Tài liệu tham khảo toefl ibt

Xem 1-20 trên 478 kết quả Tài liệu tham khảo toefl ibt
 • TOEFL iBT Tips has been created to help English language learners understand the next generation TOEFL® Internet-based test (iBT) and prepare for it. By preparing for the new test, learners are also pre- paring to build the skills they need to communicate with confi dence and succeed in an academic setting. TOEFL iBT Tips is also intended to be helpful for ESL/EFL instructors and educational advisors as they help students to prepare.

  pdf0p truongdoan 27-07-2009 949 653   Download

 • Kỳ thi TOEFL dạng mới ( Internet- based) hay con gọi là TOEFL IBT sẽ kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ. Các kỹ năng này rất quan trọng trong việc đảm bảo giao tiếp có hiệu quả, đó là kỹ năng nói, nghe, đọc và viết. TOEFL iBT nhấn mạnh vào việc kiểm tra các kỹ năng này và đây là kỳ thi cung cấp thông tin đầy đủ hơn về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh của thí sinh cho các trường đại học, các viện nghiên cứu....

  pdf0p truongdoan 27-07-2009 887 520   Download

 • Tham khảo tài liệu 'writing for toefl ibt book 3rd eidition part 19', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 85 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 12', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 70 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 10', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 61 17   Download

 • • Sea Go to sea (thủy thủ đi biển) to be at the sea (hành khách/ thuỷ thủ đi trên biển) Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : đi tắm biển, nghỉ mát. We can live by / near the sea. • Work and office. Work (nơi làm việc) được sử dụng không có the ở trước. Go to work. nhưng office lại phải có the. Go to the office. Ví dụ: He is at / in the office. Nếu to be in office (không có the) nghĩa là đang giữ chức. To be out of office - thôi giữ chức...

  doc0p tocep_90 30-09-2010 71 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 11', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 58 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'writing for toefl ibt book 3rd eidition part 17', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 13-07-2010 67 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 54 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 15', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p kathy201 07-07-2010 66 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 17', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 45 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt 2008 part 51', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p kathy206 30-07-2010 43 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 16', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 54 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 28', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 47 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt 2008 part 50', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy206 30-07-2010 48 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt part 22', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy201 07-07-2010 54 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt 2008 part 47', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy206 30-07-2010 60 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt 2008 part 48', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy206 30-07-2010 47 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt 2008 part 44', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy206 30-07-2010 55 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cracking the toefl ibt 2008 part 39', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy206 30-07-2010 41 5   Download

Đồng bộ tài khoản