intTypePromotion=3
ADSENSE

Thi hành tiêu chuẩn ngành

Xem 1-20 trên 176 kết quả Thi hành tiêu chuẩn ngành
 • Tiêu chuẩn ngành: Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát đại chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Trung tâm tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu trong và ngoài nước có liên quan, với sự tham gia của các cơ quan

  pdf60p augi19 11-04-2012 219 48   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333-2006. Quy trình Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. Trong công trình thủy lợi, TC này được áp dụng cho các đường thi công, quản lý vận hành.

  pdf21p kieuphong21052 10-08-2010 373 138   Download

 • Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14 TCN 59-2002: Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.Điều 2: tiêu chuẩn này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho tiêu chuẩn QPTL.D6.78 - Quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy lợi ban hành theo quyết định số 505-QĐ/KT ngày 5/5/1980 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi...

  pdf68p kieuphong21052 10-08-2010 444 123   Download

 • Tài liệu " Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - Từ 14 TCN 123-2002 đến 14 TCN 129-2002 " được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi do Viện khoa học Thủy lợi biên soạn

  pdf9p dibovaodoi03 18-10-2011 302 95   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14TCN 9-2003 Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu.Tiêu chuẩn này thay thế cho "Quy phạm kỹ thuật thi công kênh - QPTL.1.73" ban hành theo quyết định số 597QĐ/TL ngày 7/5/1973 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi.

  pdf19p kieuphong21052 10-08-2010 181 57   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 120-2002: Công trình thủy lợi – Xây và lát gạch – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu ban hành theo Quyết định số 46 2002/QĐ-BNN ngày 04 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thay thế cho QPTL.2-1971: Quy phạm xây, lát gạch trong các công trình thuỷ lợi ban hành theo quyết định số 05 KT/QĐ ngày 06/01/1971 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi.

  pdf27p kieuphong21052 10-08-2010 163 51   Download

 • Tham khảo tài liệu '.....tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - từ 14 tcn 123-2002 đến 14 tcn 129-2002 part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p dibovaodoi03 18-10-2011 158 31   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 266:2000 về Cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu được thi hành đối với tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu khi thi công và nghiệm thu các cầu cống xây dựng mới vĩnh cửu hoặc cải tạo (trong đó bao gồm đường ống, máng nước, cầu tàu bến cảng, cầu vượt cạn, cầu dành cho người đi bộ) thuộc đường sắt, đường tàu điện, đường ô tô (gồm cả đường nội bộ của các xí nghiệp và tổ chức nông nghiệp, đường của các xí nghiệp công nghiệp) trong và ngoài đô thị, nếu như đồ án bản vẽ thi công không quy định các yêu cầu khác.

  doc33p bautroibinhyen17 17-02-2017 82 10   Download

 • “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 83 – 91 – Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan” quy định các điều kiện kỹ thuật, hướng dẫn trình tự tiến hành về: Thí nghiệm ép nước trong hố khoan để nghiên cứu và xác định độ thấm nước của nền đá và than công trình bằng bê tông, đá xây; thí nghiệp ép nước trong hố khoan để xác định mức độ xói rửa chất nhét trong đá nền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p tsmttc_005 26-06-2015 59 6   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 354:2006 về tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BGTVT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn tham khảo.

  doc31p thangnamvoiva10 01-08-2016 45 6   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 268:2000 về Quy định nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo NCTKT và khả thi các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT quy định các yêu cầu về nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) và báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) các dự án đầu tư mới, khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông vận tải (đường ôtô, đường sắt, cầu, hầm, cảng biển và cảng sông, đường thủy).

  doc67p bautroibinhyen9 18-12-2016 41 3   Download

 • Tài liệu “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 82 – 1995: Phần 1” giới thiệu về công trình thủy lợi tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá với những nội dung chính như: các điều cần chú ý khi thi công, phụt thử nghiệm, trình tự tiến hành phụt, biện pháp xử lý hố khoan, chính xác hóa chiều sâu các hố khoan của màn chống thấm, xác định vị trí tìm mốc các hố khoan ở ngoài thực địa, đánh số các hố khoan, khoan các hố khoan, đặt nút, thử nghiệm thủy lực, vật liệu chế tạo vữa xi măng, chế tạo vữa phụt.

  pdf22p thuytrangseven 08-10-2014 52 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 921:2006 qui định phương pháp thử trong phòng thí nghiệm đối với thiết bị rắc thuốc trừ sinh vật hại hoặc diệt cỏ dạng hạt, bao gồm loại tự hành hoặc thiết bị rắc lắp trên máy cơ sở.

  doc19p thangnamvoiva10 01-08-2016 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 332-1998 áp dụng trong việc điều tra tuyến trùng thân trong công tác Kiểm dịch thực vật ở các vùng có cây ngũ cốc, đậu đỗ, cỏ 3 lá, cỏ linh lăng, yến mạch, hắc mạch, hành, tỏi, tulip, củ cải đường, thủy tiên cũng như đất gieo trồng, các phương tiện chế biến, bảo quản, vận chuyển những cây, bộ phận của cây đó nhằm phát hiện loại tuyến trùng thân có hay không hiện diện và nếu có thì ở những vị trí nào, phân bố đến ranh giới nào trong vùng có đối tượng điều tra.

  doc6p thangnamvoiva9 01-08-2016 24 0   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (NCTKT) và báo cáo nghiên cứu khả thi ( NCKT) các dự án đầu tư mới, khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông vận tải ( đường ô tô, đường sắt, cầu hầm, cảng biển và cảng sông, đường thủy). Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các văn bản pháp lú được thống kê kèm theo. Khi các văn bản pháp lý đó thay đổi, thì các khoản mục có liên quan...

  pdf87p augi19 11-04-2012 187 50   Download

 • Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

  ppt34p anhvu_nhatrang 01-01-2014 98 17   Download

 • 14 TCN 82 - 1995: Công trình thủy lợi Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá trình bày về những quy định chung, các điều cần chú ý khi thiết kế và thi công, phụt thử nghiệm, trình tự tiến hành phụt, các biện pháp xử lý hố khoan, chính xác hóa chiều sâu các hố khoan của màn chống thấm,...

  pdf50p hoangdung3112 22-10-2014 302 65   Download

 • Tài liệu tham khảo quy trình đầm ném đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm ban hành kèm theo quyết định số 13/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải

  pdf0p huuhongtl 28-08-2010 116 47   Download

 • Quyết định số 78/2003/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 14TCN 9-2003 - Công trình thuỷ lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf20p lawdt6 02-12-2009 96 10   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9947:2013 về Phụ gia thực phẩm - Chất tạo màu - Carmine được chuyển đổi từ các tiêu chuẩn ngành theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn áp dụng cho các chất tạo màu carmine được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.

  doc5p thangnamvoiva14 21-08-2016 31 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thi hành tiêu chuẩn ngành
p_strCode=thihanhtieuchuannganh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản