intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thách thức kinh tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thách thức kinh tế
 • Dựa trên phân tích thực trạng tại một số làng nghề tái chế nhựa điển hình, bài viết "Làng nghề tái chế nhựa trong bối cảnh thực thi EPR" đánh giá các biểu hiện cụ thể của thách thức này, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm hướng các làng nghề vào mục tiêu chung là phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Một số cơ hội và thách thức trong phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm, lợi ích, nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, còn nhận diện những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và phát triển mô hình nền kinh tế tuần hoàn. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nền kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Phát triển nông nghiệp theo định hướng kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Bình Phước" phát hiện và phân tích một số mô hình nông nghiệp theo hướng tuần hoàn ở tỉnh Bình Phước, các thế mạnh, khó khăn, thách thức để phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại tỉnh đầy tiềm năng của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

  pdf13p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975-2010): Phần 2 gồm các nội dung chính sau: Bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội cấp bách, triển khai đường lối đổi mới của Đảng; Vượt qua những khó khăn thử thách tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới để ổn định và phát triển trong những năm 1991-1995. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf181p baphap06 17-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Quản trị kinh doanh" trình bày các nội dung: Quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sự thay đổi, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị tri thức; đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; quản trị đa văn hóa, những thách thức của quản trị kinh doanh ở thế kỷ 21. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf421p starandsky09 12-03-2023 4 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 1 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Xu thế toàn cầu về kinh tế số; Thách thức của nền kinh tế số; Cơ hội của nền kinh tế số; Đo lường kinh tế số; Tài năng kinh tế số;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf8p havyvy205 10-03-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 3 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Xuất xứ khái niệm kinh tế số; Định nghĩa kinh tế số: Một thách thức; Kinhtế số: Ba khung nhìn phổ biến; Đặc trưng công nghệ của kinh tế số. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf24p havyvy205 10-03-2023 2 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế số và liên hệ với Việt Nam: Chương 4 - Hà Quang Thụy" được biên soạn với các nội dung là tìm hiểu thách thức kinh tế số về: Nghịch lý năng suất của công nghệ cao: đo lường; Đo lường giá trị dữ liệu: kinh tế học thông tin; Nghịch lý kinh tế số; Đo lường kinh tế số: Một thách thức lớn. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf18p havyvy205 10-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Thách thức chuyển đổi số tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trình bày xu hướng số hóa cảng hàng không, một nền tảng để các cảng thực hiện quản lý cảng tổng thể và nhận ra những thay đổi cần có những dự án/kế hoạch mới.

  pdf14p vilucius 03-03-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Quản trị điều hành dự án: Chương 1 Quản trị dự án hiện đại gồm các nội dung chính như sau: Dự án là gì; Chương trình và dự án; so sánh công việc theo thói quen và dự án; thách thức của quản trị dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p bapnuong06 03-03-2023 2 2   Download

 • Bài giảng Quản trị điều hành dự án: Chương 3 Mô hình tổ chức quản lý dự án, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các thách thức của việc quản lý dự án; Lựa chọn mô hình quản lý dự án phù hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p bapnuong06 03-03-2023 1 1   Download

 • Phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Bài viết được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp theo định hướng xanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf11p vimalfoy 08-02-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa trong thách thức của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, hiện đại hóa; Bản sắc tư duy triết học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf118p vidumbledore 24-01-2023 9 2   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 1: Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, bản chất và mục tiêu của hội nhập kinh tế quốc tế; nội dung của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế; các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p diepvunhi 17-01-2023 6 1   Download

 • Bài giảng Hội nhập kinh tế quốc tế (International economic integration) - Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: quan điểm, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam qua các thời kỳ; một số hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia; cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 8 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 7: Xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong bối cảnh kinh tế mới. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những thách thức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế mới và vấn đề chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp; khái niệm và các quan điểm phát triển chiến lược quản trị tri thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p diepvunhi 17-01-2023 7 1   Download

 • Luận án tập trung làm rõ thực trạng kinh tế, những thành tựu đạt được và hạn chế, thách thức còn tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ từ năm 1995 đến năm 2015. Từ đó, luận án cung cấp thêm một góc nhìn cụ thể và sinh động về bức tranh về kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, góp phần cung cấp thông tin, tư liệu và các kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác tổng kết lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước.

  pdf27p tranghong0906 02-01-2023 12 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoạch định chiến lược marketing tại Công ty TNHH DakMan Việt Nam" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược Marketing và tình hình thực tế tại công ty, phân tích môi trường và các đặc điểm riêng của thị trường cà phê cũng như điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh của công ty; từ những phân tích trên có thể xây dựng chiến lược Marketing của Công ty trong giai đoạn 2015-2020.

  pdf115p starandsky01 03-01-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Hoạch định chiến lược marketing tại Công ty TNHH Dakman Việt Nam" hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược Marketing và tình hình thực tế tại Công ty, đề tài sẽ phân tích môi trường và các đặc điểm riêng của thị trường cà phê cũng như điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh của công ty; từ những phân tích trên có thể xây dựng chiến lược marketing của Công ty trong giai đoạn 2015-2020.

  pdf26p starandsky01 03-01-2023 6 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp thực hiện nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu thực trang tình hình thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Thất - Hà Nội, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất tại địa bàn huyện Thạch Thất - Hà Nội.

  pdf114p tranghong0906 02-01-2023 9 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1168 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thách thức kinh tế
p_strCode=thachthuckinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2