Tham mưu giúp việc

Xem 1-17 trên 17 kết quả Tham mưu giúp việc
 • Quyết định 1160/QĐ-BGTVT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung trong quyết định này.

  pdf38p buitubt 06-03-2014 32 1   Download

 • b. Theo chức năng: Cấp quản trị điều hành: chủ tịch hội đồng quản trị và một số thành viên chuyên trách. Cấp quản lý kinh doanh: tổng giám đốc, các phó giám đốc và các phòng ban tham mưu giúp việc tại hội sở chính, bên cạnh tổng giám đốc có kế toán trưởng.

  ppt39p dai_gia_ngheo 05-05-2011 803 226   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU  Đối với hoạt động của bất kỳ một tổ chức nào thì công tác hành chính văn phòng luôn có một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, đặc biệt là công tác quản lý. Cùng với xu thế hội nhập và mở cửa của Việt Nam, các doanh nghiệp được hình thành ngày càng nhiều đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với nền hành chính cũng như hoạt động quản lý ở mỗi doanh nghiệp.

  pdf10p myxaodon10 14-06-2011 2083 163   Download

 • Quản lý điều hành văn thư, lưu trữ tài liệu, giúp việc cho giám đốc về công tác hành chính quản trị, chắp bút dự án đầu tư, quy hoạch phát triển và quản lý các phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Phòng tổ chức lao động - tiền lương Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác tổ chức, tuyển dụng và sử dụng lao động phù hợp với quy định của pháp luật Nhà nước.

  pdf9p ttcao5 22-08-2011 46 10   Download

 • Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawttnh10 12-11-2009 56 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CÁN BỘ THAM MƯU, GIÚP VIỆC VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf7p luatsuminhtri 25-06-2013 15 1   Download

 • - Vị trí: Là cơ quan trực thuộc của Hội Nông dân Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp TW Hội, trực tiếp là giúp Ban Chấp hành và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của TW Hội; - Chức năng tham mưu giúp TW Hội, trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực TW Hội tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của TW Hội, đồng thời là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của TW Hội....

  doc23p tieuboingoan 15-12-2010 235 48   Download

 • Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm giúp cho giáo viên nhận thức đúng về việc đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; để từ đó giáo viên tự tin hơn, chủ động hơn trong công tác bồi dưỡng, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm; cán bộ quản lý tham mưu với UBND xã, phòng giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên của trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p longnguyentran000 27-12-2016 28 6   Download

 • Quyết định số 1298/TCHQ/QĐ/TCCB về việc giao Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawxnk3 10-11-2009 66 5   Download

 • Rèn luyện thân thể không thể bỏ qua việc rèn luyện não, bảo đảm cơ quan điều khiển cơ thể luôn có sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho hoạt động của con người. Có những cách tập sau đây: 1. Quan sát: Chú ý quan sát sự vật xung quanh và luôn ghi nhớ trong óc những điều cần thiết, tất nhiên, quan sát phải kèm phân tích động não. 2. Nghe: Luôn nghe nhạc mình ưa thích để giúp tăng cường trao đổi chất trong tế bào não, rèn luyện nâng cao khả...

  pdf3p thiensuvetroiyahoo 16-05-2011 378 195   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 4 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075 – 1077 ) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.

  ppt39p nhunhu1212 27-03-2014 257 64   Download

 • Rèn luyện thân thể không thể bỏ qua việc rèn não, bảo đảm cơ quan điều khiển cơ thể luôn có sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho hoạt động con người. Có những cách tập sau đây. 1. Quan sát: Chú ý quan sát sự vật chung quanh và luôn ghi nhớ trong óc những điều cần thiết, tất nhiên, quan sát phải kèm phân tích động não. 2.

  pdf5p tuyetson23 11-08-2010 133 63   Download

 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN * Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán: - Phòng kế toán tài vụ có trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức các thông tin kinh tế hạch toán kinh tế nội bộ, quyết toán việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, phân tích hoạt động kinh tế, thực hiện đúng chế độ kế toán của Nhà nước. Định kỳ lập báo cáo kế toán kiểm tra chế độ hạch toán, chế độ quản lý tài chính, đề xuất tham mưu cho giám đốc các phương án sử dụng vốn...

  pdf9p caott10 28-07-2011 132 32   Download

 • Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, Thủ tướngChính phủ và pháp luật điều hành hoạt động của công ty. Tổng giám đốc được trợ giúp bởi 3 Phó tổng giám đốc và ban tham mưu + Một Phó tổng giám đốc phụ trách việc xây dựng cơ bản, một Phó tổng giám đốc khoa học nông nghiệp, một phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất tại Tây Nguyên....

  pdf13p ttcao6 09-08-2011 46 13   Download

 • c. Phòng tổ chức hành chính: Giúp Ban giám đốc về tổ chức tiền lương, quy hoạch cán bộ nghiên cứu đề xuất sắp xếp bổ sung, bố trí cán bộ cho phù hợp với bộ máy quản lý của Công ty. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nâng bậc lương hàng năm cho cán bộ công nhân viên. Công tác khen thưởng xử lý kỷ luật lao động, ký kết hợp đồng, quản lý lao động. Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.Thực hiện chính sách đối với cán bộ công nhân viên về...

  pdf37p ttcao10 28-08-2011 64 9   Download

 • Tại sao nên báo cáo trang web không an toàn đến Microsoft? Vẫn biết rằng máy tính của bạn có thể được trang bị những phần mềm hoặc thiết bị phần cứng giúp bảo vệ an toàn, nhưng việc tham gia tích cực của một cộng đồng những người sử dụng máy tính chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả mạnh mẽ hơn. Gần đây, Microsoft đã bắt đầu khai thác sức mạnh của IE để phục vụ cho việc này.

  pdf3p bibocumi35 21-03-2013 42 4   Download

 • Bài báo giới thiệu mẫu xe gắn máy 3 bánh cho người khuyết tật. Theo sự phát triển của xã hội, kinh tế, đời sống ngày càng phát triển, mọi người đều có cuộc sống ngày càng nâng cao, những người khuyết tật cũng có nhu cầu được làm việc mưu sinh, được tham gia giao thông. Việc chọn phương tiện đi lại phù hợp cho người khuyết tật là hết sức cần thiết, giúp họ có thể di chuyển thuận lợi – an toàn, bảo đảm các tính năng cần thiết khi tham gia giao thông

  pdf8p thorthor1234 24-05-2018 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản