Tần số vô tuyến

Xem 1-20 trên 490 kết quả Tần số vô tuyến
 • Công nghệ vô tuyến thông minh hiện được xem như là một giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Tài liệu " Vô tuyến thông minh: Giải pháp công nghệ sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến" sẽ trình bày tổng quan các khái niệm, cơ chế truy cập phổ tần động, mô hình hệ thống điển hình cũng như tính khả thi của công nghệ vô tuyến thông minh trong các hệ thống không dây thế hệ sau.

  pdf29p iamvip01 10-04-2012 194 98   Download

 • Phổ tần số vô tuyến điện có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển thông tin vô tuyến và các thiết bị ứng đụng vô tuyến điện.

  doc183p shinichi-kudohp 01-10-2011 211 84   Download

 • LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 SỐ 42/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009

  doc21p luatsulecao 04-04-2011 81 22   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu một số kỹ thuật định hướng để định vị nguồn phát xạ trong hoạt động kiểm soát tần số vô tuyến điện với mục đích nghiên cứu một số kỹ thuật định hướng để định vị nguồn phát sóng trong hoạt động kiểm soát tần số vô tuyến điện, sau đó đi sâu vào phân tích, đánh giá các kỹ thuật định hướng.

  pdf14p codon_05 04-12-2015 33 11   Download

 • Ebook Những quy định trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện giới thiệu tới các bạn về luật, thông tư, nghị định của Nhà nước về lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Luật và ngành Điện - Điện tử - Viễn thông thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf77p be_nkin 31-03-2015 24 8   Download

 • Bài giảng Giới thiệu Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện giới thiệu tới các bạn những nội dung về sự cần thiết ban hành nghị định; thuận lợi, khó khăn xây dựng nghị định; nội dung nghị định; những điểm mới trong nghị định; nội dung lưu ý và số liệu.

  ppt42p cocacola_05 30-10-2015 39 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với thiết bị truyền thanh không dây', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meohamngu 12-01-2011 69 5   Download

 • Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện" do NXB Thông tin và Truyền thông phát hành nhằm cung cấp cho bạn đọc các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện như Luật Tần số vô tuyến điện, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf79p thangnamvoiva17 06-09-2016 13 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện" giới thiệu tới người đọc một số văn bản pháp luật mới nhất của Chính phủ, các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực Tần số vô tuyến điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p thangnamvoiva17 06-09-2016 18 1   Download

 • Giáo trình Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến cung cấp cho các bạn những kiến thức về: phân chia dải tần số vô tuyến và đặc tính kênh vô tuyến, đặc tính kỹ thuật của hệ thống thông tin vô tuyến, cơ sở xây dựng sơ đồ khối cho hệ thống thông tin vô tuyến, bộ tổng hợp tần số, các mạch điều chỉnh và điều chỉnh tự động trong các máy thu phát vô tuyến, ứng dụng kỹ thuật mới trong hệ thống thông tin vô tuyến.

  pdf208p khanhpro89 10-05-2011 1247 560   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p la-vie 31-12-2010 141 15   Download

 • Luận văn chia làm 4 chương: Chương 1 - Phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu, nghiên cứu các giải pháp tăng dung lượng vô tu GMS và lưạ chọn giải pháp đa mẫu sử dụng lại tần số cho mạng GMS/VMS, chương 2 - Phân tích khả năng thiết bị vô tuyến mạng GMS/VMS và lựa chọn tham, thông số nâng cao chát lượng mạng đáp ứng điều kiện triển khai MRP, chương 3 - Xây dựng quy trình thực hiện và xem xét đánh giá điều chỉnh hệ thống trong triển khai MRP, chương 4 - Tr...

  pdf120p uocvongxua10 18-09-2015 32 6   Download

 • Tài liệu tham khảo về Luật tần số vô tuyến điện do quốc hội ban hành. Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (sau đây gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện....

  doc31p hkquoc 16-09-2010 111 13   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN; CHO THUÊ, CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN; SỬ DỤNG CHUNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, QUY ĐỊNH: ...

  pdf123p vienthieu 31-12-2010 87 10   Download

 • Thông tư số: 02/2016/TT-BTTTT quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện; căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;...

  pdf17p bienbuondiuem 13-05-2016 18 1   Download

 • Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 11 tháng 04 năm 2005 về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện (dưới đây gọi chung là phí, lệ phí tần số vô tuyến điện).

  doc17p estupendo3 12-08-2016 9 1   Download

 • Quyết định số 61/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

  doc3p estupendo3 12-08-2016 15 1   Download

 • Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia với nội dung chủ yếu sau đây: Mục tiêu quy hoạch, nguyên tắc quy hoạch, nội dung quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch.

  doc3p estupendo3 12-08-2016 11 1   Download

 • Bài thuyết trình Bảo vệ cao tần và vô tuyến trình bày về các nội dung: bảo vệ có hướng dùng khóa cao tần 9.3, bảo vệ so lệch pha cao tần 9.4 và đánh giá bảo vệ cao tần. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn trong học tập và nghiên cứu.

  ppt67p chanhmuoi168 20-02-2017 5 1   Download

 • Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ban hành Sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật viễn thông và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

  doc12p bachma45 01-11-2017 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản