intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu pemphigoid

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tài liệu pemphigoid
 • 1. ĐẠI CƯƠNG LÀ MỘT BỆNH DO RỐI LOẠN MIỄN DỊCH (TỰ MIỄN) DẪN ĐẾN HÌNH THÀNH CÁC BỌNG NƯỚC, TIẾN TRIỂN MÃN TÍNH VÀ HAY GẶP Ở NHỮNG NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. 1.1. DỊCH TỄ: TUỔI PHÁT BỆNH TỪ 60 – 80 TUỔI TỶ LỆ GIỮA NAM VÀ NỮ GIỐNG NHAU. 1.2. CƠ CHẾ BỆNH SINH: LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH KẾT HỢP GIỮA TỰ KHÁNG THỂ VỚI KHÁNG NGUYÊN TRÊN BỀ MẶT CỦA TẾ BÀO SỪNG TRONG BỆNH PEMPHIGOID (KÉO DÀI ĐẾN TẬN LÁ TRONG CỦA MÀNG ĐẮY), ĐỒNG THỜI CÓ SỰ THAM GIA CỦA BỘ THỂ, SỰ THU HÚT...

  ppt14p alt_12 22-07-2013 46 5   Download

 • Là một bệnh do rối loạn miễn dịch (tự miễn) dẫn đến hình thành các bọng nước, tiến triển mãn tính và hay gặp ở những người trên 60 tuổi. 1.1. Dịch tễ: Tuổi phát bệnh từ 60 – 80 tuổi Tỷ lệ giữa nam và nữ giống nhau. 1.2. Cơ chế bệnh sinh: Là kết quả của quá trình kết hợp giữa tự kháng thể với kháng nguyên trên bề mặt của tế bào sừng trong bệnh pemphigoid (kéo dài đến tận lá trong của màng đắy), đồng thời có sự tham gia của bộ thể, sự thu hút...

  pdf5p artemis01 15-08-2011 172 37   Download

 • 2.2.1. Điều trị toàn thân Predrisolon với liều từ: 50-100mg/ngày cho đến khi hết tổn thương. Có thể kết hợp Prednisolone với Azathioprine với liều 150mg/ngày (liều tấn công), duy trì với liều từ 50-100mg/ngày cho đến khi sạch tổn thương. Nhẹ: Sulfones (dapsone) 100mg/ngày. Tetracyclin và Nicotinamide, một số tác giả cho biết là điều trị có hiệu quả.

  pdf4p artemis01 15-08-2011 94 11   Download

 • Xét nghiệm 2.2.1. Kính hiển vi thường Có nhiều bạch đa nhân trung tính sắp xếp thành từng (Indian-file) ở vùng liên kết giữa thượng bì và trung bì. Bọng nước nằm ở dưới thượng bì. Trung bì: Có sự tập trung của bạch cầu đa nhân trung tính, ưa axit, lympho bào ở nhú bì. 2.2.2. Kính hiển vi điện tử ở vị trí đường nối giữa thượng bì và trung bì có khe nứt xuất hiện ở lá trong(lamina lucida), của màng đáy. ...

  pdf5p artemis01 15-08-2011 88 11   Download

 • Bullous Pemphigoid Bullous pemphigoid (BP) is a polymorphic autoimmune subepidermal blistering disease usually seen in the elderly. Initial lesions may consist of urticarial plaques; most patients eventually display tense blisters on either normalappearing or erythematous skin (Fig. 55-2). The lesions are usually distributed over the lower abdomen, groin, and flexor surface of the extremities; oral mucosal lesions are found in some patients. Pruritus may be nonexistent or severe.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 72 3   Download

 • Pemphigoid Gestationis Pemphigoid gestationis (PG), also known as herpes gestationis, is a rare, nonviral, subepidermal blistering disease of pregnancy and the puerperium. PG may begin during any trimester of pregnancy or present shortly after delivery. Lesions are usually distributed over the abdomen, trunk, and extremities; mucous membrane lesions are rare. Skin lesions in these patients may be quite polymorphic and consist of erythematous urticarial papules and plaques, vesiculopapules, and/or frank bullae. Lesions are almost always very pruritic.

  pdf5p konheokonmummim 03-12-2010 61 3   Download

 • Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số bệnh lý phối hợp với bệnh Pemphigoid bọng nước trên bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ 8/2017-7/2018.

  pdf7p viamman2711 17-08-2020 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu pemphigoid
p_strCode=tailieupemphigoid

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2