intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu sinh 7

Xem 1-20 trên 4540 kết quả Tài liệu sinh 7
 • Tham khảo tài liệu 'sinh học 7 - thế giới động vật đa dạng, phong phú', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bavapen1209 20-11-2010 1197 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sinh học 7 - phân biệt động vật với thực vật - đặc điểm chung của động vật.', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p bavapen1209 20-11-2010 286 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sinh học 7 - thực hành: quan sát một số động vật nguyên sinh', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p bavapen1209 20-11-2010 294 3   Download

 • Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs thông qua băng hình quan sát, phát hiện 1 số tập tính của sâu bọ thể hiện trong tìm kiếm, cất giữ thức ăn, trong sinh sản và trong quan hệ với con mồi hoặc kẻ thù. - Rèn luyện chi hs kĩ năng quan sát trên băng hình, tóm tắt nội dung đã xem. - Giáo dục cho hs ý thức học tập, yêu thích bộ môn.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 776 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sinh học phát triển thực vật part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p dongta10 01-02-2012 121 39   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs hiểu rõ được 1 số giun tròn đặc biệt là giun tròn kí sinh gây bệnh từ đó có biện pháp phòng tránh và nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, phân tích và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức giữ vệ sinh môi trường, cá nhân và vệ sinh ăn uống. B. Phương pháp: Quan sát, phân tích và hoạt động nhóm nhỏ. C. Chuẩn bị: 1. GV: Tranh 1...

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 444 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án sinh học lớp 7- tham quan thiên nhiên', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p pencil_4 01-10-2011 530 27   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs trình bày được 1 số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác thường gặp và nêu được vai trò thực tiễn của giáp xác. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh, hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs có thái độ đúng đắn bảo vệ các giáp xác có lợi.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 414 26   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs biết được vì sao trai sông được xếp vào ngành thân mềm, giải thích được đặc điểm cấu tạo của trai sông thích nghi đời sống ẩn mình trong bùn cát và nắm được các đặc điểm sinh dưỡng, sinh sản của trai sông, hiểu rõ khái niệm: áo, cơ quan áo. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và mẫu, hoạt động nhóm - Giáo dục cho hs ý thích yêu bộ môn và bảo vệ động vật....

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 348 25   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. -Giúp học sinh chứng minh được sự đa dạng phong phú của ĐV thể hiện ở số loài và môi trường sống. - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, so sánh và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho học sinh ý thức học tập và yêu thích môn học.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 327 24   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nắm được hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp kí sinh & thông qua các đại diện nêu được những đặc điểm chung của ngành giun dẹp. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát, phân tích so sánh, hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức vệ sinh cơ thể & môi trường.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 452 22   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs trình bày được dặc điểm của một số đại diện của ngành thân mềm và thấy được sự đa dạng của thân mềm, giải thích được ý nghĩa một số tập tính ở thân mềm. - Rèn luyện cho hs kĩ năng qs tranh, mẫu vật . - Giáo dục cho hs ý thức bảo vệ động vật thân mềm.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 346 19   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs chỉ ra 1 số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống và nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt và vai trò của giun đốt. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát so sành, tổng hợp lại kiến thức. - Giáo dục cho hs ý thức bảo vệ động vật.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 141 18   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét & trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh và chỉ rõ được những tác hại do 2 loại trùng gây ra và cách phòng chống bệnh sốt rét. - Rèn luyện cho hs kỹ năng thu thập kiến thức qua kênh hình, phân tích tổng hợp - Giáo dục cho hs ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường và cơ thể

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 406 17   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs trình bày được sự đa dạng của thân mềm và đặc điểm chung, ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và hoạt động nhóm - Giáo dục cho hs ý thức bảo vệ nguồn lợi từ thân mềm.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 328 17   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs mổ và qs cấu tạo mang: Nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang, 1 số nội quan của tôm như ( hệ tiêu hoá, hệ thần kinh) Viết thu hoạch: tập ghi chú thích đúng cho các hình câm trong sgk. - Rèn luyện cho hs kĩ năng mổ ĐVKXS, biết sử dụng các dụng cụ mổ. - Giáo dục cho hs thái độ nghiêm túc, cẩn thận.

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 446 16   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm cấu tạo di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của trùng biến hình & trùng giày từ đó thấy được sự phân hoá chức năng các bộ phận trong TB của trùng giày  đó là biểu hiện mầm sống của ĐV đa bào. - Rèn luyện cho hs kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức yêu thích bộ môn. ...

  pdf4p lenovo1209 31-10-2010 418 14   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được những đặc điểm chung nhất của ngành RK và chỉ rõ được vai tròcủa ngành trong tự nhiên và trong đời sống. - Rèn luyện cho hs kĩ năng qs, so sánh, phân tích tổng hợp - Giáo dục cho hs có ý thức bộ môn & bảo vệ động vật quý có giá trị.

  pdf3p lenovo1209 31-10-2010 206 14   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nhận biết được loài giun khoang, chỉ rõ được cấu tạo ngoài ( đốt vòng tơ, đai SD ) và cấu tạo trong ( 1 số nội quan). - Rèn luyện cho hs kĩ năng tập thao tác mổ ĐVKXS và sử dụng các dụng vụ mổ, dùng kính lúp quan sát. - Giáo dục cho hs ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác trong giờ thực hành.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 228 14   Download

 • Cuốn "Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng - Tài liệu số 7: Phục hồi chức năng Trẻ trật khớp háng bẩm sinh" trình bày những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm, triệu chứng, cách phát hiện, các biện pháp chăm sóc và PHCN cho trẻ bị trật khớp háng bẩm sinh. Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số thông tin cơ bản về những nơi có thể cung cấp dịch vụ cần thiết mà gia đình trẻ có thể tham khảo.

  pdf10p colendaica32 05-06-2014 80 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu sinh 7
p_strCode=tailieusinh7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2