intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết lập dữ liệu kế toán

Xem 1-20 trên 577 kết quả Thiết lập dữ liệu kế toán
 • Đây là tài liệu ứng dụng thực hành kế toán trên phần mềm trong môn học hệ thống thông tin kế toán. tài liệu này sẽ giúp bạn nắm rõ cách trình bày dữ liệu kế toán, ứng dụng phần mềm kế toán xử lý quy trình thương mại, giải thích thao tác kế toán tổng hợp. Mời các bạn tham khảo

  pdf82p bebebongbong12 18-10-2013 100 10   Download

 • Chương 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán thuộc bài giảng kế toán máy, mục tiêu chương này cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp, nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp, tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế toán tại một số doanh nghiệp đặc trưng.

  pdf15p kevinle124 30-05-2014 109 20   Download

 • CHƯƠNG II XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN MỤC TIÊU • Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp. • Nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp.

  pdf23p mama15 19-10-2010 349 222   Download

 • MISA SME.NET 2010 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với nhau tạo thành một hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ. MISA SME.NET 2010 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt những tính năng ưu việt, tự động hóa tất cả các nghiệp vụ kế toán, dữ liệu tài chính được cập nhật từng giây, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong công tác hạch toán kế toán. MISA SME.NET 2010...

  pdf196p hien_dhbk 02-01-2013 448 99   Download

 • XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN - Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp. Nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp. Tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế toán tại một số doanh nghiệp đặc trưng....

  pdf15p hoathietmoclan 09-10-2011 185 72   Download

 • Tài liệu tham khảo một số bài tập thực hành tổng hợp - Thiết lập cơ sở dữ liệu kế toán giúp các bạn nắm được kiến thức môn hệ thống thông tin kế toán và vận dụng được trong quá trình làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf12p bebebongbong12 18-10-2013 515 67   Download

 • KTQT là phương pháp xử lý các dữ liệu kế toán để đạt được các mục tiêu thiết lập các thông tin cho việc: - Lập dự toán ngân sách - Kiểm soát một cách có hiệu quả tình hình hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp, - Thực hiện chức năng phân tích, dự đoán kế hoạch và kiểm tra.

  ppt16p vitconbuongbinh91 12-10-2011 187 60   Download

 • Kế toán quản trị là gì? KTQT là phương pháp xử lý các dữ liệu kế toán để đạt được các mục tiêu thiết lập các thông tin cho việc: - Lập dự toán ngân sách - Kiểm soát một cách có hiệu quả tình hình hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp, - Thực hiện chức năng phân tích, dự đoán kế hoạch và kiểm tra.

  ppt15p gaucon2815 12-09-2011 222 41   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Kế toán excel - Phần 1 sẽ giúp sinh viên có khả năng áp dụng Microsoft Excel để hỗ trợ tốt công tác kế toán. Có khả năng thiết lập một hệ thống thông tin kế toán đơn giản dựa vào Microsoft Excel. Để tìm hiểu và có thêm kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf15p bebebongbong12 18-10-2013 136 30   Download

 • Để khai báo thuộc tính, đầu tiên là khai báo tên thuộc tính để truy cập, tiếp theo là phần thân định nghĩa thuộc tính nằm trong cập dấu ({}). Bên trong thân của thuộc tính là khai báo hai bộ truy cập lấy và thiết lập dữ liệu:Tham số thứ hai là theMinute được truyền vào phương thức chỉ để nhận giá trị trả về của biến thành viên Minute, do đó tham số này được khai báo với từ khóa out. ...

  pdf5p phuoctam51 13-08-2011 32 4   Download

 • Để khai báo thuộc tính, đầu tiên là khai báo tên thuộc tính để truy cập, tiếp theo là phần thân định nghĩa thuộc tính nằm trong cập dấu ({}). Bên trong thân của thuộc tính là khai báo hai bộ truy cập lấy và thiết lập dữ liệu: public

  pdf5p phuoctam47 02-08-2011 30 3   Download

 • Chương 2 - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho một chương trình kế toán. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống bảng mã kế toán tại các doanh nghiệp; nắm vững yêu cầu, nguyên tắc thiết lập bảng mã kế toán nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và quản lý các đối tượng kế toán tại các doanh nghiệp; tăng cường khả năng thực hành thiết kế bảng mã kế toán tại một số doanh nghiệp đặc trưng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf15p tradaviahe17 17-03-2021 1 0   Download

 • Tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp là cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị được tiến hành bình thường. Theo chế độ kế toán hiện hành, TSCĐ là những tư liệu lao động và tài sản khác phải có đủ 2 tiêu chuẩn

  doc47p sinhvientvu 04-08-2010 639 349   Download

 • Đối với việc xử lý số liệu kế toán trên máy thì việc xây dựng hệ thống danh mục hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý và khai thác số liệu tiếp theo. Đối với việc xử lý số liệu kế toán trên máy thì việc xây dựng hệ thống danh mục hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý và khai thác số liệu tiếp theo.

  pdf34p haichau 24-06-2009 212 68   Download

 • Bước 1: Tạo một select query với đầy đủ các trường có liên quan đến phép tổng hợp (không thừa và cũng không thể thiếu một trường nào) như sau: Bước 2: Ra lệnh chọn kiểu Crostab query bằng cách mở thực đơn Queries | Crosstab Query; Bước 3: Thiết lập các thuộc tính Total cũng như Crosstab cho các trường phù hợp như sau:

  pdf5p phuoctam39 13-07-2011 509 20   Download

 • Bước 1: Thiết kế theo mẫu QĐ15 Bước 2: Tạo hộp chọn MaKH-NCC (tương tự sổ cái) Bước 3: Trích lọc dữ liệu từ sheet NKDL Bước 4: Lập công thức cho các cột Bước 5: Hoàn thiện, định dạng trang in (tương tự sổ cái)

  ppt77p phantuannam 03-08-2013 110 18   Download

 • PD PD F- XC h a n g e Vi e w k lic C m C lic k Giáo trình hướng dẫn phân tích các bước để tạo một Hải Giáo trình Microsoft Access 2000 Copyright Nguyễn Sơn select query với thiết lập các thuộc tính total và crosstab ® F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W N y bu to to bu y N w .d o c u -tr a c k O W ! w o .d o c u -tr a c k .c .c Các bước để tạo một Crosstab query. Ví dụ tạo query đưa ra được bảng tổng hợp sau: Bước 1: Tạo một select query với đầy đủ các trường có liên quan đến phép tổng hợp (không thừa và cũng không thể thiếu một trường...

  pdf5p phuoctam47 02-08-2011 127 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kiểu dữ liệu sơ cấp trong ngôn ngữ lập trình p1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam56 26-08-2011 68 9   Download

 • Chương 7 An toàn và toàn vẹn dữ liệu thuộc bài giảng hệ cơ sở dữ liệu, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: An toàn dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu.

  pdf18p conchimnhai 28-06-2014 86 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng kiểu dữ liệu sơ cấp trong ngôn ngữ lập trình p10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam56 26-08-2011 42 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết lập dữ liệu kế toán
p_strCode=thietlapdulieuketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2