intTypePromotion=4
ADSENSE

Tài khoản 138

Xem 1-20 trên 21 kết quả Tài khoản 138
 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (Tài khoản 131, 133, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này.

  doc6p chikorita 03-12-2009 570 126   Download

 • Trong hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam được ban hành theo Quyết định 1141 TC.QĐ.TCKT ngày 1.11.1995 có quy định sử dụng tài khoản 138 “Phải thu khác”; tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 đó là tài khoản 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” và tài khoản 1388 “Phải thu khác”. Trong đó TK 1381 được quy định dùng để phản ánh giá trị tài sản thiếu, mất mát, hư hỏng chưa xác định rõ nguyên nhân còn chờ quyết định xử lý. Trường hợp tài sản thiếu đã xác định được nguyên nhân...

  pdf3p badaohatgao 26-06-2013 74 4   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 8 Kế toán tài sản ngắn hạn khác, trong bài giảng này các bạn sẽ được tìm hiểu về một số tài khoản ngắn hạn như TK 141 Tạm ứng; TK 142 Chi phí trả trước ngắn hạn (DNV&N không có TK 142, sử dụng TK 242 để phản ánh các khoản chi phí trả trước); TK 144 Các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn ( Nếu khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn phát sinh ở DN V&N thì sử dụng TK 138 để phản ánh); TK 161- Chi sự nghiệp.

  pdf36p canhdangxuan 03-04-2014 45 3   Download

 • a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1- Quy định chung về các loại giấy tờ có trong hồ sơ: + Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; + Bản khai nhân khẩu (đối với nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên); + Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú); + Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào...

  doc4p trannhu 08-09-2009 129 37   Download

 • Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho từng đối tác tham gia liên doanh) Có các TK 111, 112,... 4.2. Kế toán ở bên không bán sản phẩm: - Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh, căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia liên doanh xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phẩm cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 68 8   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 4 Kế toán các khoản phải thu. Bài giảng này sẽ giới thiệu đến người học kiến thức về 1 số tài khoảng như TK 131 Phải thu khách hàng, TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, TK 136 Phải thu nội bộ ( DNV&N không sử dụng), TK 138 Phải thu khác, TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi ( 139DNV&N được thay bằng TK 1592).

  pdf24p canhdangxuan 03-04-2014 54 2   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 5 Phải thu nội bộ và phải thu khác, trong bài giảng này sẽ đi vào tìm hiểu các khoản phải thu sau: TK 131 Phải thu khách hàng, TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ, TK 136 Phải thu nội bộ ( DNV&N không sử dụng), TK 138 Phải thu khác, TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi (DNV&N được thay bằng TK 1592).

  pdf38p canhdangxuan 03-04-2014 53 1   Download

 • Trong một nền kinh tế, khi tỷ trọng tiền mặt trong tổng các phương tiện thanh toán giảm xuống, số nhân tiền tệ sẽ thay đổi như thế nào? (giả định các yếu tố khác không thay đổi) tăng giảm c) không thay đổi TL: a) 138. Lãi suất thoả thuận đợc áp dụng trong tín dụng ngoại tệ và Đồng Việt Nam đợc áp dụng ở nớc ta kể từ: a) tháng 7/2001 và tháng 6/2002 b) tháng 7/2002 và tháng 7/2003 c) tháng 7/2001 và tháng 7/2002 d) tháng 7/2002 và tháng 7/2003 TL: a) 139. Cơ quan...

  pdf19p cnkbmt10 24-10-2011 118 36   Download

 • Tập hợp giá trị mua của hàng hoá, giá trị thực tế của dịch vụ đã được xác định là tiêu thụ + Thiếu thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ trong kỳ. Bên có: + Trị giá mua của hàng hoá bị người mua trả lại + Kết chuyển trị giá vốn của hàng đã tiêu thụ trong kỳ Ngoài các tài khoản trên, trong quá trình hạch toán kế toán bán hàng còn sử dụng một số các tài khoản có liên quan như TK 132, 111, 112, 156, 138, .. 1.8.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán...

  pdf12p ttcao2 30-07-2011 85 26   Download

 • Có TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 141 - Tạm ứng. 7. Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc thu hồi các khoản cho vay nhập quỹ tiền mặt, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111, 1112, l113) Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn; hoặc Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác Có TK 138 - Phải thu khác Có TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn Có TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 81 20   Download

