intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về chứng khoán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tài liệu về chứng khoán
 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giúp sinh viên có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương;...

  pdf55p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giúp sinh viên có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán vốn bằng tiền; kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Tài liệu đặc tả "Cấu trúc dữ liệu" có nội dung trình bày về các thành phần cấu trúc dữ liệu hệ thống giao dịch chứng khoán như: security.dat, securityOL.dat, put_AD.dat, put_Exec.dat, put_DC.dat, market_Stat.dat, datapath.map; sơ đồ cập nhật dữ liệu; bảng thời gian giao dịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p xuanhien_kx 18-07-2022 33 3   Download

 • Tài liệu "Đặc tả giao thức và message" được biên soạn với mục tiêu nhằm đặc tả về quy trình thực hiện, giao thức kết nối giữa Công ty chứng khoán và HNX, đồng thời đặc tả chi tiết các chuẩn message trao đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p xuanhien_kx 18-07-2022 25 3   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: bản chất, chức năng và nhiệm vụ của kế toán; đối tượng và phương pháp kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán;...

  pdf93p ryomaechizen 01-07-2022 12 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình kết cấu thành 9 chương và chia là 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản trị hoạt động cho thuê và đầu tư của ngân hàng thương mại; quản trị dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại; quản trị các nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng thương mại;...

  pdf232p ryomaechizen 01-07-2022 10 3   Download

 • Giáo trình "Thị trường chứng khoán" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 1 này trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản trong thị trường chứng khoán; chứng khoán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p ryomaechizen 01-07-2022 5 2   Download

 • Giáo trình "Thị trường chứng khoán" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 2 này trình bày những nội dung về: hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán; hệ thống lưu kí, thanh toán bù trừ và thông tin thị trường chứng khoán; phân tích đầu tư chứng khoán; quản lí nhà nước đối với thị trường chứng khoán;...

  pdf172p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm kiểm tra ảnh hưởng của chất lượng thu nhập đến hành vi nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp phi tài chính ở Việt Nam. Với mẫu dữ liệu gồm 289 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về tác động ngược chiều của chất lượng thu nhập đến lượng tiền mặt mà công ty nắm giữ, nghĩa là những công ty có chất lượng thu nhập cao có thể giảm động lực nắm giữ tiền mặt.

  pdf5p vinikolatesla 25-03-2022 15 1   Download

 • Tác động ngưỡng quy mô trong mối quan hệ giữa nợ và hiệu quả hoạt động của công ty chưa nhiều nghiên cứu. Sử dụng dữ liệu công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018, từ nguồn Thomson Reuters Datastream. Vấn đề về nội sinh và tính không đồng nhất của nợ là vấn đề quan trọng cần được xử lý khi nghiên cứu về nợ, vì thế hồi quy 2SLS & GMM được sử dụng để xử lý vấn đề này.

  pdf16p vikissinger 03-03-2022 9 0   Download

 • Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tác động của vốn trí tuệ đến giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam, dựa trên dữ liệu của 233 doanh nghiệp đang niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) từ năm 2011 đến 2015 và mô hình VAIC (Pulic, 1998). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) vốn trí tuệ có tác động dương đến giá trị doanh nghiệp cũng như hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là vốn con người, (ii) hiệu quả tài chính có tác động đến mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và giá trị doanh nghiệp.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 18 0   Download

 • Thông qua việc thu thập các dữ liệu thứ cấp và những tài liệu liên quan, bài viết trình bày tóm lược về thị trường phái sinh Việt Nam. Bài viết để xuất một số hàm ý cho các giải pháp hoàn thiện thị trường.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 23 0   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị mạng gồm có 8 bài, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Windows server; Dịch vụ tên miền DNS; Dịch vụ thư mục; Quản lý tài khoản người dùng và nhóm; Quản lý đĩa; Tạo và quản lý thư mục dùng chung; Dịch vụ DHCP, WINS và Proxy;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf57p hoacomay097 06-01-2022 21 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu về tác động của việc sử dụng đòn bẩy tài chính tác động đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam dựa trên số liệu thu nhập từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn 2013-2016.

  pdf15p vihassoplattner 07-01-2022 26 1   Download

 • Bài viết này phân tích quy trình tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTMCP Sacombank. Từ những thông tin tìm được giúp chúng ta thấy được bộ hồ sơ tín dụng tại Sacombank đều đảm bảo tính đầy đủ về pháp lý để hạn chế rủi ro cho khoản vay. Đầy đủ gồm hồ sơ pháp lý của khách hàng; hồ sơ khoản vay; các tờ trình về các tài liệu liên quan đến quyết định cấp tín dụng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, các biên bản kiểm tra sử dụng vốn, các giấy tờ khác có liên quan.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 18 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là dựa trên những lý luận về cấu trúc vốn và những nghiên cứu thực nghiệm trước đây, tác giả đã lựa chọn một số nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết. Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính được các công ty này công bố trên thị trường chứng khoán.

  pdf7p tomjerry007 21-12-2021 20 0   Download

 • Nội dung của tài liệu gồm có: giới thiệu về công ty; phân tích hình tài chính của công ty; các sự kiện ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hiện tại và tương lai; điều kiện kinh tế ngành và điều kiện kinh tế vĩ mô liên quan đến giá cổ phiếu của công ty; trình bày việc mua bán cổ phiếu qua các phiên.

  doc29p vonkieudiem97 15-12-2021 34 2   Download

 • Tập bài giảng Nguyên lý kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho đối tượng là giáo viên, sinh viên các ngành Kinh tế. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 7 chương, kết thúc mỗi chương có phần nội dung ôn tập. Qua 7 chương của tập bài giảng người đọc có thể nắm bắt một cách toàn diện về các vấn đề của nguyên lý kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf207p cucngoainhan3 19-11-2021 21 6   Download

 • Luận văn nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp thực trạng chung nhất và phân tích số liệu thực tế về hoạt động của các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p closefriend05 24-10-2021 6 0   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, và danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của luận văn bao gồm ba chương: Tổng quan về thị trường chứng khoán; thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua; giải pháp hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

  pdf118p closefriend05 24-10-2021 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1301 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu về chứng khoán
p_strCode=tailieuvechungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2