Tàng trữ và sử dụng các loại pháo

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tàng trữ và sử dụng các loại pháo
  • Nghị định này quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo. ...

    pdf13p emilynguyen 07-07-2009 484 59   Download

  • Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

    pdf2p lawtttotung1 29-10-2009 62 6   Download

  • Công điện số 169/CĐ-TTg về việc giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Mậu Tý năm 2008 an toàn, vui tươi, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 46 3   Download

Đồng bộ tài khoản