong xây dựng
p_strCode=taichinhtrongxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2