Thiết kế usecase

Xem 1-9 trên 9 kết quả Thiết kế usecase
 • Để làm ra một sản phẩm phần mềm tốt thì đòi hỏi các bên tham gia dự án phần mềm thực hiện nhiều công việc, trong đó việc phân tích thiết kế và xây dựng phần mềm là công việc rất quan trọng mà các nhà phát triển phải thực hiện.

  pdf18p sualoipc 27-10-2013 112 44   Download

 • Mô tả các usecase: -Đăng nhập hệ thồng:đăng nhập vào hệ thống quản lý thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho, nhân viên quản lý độc giả. -tra cứu thông tin sách trong thư viện; được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho. -cho độc giả mượn sách; được sử dụng bởi thủ thư. -tìm kiếm, thêm, xóa và sửa các thông tin về sách trong thư viện (tùy thuộc vào chức năng và quyền của các actor); được sử dụng bởi thủ thư, thủ kho.

  doc42p trannam288 25-03-2013 517 179   Download

 • Tìm hiểu mục đích của công đoạn UseCase Analysis vị trí của nó trong chu kỳ sống của QT PTPM Xác định các class thực hiện một use- case flow of events Phân phối các hành vi (behaviour) của usecase về các class của nó, thông qua việc xác định nhiệm vụ của các class Phát triển các use-case realization mô hình hóa collaboration giữa các thể hiện của các class đã xác định.

  pdf79p lqvang02 19-02-2013 39 8   Download

 • Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, là một phần không thể thiếu trong một xã hội ngày càng hiện đại hóa. Nói đến công nghệ thông tin, chúng ta không thể không nhắc tới công nghệ phần mềm, phần mềm đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thông tin.

  pdf172p tranbaoquyen 07-10-2009 275 127   Download

 • Giờ đây, công nghệ phần mềm đã và đang tiến bộ từng ngày, hàng loạt những kỷ thuật, những công nghệ mới ra đời giúp cho việc phát triển các hệ thống phần mềm ngày càng đơn giản hơn. Một trong những lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng đến sự thành công của việc phát triển phần mềm là việc mô hình hóa phần mềm

  pdf172p tranbaoquyen 07-10-2009 243 104   Download

 • Bài t p môn Qu n lý d án ph n m m * Yêu c u: - M i nhóm 3-4 sinh viên ch n và th c thi m t project: o Project không ñư c ch n trùng - Th c hi n theo yêu c u mô t trong m i nhóm bài t p. - Các sinh viên dùng: o Ph n m m Rational Rose hay Visio ñ th c hi n mô t các diagram. o Ph n m m Word ñ th c hi n vi c mô t các UseCase và ph...

  pdf9p olicaxa1 10-09-2012 83 9   Download

 • In this chapter you will learn about the tools and techniques necessary to perform usecase modeling to document system requirements. Capturing and documenting system requirements have proved to be critical factors in the outcome of a successful information systems development project. Documenting the requirements from the perspective of the users in a manner that they can understand promotes user involvement, which greatly enhances the probability for the success of the project.

  ppt38p estupendo4 18-08-2016 12 1   Download

 • Hiện nay, công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hoá như nước ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hoá vào tất cả các ngành các lĩnh vực.

  doc41p jolie 02-03-2009 2441 666   Download

 • Hình 5.15 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem sản phẩm mới ra mắt. Usecase Trợ giúp chọn sản phẩm Hình 5.16 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Trợ giúp chọn sản phẩm 46 Usecase Xem chi tiết Hình 5.17 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Xem thông tin chi tiết Usecase Thêm hàng vào giỏ Hình 5.18 - Lược đồ trình tự (mức thiết kế) cho usecase Thêm hàng vào giỏ Usecase Xem giỏ hàng Hình 5.

  pdf24p cnkbmt3 19-10-2011 94 20   Download

Đồng bộ tài khoản