Tập luyện óc người già

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tập luyện óc người già
  • Trải qua nhiều năm, khoa học vẫn chưa hiểu rõ óc người già như thế nào. Việc trở ngại đầu tiên là bởi loài người có đời sống tương đối còn ngắn ngủi, nên các chuyên gia chưa đủ thời gian để nghiên cứu óc già biến chuyển ra sao. Chỉ khoảng một thế kỷ trước đây, năm 1900, người Mỹ có tuổi thọ 47. Ngày nay, tuổi thọ người Mỹ đã tăng cao hơn, lên tới 75.

    pdf2p womanhood911_00 28-09-2009 134 21   Download

  • Nƣớc ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nƣớc, đổi mới nền giáo dục là trọng tâm của sự phát triển. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế là con người.

    pdf164p quang3009 25-04-2011 283 121   Download

  • Suy nghĩ cho thật kỹ để hiểu rõ mình muốn đạt được mục đích cao nhất đời mình là gì? Luyện tập và khai phá khả năng lãnh đạo, chỉ huy và óc sáng tạo.Khả năng tổ chức và dụng nhân. Đời người chuyển động không ngừng từ khi chào đời tới lúc chết. Nên chúng ta có thể hình dung đời người như một chuyến du hành có khởi điểm, có đường đi và đích tới.

    pdf4p abcdef_4 31-05-2011 45 10   Download

Đồng bộ tài khoản