Tcxdvn 336 : 2005

Xem 1-5 trên 5 kết quả Tcxdvn 336 : 2005
 • TCXDVN 336 2005: Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên và phụ gia polyme, được sử dụng để dán gạch ốp lát.

  pdf13p minhphung21053 25-07-2010 87 52   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn được chế tạo từ xi măng poóc lăng, bột khoáng thiên nhiên và phụ gia polyme, được sử dụng để dán gạch ốp lát. Chú thích: Vữa dán gạch ốp lát có thể được sử dụng cho các loại gạch khác khi mà những sản phẩm này không có ảnh hưởng xấu đến chất lượng vữa (ví dụ: đá tự nhiên, đá khối…)...

  pdf12p alibabava40tencuop 28-09-2009 192 64   Download

 • Quyết định 14/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 336: 2005 "Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử"

  doc9p quynhtrang 19-08-2009 42 3   Download

 • Quyết định 14/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 336: 2005 “Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf11p lawbmhc8 24-11-2009 40 3   Download

 • Các tiêu chuẩn liên quan 1. TCXDVN 303-2004 - Công tác lát và láng. 2. TCXDVN 324-2004 - Xi măng xây trát. 3. TCXDVN 336-2005 - Vữa dán gạch ốp lát. 4. TCXDVN221-2004 – Sơn XD, phân loại. 5. TCXDVN293-2003–Chống nóng nhà ở. 6. TCXD VN 298-2003, 299-2003, 300-2003 - TC về cách nhiệt chuyển dịch từ TC ISO. 7. TCXDVN 328-2004-Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính. 8. TCXDVN 331-2004 - Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tính không cháy...

  doc4p rong_choi 10-06-2011 257 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản