Thiết kế topology mạng

Xem 1-20 trên 31 kết quả Thiết kế topology mạng
 • Trong bài báo này, đề xuất hai thuật toán mới, thuật toán thiết kế topologic đơn chặng tự do (SHFLDA) và thuật toán thiết kế topologic đơn chặng ràng buộc (SHCLDA). Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cần thiết.

  pdf7p tapchikhoahoc_i 12-12-2014 29 6   Download

 • Trong bài báo cáo này, các tác giả sẽ nghiên cứu bài toán thiết kế topology ảo trong mạng cáp quang và đưa ra một thuật toán mới cho nó dựa trên thuật toán khác trong thuật ngữ xác suất tắc nghẽn của hệ thống.

  pdf9p uocvong07 14-10-2015 26 4   Download

 • In network designing phase, one of QoS problems is designing survivable networks to assure that services are not disrupted when a failure happens. On an ATM, MPLS, GMPLS based-on network techonologies, there are many approaches for designing survivable networks. This paper introduces a genetic algorithm for topological design of survivable networks by a repetitively-restorable method.

  pdf12p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 10 1   Download

 • Những năm gần đây, nhiều phương pháp thiết kế tô pô lô gic trong mạng IP trên nền WDM (IP/WDM) được nghiên cứu rộng rãi, trong đó thuật toán thiết kế topologic tìm kiếm (HLDA) và thuật toán tối thiểu độ trễ (MLDA) được xem như là các thuật toán cơ bản sử dụng mô hình xếp chồng trong mạng IP/WDM [1]. HLDA và MLDA thiết lập các đường quang giữa các cặp node chỉ dựa trên yêu cầu lưu.

  pdf7p phalinh16 17-08-2011 46 5   Download

 • Định tuyến là cách thức mà Router hoặc thiết bị mạng khác sử dụng để truyền phát các gói tin tới địa chỉ đích trên mạng. Mỗi Router hay thiết bị mạng khác sẽ tiến hành kiểm tra trường địa chỉ đích trong phần tiêu đề của gói IP, tính toán chặng tiếp theo (Next hop) để từng bước chuyển gói IP dần đến đích.

  doc69p phuc123456789 24-12-2012 82 30   Download

 • Chính vì thế mạng Token-passing thường được sử dụng trong các môi trường thời gian thực, như điều khiển thiết bị công nghiệp, nơi mà thời gian từ lúc phát ra một tín hiệu điều khiển cho đến khi thiết bị nhận được tín hiệu luôn đảm bảo phải nhỏ hơn một hằng số cho trước.LAN topology định nghĩa cách thức mà ở đó các thiết bị mạng được tổ chức sắp xếp.

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 71 17   Download

 • Ethernet định nghĩa 3 chuẩn mạng ở tầng vật lý là 100Base-Tx, 100Base-T4 và 100BaseFX. Chuẩn mạng 100Base-TX và 100 Base-T4 sử dụng topology dạng hình sao, với một Hub làm trung tâm, cùng các loại đầu nối UTP tương tự như chuẩn 10Base-T. Tuy nhiên chúng có các điểm khác nhau như: • Chuẩn 100Base-TX sử dụng dây cáp xoắn đôi từ CAT 5 trở lên, chỉ sử dụng 2 đôi và có sơ đồ bấm dây giống như chuẩn 10Base-T....

  pdf5p phuoctam45 28-07-2011 60 11   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: tổng quan vấn đề định tuyến và cấp phát bước sóng (RWA) trên mạng WDM các mô hình RWA tĩnh (Static RWA) Bài toán thiết kế hình thái vật lý (Physical Topology Design) Bài toán thiết kế hình thái ảo (Virtual Topology Design) các mô hình RWA động (Dynamic RWA) Định tuyến (Route Computation) Cấp phát bước sóng (Wavelength Assignment)

  ppt43p nguyenquangha1991 12-10-2012 106 51   Download

 • Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về kiến trúc mạng và giao thức truyền thông trong công nghiệp, các chế độ truyền tải, cấu trúc, giao tiếp mạng, các phương thức mã hóa, các hệ thống Bus tiêu biểu và các thành phần của hệ thống mạng để người học ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông trong công nghiệp.

  doc9p hungdungqh 20-07-2013 133 36   Download

 • Đại Học Cần Thơ – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0 Ethernet định nghĩa 3 chuẩn mạng ở tầng vật lý là 100Base-Tx, 100Base-T4 và 100BaseFX. Chuẩn mạng 100Base-TX và 100 Base-T4 sử dụng topology dạng hình sao, với một Hub làm trung tâm, cùng các loại đầu nối UTP tương tự như chuẩn 10Base-T.

  pdf10p myngoc4 15-09-2011 74 21   Download

 • Optimization Issues in Telecommunications The complexity and size of modern telecommunications networks provide us with many challenges and opportunities. In this book, the challenges that we focus on are those which involve optimization. This simply refers to scenarios in which we are aiming to find something approaching the ‘best’ among many possible candidate solutions to a problem. For example, there are an intractably large number of ways to design the topology of a private data network for a large corporation....

  pdf13p tienvovan 11-09-2010 79 18   Download

 • The efficient design of telecommunication networks has long been a challenging optimization problem. It is made difficult by the conflicting, interdependent requirements necessary to optimize the network’s performance. The goal of the designer is to produce a minimum cost network that allows maximum flow of information (in the form of messages) between multiple source-sink pairs of nodes that simultaneously use the network. An optimum design method must also produce a network topology that efficiently routes these messages within an acceptable amount of time...

  pdf21p tienvovan 11-09-2010 79 6   Download

 • Trong nhiều trường hợp, tự động điều chỉnh phạm vi nút truyền là không khả thi - ví dụ, bởi vì các bộ thu phát không dây không cho phép truyền tải điện năng được điều chỉnhMô tả tính CTR giúp các nhà thiết kế mạng để trả lời các câu hỏi cơ bản, chẳng hạn như:

  pdf10p kennguyen8 08-11-2011 28 5   Download

 • Hình 2.3. Nhiều điểm truy cập và Roaming Để giải quyết các vấn đề đặc biệt về topology, nhà thiết kế mạng chọn cách sử dụng các điểm mở rộng (Extension Point - EP) để làm tăng các điểm truy cập của mạng. Cách nhìn và chức năng của các điểm mở rộng giống như các điểm truy cập, nhưng chúng không được nối dây tới mạng nối dây như là các AP.

  pdf9p caott3 20-05-2011 98 43   Download

 • Evolutionary Methods for the Design of Reliable Networks Alice E. Smith and Berna Dengiz Introduction to the Design Problem The problem of how to design a network so that certain constraints are met and one or more objectives are optimized is relevant in many real world applications in telecommunications (Abuali et al., 1994a; Jan et al., 1993; Koh and Lee, 1995; Walters and Smith, 1995), computer networking (Chopra et al., 1984; Pierre et al., 1995), water systems (Savic and Walters, 1995) and oil and gas lines (Goldberg, 1989).

  pdf18p tienvovan 11-09-2010 56 8   Download

 • Today an ever increasing number of social and financial services can be provided over data networks. Individuals and businesses alike initiate and complete a large number of commercial transactions over the Internet or other specially constructed networks. Home banking, home shopping, video on demand, buying and selling of stocks and other financial securities can now be undertaken from almost any part of the world where an access to a local network can be achieved.

  pdf23p tienvovan 11-09-2010 47 6   Download

 • Digital Data Service (DDS) is widely used for providing private high quality digital transport service in the telecommunications industry. The network connections of DSS are permanent and its transmission facilities are dedicated, enabling it to transfer digital data with less interference and greater security than switched service. DSS also proves to be appropriate for linking sites that have applications which require a permanent connection and a demonstrated need for frequent data transfer.

  pdf21p tienvovan 11-09-2010 55 5   Download

 • In line with the rapid growth of telecommunications networks in recent years, there has been a corresponding increase in the level of network complexity. Consequently, it is now generally accepted that advanced computer aided simulation and analysis methods are essential aids to the management of large networks. The 1990s will be recalled as the decade of business process re-engineering

  pdf19p tienvovan 11-09-2010 62 5   Download

 • The telecommunications access network is the section of the network that connects the local exchange to the customers. At present most of the access network is composed of low bandwidth copper cable. Electronic communications are becoming an essential feature of life both at home and at work. The increasing use of applications that require larger bandwidths (such as the internet and video on demand) are making the copper infrastructure inadequate. These demands could be met using optical fibre technologies....

  pdf19p tienvovan 11-09-2010 56 5   Download

 • A routing algorithm constructs routing tables to forward communication packets based on network status information. Rapid inflation of the Internet increases demand for scalable and adaptive network routing algorithms. Conventional protocols such as the Routing Information Protocol (RIP) (Hedrick, 1988) and the Open Shortest-Path First protocol (OSPF) (Comer, 1995) are not adaptive algorithms; they because they only rely on hop count metrics to calculate shortest paths. In large networks, it is difficult to realize an adaptive algorithm based on conventional approaches. ...

  pdf16p tienvovan 11-09-2010 50 5   Download

Đồng bộ tài khoản