intTypePromotion=3
ADSENSE

Tài liệuchính sách xuất khẩu

Xem 1-1 trên 1 kết quả Tài liệuchính sách xuất khẩu
  • Chính sách thương mại quốc tế là các quan điểm, nguyên tắc, biện pháp thích hợp của một nước dùng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế của nước đó trong một thời gian nhất định, nhằm đạt được mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội của nước đó.

    pdf13p insert_12 17-08-2013 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệuchính sách xuất khẩu
p_strCode=tailieuchinhsachxuatkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản