intTypePromotion=1
ADSENSE

Thống kê Lâm nghiệp

Xem 1-20 trên 3251 kết quả Thống kê Lâm nghiệp
 • Nội dung chính của đề tài trình bày kinh nghiệm của FAO về xây dựng hệ thống chỉ tiêu lâm nghiệp, đánh giá thực trạng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thu thập số liệu thống kê lâm nghiệp hiện hành. Đề xuất, cải tiến phương pháp thu thập số liệu lâm sinh và khai thác gỗ, lâm sản. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p volkath 29-11-2019 24 2   Download

 • Lâm nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng, có chu kỳ sản xuất dài, liên quan đến nhiều mặt kinh tế xã hội, góp phần tạo môi trường sinh thái phát triển nền kinh tế một cách bền vững. Theo phân ngành kinh tế hiện nay, hoạt động lâm nghiệp bao gồm khâu lâm sinh (trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng) và khai thác các sản phẩm từ rừng (các loại lâm sản: gỗ và các lâm sản khác từ rừng, giá trị sản phẩm dịch vụ)....

  pdf45p lanlan38 02-04-2013 183 45   Download

 • Tham khảo Ngân hàng đề thi Thống kê doanh nghiệp, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi hiệu quả. Đề thi giúp các bạn tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài giúp đạt kết quả tốt nhất. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.

  pdf10p dustinwind_bmt 05-12-2009 1903 563   Download

 • Đề thi hết học phần Thống kê doanh nghiệp của học viện công nghệ bưu chính viễn thông sẽ giới thiệu tới các bạn những câu hỏi về vấn đề thống kê doanh nghiệp. Hy vọng tài liệu là nguồn tài liệu hữu ích cho quá trình ôn thi và làm bài thi của các bạn.

  pdf10p vtu123 26-01-2016 107 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản thông tin lĩnh vực thống kê: lâm nghiệp cơ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p uu_xichdu 30-11-2010 90 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động chủ yếu của thống kê nông nghiệp huyện; đánh giá tổng quát. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf13p khidoichuoi 08-02-2020 21 0   Download

 • "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 2: Thống kê lao động trong doanh nghiệp" làm rõ ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê lao động trong doanh nghiệp; trang bị các kiến thức cơ bản về thống kê lao động và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp; hướng dẫn học viên cách tính toán và phân tích các chỉ tiêu thống kê lao động và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp.

  pdf27p gaocaolon10 27-02-2021 13 2   Download

 • "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 4: Thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp" làm rõ một số khái niệm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cách tính toán các chỉ tiêu đó; phương pháp thống kê chất lượng sản phẩm.

  pdf32p gaocaolon10 27-02-2021 9 2   Download

 • "Bài giảng Thống kê doanh nghiệp - Bài 6: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp" làm rõ các vấn đề liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hệ thống chỉ tiêu thống kê dùng để tính hiệu quả và cách tính các chỉ tiêu đó.

  pdf18p gaocaolon10 27-02-2021 11 3   Download

 • Thống kê kết quả sxkd của Doanh nghiệp Bài số 1: 1. Tính sản l-ợng hiện vật quy -ớc của tất cả các loại sản phẩm trên theo kế hoạch và thực tế lấy sản phẩm xà phòng bột làm sản phẩm chuẩn: H-ớng dẫn giải: - Tính hệ số quy đổi. - Tính sản l-ợng hiện vật quy -ớc. Từ số liệu đề bài, vận dụng công thức ta tính đ-ợc kết quả trong bảng sau: S/l-ợng hiện vật S/l-ợng hiện vật Loại xà phòng (tấn) H quy -ớc (tấn)...

  pdf21p thinhlu 08-10-2011 1424 301   Download

 • Giáo trình Thống kê và Tin học trong lâm nghiệp của tác giả PGS.TS. Bảo Huy dùng cho đối tượng Cao học lâm nghiệp nhằm mục đích giúp cho người học phân tích xử lý số liệu thống kê trên máy tính trong quá trình học tập, làm đề tài nghiên cứu ứng dụng cao thực tiễn.

  pdf79p nguyenvanxiem 19-01-2010 510 127   Download

 • Chương 5: Phân tích các đại lượng trong lâm nghiệp Trong tự nhiên và xã hội nói chung, trong lâm nghiệp nói riêng, các đại lượng thường có mối quan hê với nhau, các mối quan hệ này có thể phân ra thành 2 dạng: Quan hệ hàm số (sự phụ thuộc hàm)

  pdf34p songsongcuoc 20-06-2011 322 79   Download

 • Tài liệu Niên giám thống kê 2004: Phần 1 trình bày những thống kê về đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân Tài liệu nhà nước, đầu tư; nông lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf349p thuytrang_3 21-01-2015 247 71   Download

 • Tham khảo sách 'thống kê và tin học trong lâm nghiệp', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p holigon10 15-06-2012 182 56   Download

 • Dưới đây là Tài liệu Niên giám thống kê (tóm tắt) 2013: Phần 1, Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp các bạn có được các thông tin tổng quan về các số liệu trong các lĩnh vực đơn vị hành chính và diện tích đất, dân số và lao động, tài khoản quốc gia và ngân Tài liệu Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể, đầu tư và xây dựng, nông - lâm nghiệp - thủy sản của nước ta trong năm 2013.

  pdf164p thuytrang_6 12-08-2015 134 25   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định. Đối tượng thực...

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 102 11   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp...

  pdf6p haisannuongmuoiot 22-10-2010 99 5   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc hoặc 52 ngày làm việc nếu...

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 94 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu...

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 73 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Lâm nghiệp

  pdf5p xanh_hyvong 25-09-2010 57 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thống kê Lâm nghiệp
p_strCode=thongkelamnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2