 • Công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS Lĩnh vực họat động: Sản xuất - kinh doanh - dịch vụ ngành CNTT. * Thời gian dự kiến niêm yết tại TTGD CK: Năm 2002. * Thị giá: 690,000 VNĐ. * Số cổ phần phát hành: 200.000 cổ phiếu. * Giá vốn hóa(Mkt.cap): 138.000.000.000 VNĐ. * Cơ cấu Vốn điều lệ: CP phổ thông: 95,875%; CP ưu đãi cổ tức: 4%; CP ưu đãi biểu quyết: 0,125%. Điểm nổi bật: * Đang bùng nổ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Việt Nam với tốc...

  pdf16p cnkbmt9 26-10-2011 81 15   Download

 • Có TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 141 - Tạm ứng. 7. Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc thu hồi các khoản cho vay nhập quỹ tiền mặt, ghi: Nợ TK 111 -

  pdf10p phuochau16 08-05-2011 39 5   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VND TÀI SẢN A. I. 1. 2.

  pdf23p anhhoangmeo1 20-11-2011 42 4   Download

 • Bước 1: Đối tượng quy định cụ thể tại khoản 2 (đang còn công tác tại các Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ…trực thuộc Bộ trưởng) và khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X14) ngày 28/4/2006 chuẩn bị hồ sơ theo quy định: Làm bản khai theo mẫu quy định. Các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có).

  doc3p trannhu 08-09-2009 88 3   Download

 • SAS/Ets 9.22 User's Guide 138. Provides detailed reference material for using SAS/ETS software and guides you through the analysis and forecasting of features such as univariate and multivariate time series, cross-sectional time series, seasonal adjustments, multiequational nonlinear models, discrete choice models, limited dependent variable models, portfolio analysis, and generation of financial reports, with introductory and advanced examples for each procedure.

  pdf10p conminau 28-09-2010 43 3   Download

 • 1998 1999 2000 2001 203,79 230,42 260,68 221,69 61,137 69,126 74,435 64,152 30,0 30,0 29,0 28,9 122,274 138,252 150,870 128,304 60,0 60,0 57,8 57,9 20,379 23,042 34,735 29,234 10,0 10,0 13,2 13,2 Nguồn số liệu: Công ty BVHN Như vậy có thể thấy hàng năm BVHN đã chi ra một khoản tiền lớn cho công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. Việc chi này đã đem lại hiệu quả lớn cho công ty. Trong các khoản chi thì khoản chi hỗ trợ kinh phí là khoản chi lớn nhất, thường chiếm 60% trong các tổng chi. Điều đó cho thấy công ty đã rất quan tâm đến...

  pdf9p bichtram8510 05-05-2011 96 26   Download

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi - Bảng cân đối kế toán 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 ĐVT: VNĐ Mã số 1 100 110 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 142 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 AI. 1. 2. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. 4. BI. II. 1. TÀI...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 72 15   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 9 tháng - Năm 2009 Đơn vị tính: VND Mã số Chỉ tiêu 30/09/2009 2.016.074.625.048 340.379.923.346 330.379.923.346 10.000.000.000 700.940.282.151 700.980.082.151 -39.800.000 931.394.445.721 658.666.292.936 12.406.473.520 261.562.917.940 -1.241.238.675 3.275.917.396 3.275.917.396 0 40.084.056.434 2.107.791.198 22.581.671.525 0 15.394.593.711 1.887.338.082.181 76.029.145.918 76.029.145.918 0 384.122.984.695 69.545.640.725 150.923.002.927 -81.377.362.202 27.412.477.022 37.278.138.120 -9.865.661.098 287.164.866.948 7.655.042.500 7.655.042.500 0 1.399.054.054.

  pdf10p muaythai9 18-11-2011 37 2   Download

 • Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng diện tích rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 là 4.258,3ha, trong đó 3.138,6 đất có rừng và 1.119,6ha đất chưa có rừng và đất bãi bồi quy hoạch cho trồng rừng. Chất lượng rừng bị suy thoái nghiêm trọng do công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác giao khoán rừng và đất rừng còn nhiều bất cập, quá trình sạt lở và xâm thực bờ biển diễn ra phức tạp và các giải pháp kỹ thuật tác động để nâng cao chất lượng rừng chưa được áp dụng đồng bộ.

  pdf12p hanh_tv30 26-04-2019 23 2   Download

 • Các em đang băn khoăn về cách giải các bài tập trang 138 SGK Vật lý 11 thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp. Với cách trình bày rõ ràng, cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại kiến thức về lực lo-ren-xơ và hình dung được cách giải bài tập hiệu quả, nhanh chóng.

  pdf7p myhang_0894 16-02-2017 59 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài khoản 138
p_strCode=taikhoan138

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2