Thuật toán dfs

Xem 1-12 trên 12 kết quả Thuật toán dfs
 • Nội dung luận văn được chia thành 3 chương:Chương I. Những kiến thức cơ bản về thuật toán.Ở chương này, chúng tôi trích nêu khái niệm về bài toán và thuật toán. Các tính chất của thuật toán, xác định độ phức tạp của thuật toán…Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu ba thuật toán quan trọng trên đồ thị mà học sinh THPT sẽ được học.

  pdf84p sunflower_1 04-09-2012 317 93   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị trình bày về tìm kiếm theo chiều sâu (Depth First Search – DFS); tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth First Search - BFS); ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p cocacola_09 26-11-2015 65 19   Download

 • Một phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề: thiết kế giải thuật tìm lời giải cho bài tóan không phải là bám theo một tập qui luật tính tóan được xác định mà là bằng cách thử và sửa sai (trial and error). Khuôn mẫu thông thường là phân rã quá trình thử và sửa sai thành những công tác bộ phận. Thường thì những công tác bộ phận này được diễn tả theo lối đệ quy một cách thuận tiện và bao gồm việc thăm dò một số hữu hạn những công tác con....

  ppt37p lucky156 04-06-2010 276 136   Download

 • Các thuật toán trên đồ thị Vì đường pha chỉ là đường đi cơ bản trên đồ thị định hướng nên việc xác định những đỉnh nào có thể đến được từ x ∈ X bằng một đường pha có thể sử dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (BFS hoặc DFS). Những đỉnh và những cạnh được duyệt qua tạo thành một cây pha gốc x Một đường mở (Augmenting Path) là một đường pha đi từ một X_đỉnh chưa ghép tới một Y_đỉnh chưa ghép.

  pdf28p muaythai5 30-10-2011 57 11   Download

 • Lý thuyết đồ thị procedure Enter; {Nhập dữ liệu từ thiết bị nhập chuẩn (Input)} var i, u, v, m: Integer; begin FillChar(a, SizeOf(a), False); {Khởi tạo đồ thị chưa có cạnh nào} ReadLn(n, m, S, F); {Đọc dòng 1 ra 4 số n, m, S và F} for i := 1 to m do {Đọc m dòng tiếp ra danh sách cạnh} begin ReadLn(u, v); a[u, v] := True; a[v, u] := True; end; end; procedure DFS(u: Integer); var v: {Vào dòng

  pdf25p xingau3 07-08-2011 57 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'độ sâu đầu tiên tìm kiếm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt15p phamminhdat 06-04-2010 70 12   Download

 • XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG -Chọn dộ sâu đặt móng là: Df=1.5m -Chọn bề rộng móng là: b=2.5m -Chọn chiều cao móng là: h=0.8m - Chọn lớp đất số 4 làm bề mặt để tính toán và thiết kế móng băng.Với: + Ctc=0.03025 kg/cm2= 3.025 KN/m2 + đn =0.984g/cm3 = 9.84 KN/m3 + w=21.925

  doc85p rrtrungrr11 03-10-2011 814 445   Download

 • Nói tới “đóng băng” thì chắc chắn DeepFreeze (DF) sẽ là cái tên đầu tiên được người dùng nhắc tới, tuy nhiên hiện nay với sự xuất hiện của khá nhiều anh tài cùng loại và với những khuyết điểm bất tiện cố hữu trong tính năng sử dụng DF ngày càng đánh mất đi địa vị độc tôn của mình.

  pdf4p vinhlactran 08-01-2010 114 20   Download

 • Các thuật toán trên đồ thị Vì đường pha chỉ là đường đi cơ bản trên đồ thị định hướng nên việc xác định những đỉnh nào có thể đến được từ x ∈ X bằng một đường pha có thể sử dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (BFS hoặc DFS).

  pdf28p cabongkhoto 17-06-2011 56 7   Download

 • Ở cuối thuật toán, e bằng n trừ đi số thành phần trong graph gốc; nếu graph gốc là liên thông, chúng ta sẽ tìm được một cây có (n-1) cạnh. Như đã giải thích ở trên, Dfs sẽ tìm ra một rừng bắc cầu. Tuy nhiên, chúng ta thường không tìm được cây bắc cầu có tổng độ dài tối thiểu. Thuật toán "háu ăn" Một cách tiếp cận khả dĩ để tìm một cây có tổng độ dài tối thiểu là, ở mỗi giai đoạn của thuật toán, lựa chọn cạnh ngắn nhất có thể. Thuật toán đó...

  pdf10p samsung10 20-11-2011 23 5   Download

 • Các thuật toán trên đồ thị Nếu mỗi cạnh của G đều nằm trên một chu trình đơn, ta sẽ chứng minh rằng: phép định chiều DFS sẽ tạo ra đồ thị G' liên thông mạnh.

  pdf32p cabongkhoto 17-06-2011 46 3   Download

 • Trong tab Security, bạn có thể chỉ định người có quyền truy cập đến đối tượng DFS và truy cập đã được cho phép hoặc bị từ chối. Quyền bao gồm kiểm soát toàn, Đọc, và Viết. Theo mặc định, các nhóm quản trị viên được cho phép

  pdf84p myngoc2 08-09-2011 18 1   Download

Đồng bộ tài khoản