Tập lệnh cơ bản của Matlab

Xem 1-20 trên 22 kết quả Tập lệnh cơ bản của Matlab
 • Tham khảo sách 'khảo sát ứng dụng matlab trong điều khiển tự động - tập lệnh cơ bản của matlab', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc95p tranhuan_k53_mdc 28-04-2011 452 222   Download

 • MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.

  pdf95p huemanvdoc 23-11-2009 1659 1040   Download

 • Nội dung "Khảo sát ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động: Các lệnh Matlab trong điều khiển tự động" giới thiệu lý thuyết điều khiển tự động, tập lệnh cơ bản của Matlab, nhóm lệnh về đặc điểm mô hình, nhóm lệnh xây dựng mô hình, nhóm lệnh về đáp ứng thời gian, vẽ giản đồ Bode, NyQuist, Nichols, nhóm lệnh về quỹ đạo nghiệm.

  pdf308p hikaru28 14-12-2009 1070 708   Download

 • Nhóm lệnh cơ bản của Matlab

  doc1p hikaru28 14-12-2009 536 240   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động gồm 9 chương - Chương 2 Tập lệnh cơ bản của MatLab

  pdf0p thachthaoxanh 24-08-2011 84 44   Download

 • Matlab tronĐể xây dựng mô hình của hệ thống, MATLAB cung cấp một số lệnh. Mô hình hệ thống mô tả bằng hàm truyền được xây dựng nhờ lệnh tf(ts,ms) với ts là đa thức tử số và ms là đa thức mẫu số. Hàm zpk(z, p, k) với z là vec tơ điểm không, p là vec tơ điểm cực và k là hệ số khuyếch đại tạo nên mô hình điểm không‐điểm cực. Hàm ss(a, b, cʹ, d) với a, b, c, d là các ma trận tạo nên mô hình không gian‐trạng tháig điều khiển tự động...

  doc30p daihocdientu4 24-11-2012 160 94   Download

 • 1. Lệnh ANS a) Công dụng: (Purpose) Là biến chứa kết quả mặc định. b) Giải thích: (Description) Khi thực hiện một lệnh nào đó mà chưa có biến chứa kết quả, thì MATLAB lấy biến Ans làm biến chứa kết quả đó.

  doc45p song_trang02 04-09-2011 120 42   Download

 • Lệnh bode tìm đáp ứng tần số biên độ và pha của hệ liên tục LTI. Giản đồ Bode dùng để phân tích đặc điểm của hệ thống bao gồm: biên dự trữ, pha dự trữ, độ lợi DC, băng thông, khả năng miễn nhiễu và tính ổn định. Nếu bỏ qua các đối số ở vế trái của dòng lệnh thì lệnh bode sẽ vẽ ra giản đồ Bode trên màn hình. bode(a,b,c,d) vẽ ra chuỗi giản đồ Bode, mỗi giản đồ tương ứng với một ngõ vào của hệ không gian trạng thái liên tục:...

  doc62p tranhuan_k53_mdc 28-04-2011 201 96   Download

 • Lệnh COVAR, DCOVAR a) Công dụng: (Purpose) Tìm đáp ứng hiệp phương sai đối với nhiễu trắng (white noise). b) Cú pháp: (Syntax) [P,Q]= covar(a,b,c,d,w) P = covar(num,den,w) [P, Q]= dcovar(a,b,c,d,w) P = dcovar(num,den,w) c) Giải thích: (Description) Covar tính các ngõ ra cố định và đáp ứng hiệp phương sai trạng thái của một hệ thống đối với các ngõ vàonhiễu trắng Gaussian với cường độ w:

  doc10p tranhuan_k53_mdc 28-04-2011 129 65   Download

 • Hệ thống phải ổn định và ma trận D phải là zero. P = covar(num,den,w) tìm đáp ứng hiệp phương sai ngõ ra hệ SIMO của hàm truyền đa thức G(s)= num(s)/den(s) trong đó num và den chứa các hệ số đa thức theo chiều giảm dần số mũ của s, wlà cường độ nhiễu ngõ vào. Để tìm đáp ứng hiệp phương sai của hệ gián đoạn ta dùng lệnh dcovar thay cho covar.

  doc11p linhvnpy 02-11-2010 138 48   Download

 • Lệnh bode tìm đáp ứng tần số biên độ và pha của hệ liên tục LTI. Giản đồ Bode dùng để phân tích đặc điểm của hệ thống bao gồm: biên dự trữ, pha dự trữ, độ lợi DC, băng thông, khả năng miễn nhiễu và tính ổn định. Nếu bỏ qua các đối số ở vế trái của dòng lệnh thì lệnh bode sẽ vẽ ra giản đồ Bode trên màn hình.

  doc62p linhvnpy 02-11-2010 79 24   Download

 • Lệnh pzmap vẽ biểu đồ cực-zero của hệ LTI. Đối với hệ SISO thì các cực và zero của hàmtruyền được vẽ. Nếu bỏ qua các đối số ngõ ra thì lệnh pzmap sẽ vẽ ra biều đồ cực-zero trên màn hình. pzmap là phương tiện tìm ra các cực và zero tuyền đạt của hệ MIMO. pzmap(a,b,c,d) vẽ các cực và zero của hệ không gian trạng thái trong mặt phẳng phức.

  doc0p linhvnpy 02-11-2010 70 15   Download

 • Chương I Bài 1.1 Sử dụng các lệnh của Matlab để thực hiện các phép tính: a/ 25.4+17*(34/4.2)-2.5 ans = 160.5190 b/ cos(5.3)+sin(3.7) ans = 0.0245 c/ d/ exp(2.5)+tan(21.7) ans = 11.8828

  doc50p chelseanb 10-04-2013 170 68   Download

 • • Hệ thống ổn định ở trạng thái hở, sẽ ổn định ở trạng thái kín nếu biểu đồ Nyquist không bao điểm (-1+i0) trên mặt phẳng phức. • Hệ thống không ổn định ở trạng thái hở, sẽ ổn định ở trạng thái kín nếu biểu đồ Nyquist bao điểm (-1+i0)p lần ngược chiều kim đồng hồ (p là số cực GH nằm ở phải mặt phẳng phức).

  doc22p linhvnpy 02-11-2010 72 24   Download

 • Một tập hợp các chỉ thị được biểu thị nhờ ngôn ngữ lập trình để thực hiện các thao tác máy tính nào đó thông qua một chương trình. Các tên khác của khái niệm này nếu không bị lầm lẫn là chương trình máy tính hay chương trình điện toán.

  pdf15p cinny05 28-01-2011 55 15   Download

 • QUảN Lý Tệp MATLAB cung cấp một số các hàm file hệ thống và các lệnh cho phép bạn liệt kê tên file, xem, và xoá M_file, hiển thị và thay đổi th- mục chứa nó. Một số tổng kết các lệnh đ-ợc đwa ra trong bảng d-ới đây. Thêm vào đó bạn có thể xem và sửa đ-ờng dẫn của MATLAB (matlabpath). Những đ-ờng dẫn này chỉ cho MATLAB nơi chứa script file và hàm M_file trong máy tính của bạn. Có rất nhiều tr-ờng hợp các hàm trong MATLAB là các M_file đơn giản đ-ợc chứa trong...

  pdf4p vit_momo 24-07-2011 53 22   Download

 • HàM M_FILE Khi bạn sử dụng các hàm MATLAB nh- inv, abs, angle, và sqrt, MATLAB nhận giá trị mà bạn truyền vào, dựa vào kết quả đó, tính toán kết quả của hàm và trả lại cho bạn kết quả tính toán. Các lệnh tính toán bằng hàm cũng nh- các biến trung gian đ-ợc tạo ra bởi các lệnh này bạn đều không nhìn thấy, tất cả những gì bạn trông thấy chỉ là các giá trị nhập vào và các giá trị đ-a ra, vì vậy có thể coi một hàm nh- một cái hộp đen....

  pdf7p vit_momo 24-07-2011 51 22   Download

 • Các lệnh menu của MATLAB 2.1 File Kích vào File hiện menu chứa các lệnh liên quan đến việc tạo mới, quản lý, gán thuộc tính cho đối t-ợng, đồ thị cũ 2.1.1 New: Hiện menu chứa ba lện để tạo đối t-ợng mới • M-file: Hiện cửa sổ Editor/ Debugger. Đây là môi tr-ờng bạn tạo vũng nh- sửa đổi, gỡ rối các tập tin ch-ơng trình nh- Mfile hoặc MEX-file hoặc các đối t-ợng nào đó để thực hiện cho một nhiện ...

  pdf8p vitconsieuquay 17-08-2011 42 9   Download

 • Matlab kịch bản, còn được gọi là các macro, các chương trình, mã, M-file, chỉ đơn giản là bộ sưu tập các lệnh. Mã này được xây dựng trong cửa sổ chỉnh sửa M-FILE, hoạt động giống như một trình soạn thảo văn bản. Trong thực tế, một file M-là chỉ asimple tập tin văn bản ASCII, và có thể được tạo ra và chỉnh sửa bởi bất kỳ trình soạn thảo văn bản đơn giản, mặc dù, nó có lẽ là dễ dàng hơn để sử dụng các trình soạn thảo trong Matlab....

  pdf13p xingau9 05-09-2011 32 10   Download

 • Mỗi dòng phải được nhập vào chỉ như nếu bạn đã nhập vào tại dấu nhắc lệnh trong cửa sổ COMMAND. Khi bạn đã hoàn thành việc chỉnh sửa, lưu lại công việc của bạn, trong thư mục HOẶC trên đĩa cứng của bạn, như một tập tin-M. Để được công nhận bởi Matlab như một tập tin-M avalid nó phải có phần mở rộng tập tin. M nối thêm vào tên file. Để thực sự thực hiện mã của bạn, sử dụng Lưu và Thực thi dòng lệnh theo TIP + B e FILE kéo xuống menu...

  pdf12p xingau9 05-09-2011 35 10   Download

Đồng bộ tài khoản