Thủ tục thi hành án dân sự

Tham khảo và download 100 Thủ tục thi hành án dân sự chọn lọc sau:
 • Những biểu mẫu tố tụng dân sự là những văn bản có tính pháp lý và cần phải thực hiện theo đúng mẫu đã được quy định theo pháp luật. Vậy làm thế nào để soạn thảo những biên bản, giấy xác nhận, thông báo hay những mẫu đơn gửi Tòa án, TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn Bộ Biểu Mẫu Tố Tụng Dân Sự Thông Dụng được các cơ quan pháp lý ban hành sẽ giúp cho công việc của bạn thuận tiện và dễ dàng hơn.

  86 tài liệu 1443 lượt tải   Download

 • Phần 1 giáo trình gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Chương 1 -Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thi hành án dân sự Việt Nam, chương 2 - Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự, chương 3 - Thủ tục thi hành án dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf34p lalala02 13-11-2015 344 124   Download

 • Thủ tục thi hành án dân sự

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 101 26   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Pháp lệnh thi hành án dân sự" cung cấp cho người đọc các quy định chung của Pháp lệnh thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên, thủ tục thi hành án dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p doinhugiobay_00 05-11-2015 26 5   Download

 • Pháp lệnh này quy định về tổ chức và thủ tục thi hành án dân sự

  doc29p gachip 13-05-2009 678 109   Download

 • Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự nhằm trình bày khái quát các quy định cơ bản của pháp luật thi hành án dân sự; một số kỹ năng của luật sư tham gia giai đoạn thi hành án dân sự, các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự.

  pdf63p slow_12 25-06-2014 237 97   Download

 • Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về thi hành án dân sự, mà chủ yếu là THA trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại hiện hành tại CHDCND Lào dưới góc độ so sánh với pháp luật của Việt Nam; đánh giá thực trạng pháp luật về hệ thống cơ quan quản lý, thi hành án dân sự, thủ tục thi hành án dân sự, dưới góc độ so sánh với pháp luật của Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p khetien888 06-02-2017 18 3   Download

 • Thi hành án dân sự là một bộ phận của thi hành án, đó là hoạt động của cơ quan thi hành án tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm đưa những bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án ra thi hành. Hoạt động thi hành án nói chung và hoạt động thi hành án dân sự nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi phương diện của đời sống. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu ro hơn về hoạt động thi hành án.

  doc26p crystalheart115 23-01-2010 257 69   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND xã, phường, thị trấn.

  pdf4p taituongchienxuxu 29-11-2010 114 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tiensislump 29-11-2010 121 25   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Tìm hiểu luật thi hành án dân sự" sau đây do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf97p lalala7 07-12-2015 78 16   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Thi hành án dân sự Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Thi hành án dân sự Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

  pdf3p tiensislump 29-11-2010 105 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p chuthotaidai 30-09-2010 106 12   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu là làm rõ những vấn đề lý luận về thủ tục THADS, đánh giá thực trạng pháp luật thi hành án hiện hành và thực tiễn THADS. Qua việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về THADS, góp phần giải quyết tình trạng tồn đọng án, nâng cao hiệu quả hoạt động THADS.

  pdf13p hannguyetti 09-04-2017 25 4   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kỹ năng thi hành án dân sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án dân sự, soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự, kết thúc thi hành án, cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền bằng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án, cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi ...

  pdf267p comamngo1902 01-04-2019 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kỹ năng thi hành án dân sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về nghiệp vụ thu chi tài chính trong thi hành án dân sự, phí thi hành án dân sự, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, thống kê thi hành án dân sự, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, kháng nghị và giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p comamngo1902 01-04-2019 1 1   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định ...

  doc61p catbui 09-05-2009 1764 312   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định...

  doc77p vanthang122141 23-02-2011 291 104   Download

 • Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 455 75   Download

 • Nghị định số 62/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 về thủ tục thi hành án dân sự; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p tsmttc_009 29-07-2015 66 2   Download

 • Thi hành án là hoạt động làm cho các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án thực hiện được trong thực tế. Thi hành án dân sự là một bộ phận của Thi hành án, đó là hoạt động của cơ quan Thi hành án tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm đưa những Bản án, Quyết định có hiêu lực của Toá án ra thi hành. Công tác thi hành án nói chung...

  doc26p crystalheart115 23-01-2010 699 129   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=thu-tuc-thi-hanh-an-dan-su
Đồng bộ tài khoản