intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục nộp đồ án

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thủ tục nộp đồ án
 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và các bên vay vốn tháng 7 năm 2013 đưa ra các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát các chuyên gia tư vấn cần thiết cho các dự án khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) được tài trợ một phần hoặc toàn bộ từ các khoản vay của ADB, các khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các nguồn tài trợ do ADB quản lý.

  pdf45p cobetocxul9 26-08-2015 125 5   Download

 • Thông tư 132/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf5p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 53 0   Download

 • Lựa chọn đề tài tốt nghiệp.Đề tài tốt nghiệp cần thể hiện được một mặt quản lý cụ thể của doanh nghiệp mà sinh viên sẽ đi sâu tìm hiểu và thiết kế biện pháp hoàn thiện.

  pdf7p canon_12 28-03-2014 126 3   Download

 • Nhằm tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học và qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên của Khoa.

  pdf24p anhcu1003 01-01-2014 123 9   Download

 • Sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để nghiên cứu, phân tích một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực ngành / chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên tìm hiểu yêu cầu và môi trường làm việc trong lĩnh vực thực tập để chủ động thích nghi sau khi tốt nghiệp.

  pdf20p anhcu1003 01-01-2014 365 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf3p caytudang 20-04-2013 365 122   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;

  pdf13p vuonnhomini 01-02-2013 45 4   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; Bộ Tài chính...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 93 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf6p c2vang 29-09-2011 57 2   Download

 • Trong năm 2007, Công ty nhà nước Sông Hồng của UBND tỉnh Y gặp khó khăn và thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2008, nhận thấy công ty Sông Hồng lâm vào tình trạng phá sản, UBND tỉnh Y đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng.Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y vì cho rằng UBND tỉnh Y không có quyền này. Sau đó, theo đơn yêu cầu của đại diện hợp pháp của công ty Sông Hồng, ngày22/3/2008, Tòa án...

  ppt36p thien198600 20-09-2011 274 92   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC PHÁP Y

  pdf15p hoa_kimngan 01-09-2011 107 9   Download

 • Giá trị vật tư, hàng hoá, máy móc, thiết bị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống; 1.1.2 Các nhu cầu tài chính của khách hàng sau đây: 1.1.2.1 Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu khách hàng phải nộp để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu mà giá trị lô hàng đó NHNT có tham gia cho vay...

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 77 5   Download

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Công dân nộp đơn khiếu nại...

  pdf3p chauhoakieng 23-03-2011 106 7   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đương sự nộp đơn xin miễn giảm phí thi...

  pdf4p phale_xanh 18-03-2011 143 2   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng THA Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chấp hành viên Cách thức thực hiện: Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước khi có một trong các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 8 của NĐ 173/CP 30/09/2004; điểm a khoản 1 Điều 32 Pháp lệnh thi hành án 2004; khoản 2 Điều 58 Bộ luật hình sự thì cơ quan THA đang...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 36 5   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thi hành án cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn; Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đương sự nộp đơn xin miễn giảm...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 103 2   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện; Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 30.000đ/giấy chứng nhận ĐKKD Quyết định số 02/2009/QĐUB... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đối với cá nhân: Nộp đủ hồ tại bộ phận một cửa, nhận phiếu hẹn...

  pdf3p phale_xanh 18-03-2011 66 3   Download

 • Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Sở Thông tin và Truyền thông Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản cho ý kiến thẩm tra Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Kế hoach...

  pdf3p phale_xanh 17-03-2011 85 1   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nội vụ. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ...

  pdf3p phale_xanh 17-03-2011 58 4   Download

 • Là căn cứ pháp lý để toà án xem xét khi ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Do luật phá sản 2004 coi trọng quyền lợi của chủ nợ và người lao động. Nên khi các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có đầy đủ các giấy tờ trên thì toà án có thẫm quyền cần nhanh chóng thực hiện quyền hạn chức năng của mình.

  doc26p thanhnam31785 18-02-2011 354 153   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục nộp đồ án
p_strCode=thutucnopdoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2