Thăm dò thị phần heniken

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thăm dò thị phần heniken
 • Nghiên cứu thị trường là một bộ phận rất quan trọng trong marketing , nó quyết định đến chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp đối với từng sản phẩm và dịch vụ của mình. Heniken là một doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới về sản phẩm bia , đã có mặt tại thị trường việt nam hơn1 năm. với mục đích nghiên cứu sự lớn mạnh của một doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam, cũng như chỗ đứng của đonah nghiệp trong lòng người dân thành phố....

  pdf7p peheo_2 31-07-2012 118 34   Download

 • Năm 1886, Gerald Ad riaan Heineken đã khám phá ra một loại men đõc nhất vô nhị. Về s au loại men này được sử dụng vào quá trìn h sản xuất bia Heineken . Heineken đã tìm thấy giá trị đích thực cu a những giọt bia từ nguồn thiên n hiên. Ông đã ...

  pdf7p lux_12 14-06-2013 45 14   Download

 • Có thể nói, trong nền kinh tế hiện nay để có thể tồn tại và phát triển một thương hiệu không chỉ biết phát triển trên một thị trường ban đầu mà còn cần thâm nhập vào nhiều thị trương khác nhau. Tuy nhiên việc đi vào thị trường mới là vô cùng khó khăn và phức tạp. Vậy làm sao để các thương hiệu có thể giải quyết được các thách thức phải đón nhận.

  doc26p duakoi 30-05-2013 113 18   Download

 • Với một môi trƣờng kinh tế năng động nhiều thành phần, đa phƣơng thức kinh doanh của các doanh nghiệp, với lực lƣợng lao động đông đảo với tƣ chất cần cufvaf thông minh, Việt Nam là thị trƣờng tiềm năng thu hút rất nhiều các doanh nghiệp nƣớc ngoài thâm nhập vào để phát triển thị trƣờng, tạo đƣợc tên tuổi trong lòng ngƣời tiêu dùng Việt Nam .

  pdf44p dove_12 12-06-2013 31 9   Download

Đồng bộ tài khoản