intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu kinh yế lượng

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tài liệu kinh yế lượng
  • Khi nghiên cứu mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, chúng ta đã đưa ra giả thiết rằng phương sai của mỗi một nhiểu ngẫu nhiên U,trong điều kiện biễn X không thay đổi

    doc31p chinhdang91 27-11-2011 439 122   Download

  • Ngân hàng rút ra kinh nghiệm trong cho vay để thực hiện và phát triển có chất lượng hơn. Xuất phát từ tính cần thiết, tính thực tế, tính hiệu quả của công tác th ẩm định tài chính dự án bản thân nó đã và đang tiếp tục trở thành một bộ phận quan trọng mang tính qu yế t định tro ng hoạt động cho vay của mỗi ngân h àng. Tu y nhiên, để làm tốt công tác thẩm định tài chính dự án, trước hết chúng ta phải hiểu nội dung thẩm định tài chính...

    pdf12p ttcao4 25-08-2011 91 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu kinh yế lượng
p_strCode=tailieukinhyeluong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản