Tái tạo acl

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tái tạo acl
 • 2. Giải phẫu DCCT: DCCT có 2 đầu, 1 đầu bám vào bờ trước gai mâm chày trong, một đầu bám vào mặt trong của lồi cầu ngoài tương ứng điểm 2g (trái), điểm 10g (phải). Độ dài DCCT từ 3,7cm đến 4,1cm, rộng 11mm. DCCT có 2 bó,bó trước trong A-A’, bó sau ngoài C-C’, B-B’ là thành phần trung gian. Khi gối gấp thì bó A-A’ dài ra, bó C-C’ ngắn lại.

  ppt7p bsdongvoa 21-11-2012 40 4   Download

 • MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo đối tượng chính sách nhóm Tạo GPO và liên kết tới OU Acapulco Chọn nút New để vừa tạo mới vừa liên kết tới OU Acapulco Vào thẻ Security trong peoperties của GPO vừa mới tạo ra VSIC Education Corporation Xóa bỏ nhóm authenticated users, đưa nhóm G Nwtraders Marketing Personnel vào ACL từ chối áp dụng GPO.........

  pdf11p yukogaru 28-07-2010 105 75   Download

 • Chấn thương dây chằng cruciate trước (ACL) thường dẫn đến khuyết tật chức năng, đặc biệt là nhảy, cắt, và các hoạt động giảm tốc độ. Một số bệnh nhân có thể phục vụ này mất chức năng, trong khi những người khác đòi hỏi phải phẫu thuật tái tạo dây chằng để cung cấp ổn định và bảo vệ các khum chấn thương thêm.

  pdf10p thoheo00 16-12-2011 39 5   Download

 • Nền tảng của authentication là user account Logon name Password SID (security indentifier) Tạo ra 1 access token cho mỗi user = SID + SID của nhóm mà user thuộc vào. Access token được sử dụng trong việc xác định quyền truy cập (rights) trong ACL. User account nằm trong User object

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 43 4   Download

 • Máy trạng thái hữu hạn trong hình 2.15 chỉ ra quá trình chuyển đổi được cho phép bởi hạt nhân cryptlib. Sau khi tạo đối tượng, ACL có thể được thiết lập để các cấp, nhưng sau khi hạt nhân thi *- tài sản được áp dụng và các ACL chỉ có thể được thiết lập để thiết lập một hạn chế hơn. ví dụ, nó chỉ có thể cho phép sử dụng để mã hóa hoặc ký kết hoặc thoả thuận quan trọng.

  pdf34p myngoc4 15-09-2011 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản