Tạo mới một database

Xem 1-20 trên 55 kết quả Tạo mới một database
 • Khi web ra đời trong những năm đầu thập kỷ 90, nó lập tức thay đổi cách con người giao tiếp và tiếp nhận kiến thức. Ban đầu, web chỉ là một đại lượng tĩnh với các trang HTML cơ bản. Sau đó, XML, SOAP (Simple Object Access Protocol Giao thức tiếp cận đối tượng đơn giản) và những công nghệ khác đã mở ra thế giới của SOA (service-oriented architecture - kiến trúc hướng dịch vụ) và làm biến đổi hoàn toàn cách các ứng dụng, hệ thống và doanh nghiệp kết nối với nhau.

  pdf3p bibocumi19 10-12-2012 43 5   Download

 • Nội dung: 1.CSDL mySQL - phpMyAdmin; 2.Lập trình với CSDL mySQL; 3.Kết nối PHP và CSDL; 4.Các ví dụ; 5.Thực hành. Các bước thao tác CSDL trong PHP: 1. Kết nối với CSDL; 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu; 3. Thực thi câu truy vấn; 4. Xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn; 5. Ngắt kết nối CSDL .

  pdf34p minhtin911 14-06-2011 364 187   Download

 • Đề thi: Thực hiện tạo mới một database có tên là ThiAcc-XXX-HoTen.mdb. (XXX là số máy ngồi, HoTen là họ tên thí sinh gõ không dấu, viết hoa đầu từ). Cho 3 bảng dữ liệu sau: Câu 1: Thiết kế 3 table Truong, DanhSach, DiemThi để lưu thông tin của 3 bảng trên đây.

  pdf4p luckystar_1203 21-11-2013 234 34   Download

 • Bây giờ, kể từ khi tách nút gốc cũ, chúng ta cần phải tạo ra một nút gốc mới để giữ mục phân biệt hai trang chỉ số phân chia. Các cây sau khi hoàn thành việc chèn * 8 nhập được thể hiện trong hình 9,14. Một biến thể của các thuật toán chèn cố gắng để mục phân phối lại của một nút N với anh chị em trước khi chia tách nút, điều này cải thiện suất phòng bình quân.

  pdf94p myngoc6 07-10-2011 40 5   Download

 • của một hàng để xóa trong một truy vấn xóa). Tạo thủ tục lưu trữ mới: Tương tự như tùy chọn trên, nhưng SQL bạn nhập vào được sử dụng để tạo ra một thủ tục lưu trữ sau đó truy cập trực tiếp bởi các mục truy vấn. Đây cũng có thể được tham số. Sử dụng thủ tục lưu trữ hiện tại:

  pdf53p myngoc5 07-10-2011 49 4   Download

 • Kể từ đầu những năm 1990, một số nhanh chóng mở rộng các dự án châu Âu đã được khởi xướng, tất cả với mục đích tổ chức sự xuất hiện của thông tin đa dạng sinh học điện tử cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm hiện tại, sự nhấn mạnh của các dự án này là liên kết các cơ sở dữ liệu với nhau và đặt chúng trong khuôn khổ của Quỹ Đa dạng sinh học thông tin toàn cầu (GBIF).

  pdf8p gaucon_ngoan 27-12-2011 21 4   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về database, giới thiệu Microsoft Access 2010, các bước thiết kế một database, tạo mới một database.

  ppt15p nhanmotchut_4 01-11-2016 19 4   Download

 • Các cơ sở dữ liệu tempdb giữ bảng tạm thời và các đối tượng cơ sở dữ liệu tạm thời khác, hoặc tạo ra tự động bởi SQL Server hoặc tạo ra một cách rõ ràng của bạn. Cơ sở dữ liệu tạm thời được tái tạo mỗi lần dụ SQL Server là bắt đầu, vì vậy các đối tượng trong nó không tồn tại sau khi SQL Server là đóng cửa.

  pdf52p myngoc5 07-10-2011 31 2   Download

 • Sau khi cài đặt thành công mySQL, vì lý đo bảo mật nên mySQL Server yêu cầu mọi thao tác của bạn bây giờ đều thực hiện trên nền DOS Command cả. Nghĩa là bạn phải thực thi bằng dòng lệnh rất cực nhọc y như trong Windows Server 2008 Core vậy. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql.html.

  pdf9p thanhtung_hk 05-11-2010 206 89   Download

 • Xuất dữ liệu của blog WordPress Sau đó không thích xài của nó nữa và tạo ra một blog mới dựa trên source do WordPress cung cấp. Bạn muốn mang dữ liệu từ site cũ sang site mới nhưng WordPress lại không cho phép bạn can thiệp vào database, vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ phải chuyển từng bài viết sang. Thế thì tới bao giờ mới xong. May thay WordPress cũng tốt bụng lắm, nó cho phép bạn xuất dữ liệu (Export) ra dưới dạng file XML, khi sang site mới bạn chỉ cần Import file này...

  pdf4p xmen2425 28-03-2011 131 33   Download

 • Bảo trì các file điều khiển - Contron files 7.1 Control file Control file trong một database là các file nhị phân cần thiết cho việc khởi động và hoạt động của database. Mỗi control file đ-ợc kết hợp với duy nhất một Oracle database. Control file đ-ợc cập nhật bởi Oracle server trong quá trình sử dụng database, Các thông tin trong control file chỉ có thể đ-ợc sửa đổi bởi Oracle server; DBA hay những ng-ời sử dụng khác không cáo quyền sửa đổi control file.

  pdf14p hoa_maudo 30-08-2011 101 23   Download

 • Visual Basic III.1 Sử dụng cửa sổ cơ sở dữ liệu o Từ Menu của VB6, chọn mục Add-Ins, Visual Data Manager. Cửa sổ Visual Data Manager sẽ xuất hiện. o Chọn mục File - New - MicroSoft Access - Version 7.0 MDB. o Chọn thư mục ta muốn lưu cơ sở dữ liệu và tên của cơ sở dữ liệu. Hình VIII.

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 77 22   Download

 • Chức Năng : Chứa toàn bộ dữ liệu trong database. Lưu Trữ các dữ liệu thuộc cấu trúc logic của database như tables hay indexes Tính Chất Mỗi datafile chỉ có thể được sử dụng trong một database. Một số tính chất cho phép tự động mở rộng kích thước mỗi khi database hết chỗ lưu trữ dữ liệu. Một hay nhiều datafiles tạo nên một đơn vị lưu trữ logic của database gọi là tablespace. Một datafile chỉ thuộc về một tablespace....

  ppt57p trinh02 28-01-2013 69 20   Download

 • Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc với những câu lệnh này. Trong phần đầu tiên của loạt bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cải tiến của T-SQL.

  pdf5p camry1357 25-12-2010 107 16   Download

 • Android – Intents Intents Android Activities Một chương trình android có thể có nhiều activity. • • • • • Một activity dùng phương thức setContentView(...) để thiết lập giao diện tương tác người dùng. Các activity độc lập, nhưng chúng có thể cộng tác với nhau nhằm hoàn thành 1 chức năng nào đó, và giao tiếp với nhau. Điền hình mỗi ứng dụng có 1 activity là chính (main) activity này được gọi khi chương trình khởi tạo.

  pdf98p lvtcit 13-06-2012 70 14   Download

 • Trong hướng dẫn này, bạn tìm hiểu làm thế nào để tạo một dự án Windows trong Crystal Reports cho Visual Studio 2005. Sau đó bạn thêm một điều khiển CrystalReportViewer để Windows Form. Từ bảng điều khiển công tác thông minh, bạn mở Crystal nhúng Báo cáo thiết kế và tạo ra một báo cáo mới.

  pdf57p myngoc6 07-10-2011 71 13   Download

 • Chọn Blank Access database : tạo mới một tập tin cơ sở dữ liệu Access rỗng.  Chọn Access database wizard, papes, and project : tạo mới một cơ sở dữ liệu Access dựa theo sự hướng dẫn của công cụ Wizard theo các mẫu có sẵn kèm theo trong bộ Access.

  pdf3p pencil_4 30-09-2011 60 8   Download

 • Nó tốt hơn để tạo ra một báo cáo với Crystal Reports, và sau đó chạy báo cáo bất cứ khi nào bạn muốn tình trạng mới nhất của các thông tin quan tâm. Bạn có để tạo ra các báo cáo chỉ một lần, nhưng bạn có thể chạy nó nhiều lần, nhận được kết quả mới nhất với mỗi lần chạy kế tiếp. Bạn không cần phải tìm hiểu SQL hoặc bất kỳ phương pháp khác kéo dữ liệu ra khỏi cơ sở dữ liệu. ...

  pdf39p myngoc6 07-10-2011 49 8   Download

 • Kiến thức sử dụng phpMyAdmin STI của các mối quan hệ giữa các bảng được xác định để tạo ra một trái tham gia vào lĩnh vực author_id chung quan trọng. Một thiếu sót của phiên bản hiện tại chỉ là quan hệ nội bộ đó được kiểm tra, không phải là quan hệ InnoDB.

  pdf32p kimku18 10-10-2011 48 6   Download

 • Phiên bản trước đó có thể được cài đặt trên Windows, nhưng điều này đòi hỏi một số phần mềm bổ sung để tạo ra một môi trường UNIX-như. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên phiên bản 8.0 hoặc mới hơn cho các hệ thống Windows. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các ví dụ trong các chương tiếp theo bằng cách

  pdf66p myngoc9 17-10-2011 37 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tạo mới một database
p_strCode=taomoimotdatabase

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản