intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành phần logic trong database

Xem 1-2 trên 2 kết quả Thành phần logic trong database
  • Lớp WBLTimeSheets là thêm vào bên cạnh các thành phần logic kinh doanh và thực hiện các giao diện IDisposable cũng giống như các lớp học khác trong thành phần này. Bạn có thêm một biến tư nhân để đại diện cho các lớp học tương ứng

    pdf75p myngoc10 19-10-2011 37 5   Download

  • 10 Cấu trúc l-u trữ 10.1 Các cấu trúc l-u trữ chính của Oracle • Cấu trúc l-u trữ Ch-ơng tr-ớc đã trình bày cấu trúc l-u trữ trong Oracle. Cấu trúc l-u trữ bao gồm hai mức physical và logic. ở mức logic, database bao gồm nhiều tablespaces. Mỗi tablespace lại tiếp tục đ-ợc chia thành nhiều segments. Phần này sẽ giới thiệu chủ yếu về các segments. • Thông tin về cấu trúc l-u trữ Thông tin về cấu trúc l-u trữ đ-ợc l-u giữ trong từ điển dữ liệu. Ta có thể dùng câu lệnh SQL để lấy đ-ợc các thông...

    pdf12p hoa_maudo 30-08-2011 87 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thành phần logic trong database
p_strCode=thanhphanlogictrongdatabase

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2