intTypePromotion=3
ADSENSE

Thuật toán Rijndael

Xem 1-9 trên 9 kết quả Thuật toán Rijndael
 • Trong bài viết này, các tác giả phân tích một số tính chất quan trọng của các bộ hệ số thỏa tiêu chí thiết kế trong biến đổi MixColumns của thuật toán Rijindael, đồng thời trình bày các giải thuật kiểm tra nhanh và hiệu quả độ an toàn của bộ hệ số bất kỳ nhằm tạo ra các phiên bản cài đặt khác nhau của thuật toán Rijndael.

  pdf13p uocvong07 14-10-2015 45 2   Download

 • Từ khi con ngƣời có nhu cầu trao đổi thông tin, thƣ từ với nhau thì nhu cầu giữ bí mật và bảo mật tính riêng tƣ của những thông tin, thƣ từ đó cũng nảy sinh. Hình thức thông tin trao đổi phổ biến sớm nhất là dƣới dạng các văn bản, để giữ bí mật của thông tin ngƣời ta đã sớm nghĩ đến cách che dấu nội dung các văn bản bằng cách biến dạng các văn bản đó để ngƣời ngoài đọc nhƣng không hiểu đƣợc, đồng thời có cách khôi phục lại nguyên dạng ban...

  pdf71p chieuwindows23 01-06-2013 83 26   Download

 • Phương pháp mã hóa Rijndael block[r,c] = FFmul(0x0e, t[r]) xor FFmul(0x0b, t[(r + 1) mod 4]) xor FFmul(0x0d, t[(r + 2) mod 4]) xor FFmul(0x09, t[(r + 3) mod 4]) end for end for end

  pdf21p kemoc5 30-05-2011 152 49   Download

 • Trong quy trình mã hóa vẫn sử dụng 4 phép biến đổi chính như đã trình bày trong thuật toán mã hóa Rijndael cơ bản: 1. AddRoundKey: cộng ( ⊕ ) mã khóa của chu kỳ vào trạng thái hiện hành. Độ dài của mã khóa của chu kỳ bằng với kích thước của trạng thái. 2. SubBytes: thay thế phi tuyến mỗi byte trong trạng thái hiện hành thông qua bảng thay thế (S-box).

  pdf41p kemoc10 23-07-2011 52 10   Download

 • Mật mã (Cryptography) là ngành khoa học là ngành nghiên cứu các kỹ thuật toán học nhằm cung cấp các dịch vụ bảo vệ thông tin [44]. Đây là ngành khoa học quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống – xã hội.

  pdf289p sakuraphuong 24-05-2013 46 15   Download

 • Quy trình mã hóa Rijndael sử dụng bốn phép biến đổi chính: 1. AddRoundKey: cộng (⊕) mã khóa của chu kỳ vào trạng thái hiện hành. Độ dài của mã khóa của chu kỳ bằng với kích thước của trạng thái. 2. SubBytes: thay thế phi tuyến mỗi byte trong trạng thái hiện hành thông qua bảng thay thế (S-box). 3. MixColumns: trộn thông tin của từng cột trong trạng thái hiện hành

  pdf29p kemoc10 23-07-2011 67 9   Download

 • Phiên bản mở rộng 256/384/512-bit của phương pháp mã hóa Rijndael Vận động đi lên của Điều khiển học Mặc dù giữ vai trò lịch sử quan trọng của thời đại, điều khiển học có vẻ như không thật giống như một môn khoa học độc lập.

  pdf12p butmaucam 27-08-2013 45 5   Download

 • Tài liệu có nội dung trình bày gồm 10 chương: chương 1 tổng quan, chương 2 một số phương pháp mã hóa quy ước, chương 3 phương pháp mã hóa Rijndael, chương 4 phương pháp Rijndael mở rộng, chương 5 các thuật toán ứng cử viên AES, chương 6 một số hệ thống mã hóa khóa công cộng, chương 7 chữ ký điện tử, chương 8 phương pháp ECC, chương 9 hàm băm mật mã, chương 10 chứng nhận khóa công cộng.

  pdf290p ptng13 25-06-2012 238 116   Download

 • Quy trình giải mã Rijndael có thể được thực hiện theo với trình tự các phép biến đổi ngược hoàn toàn tương đương với quy trình mã hóa (xem chứng minh trong phần 3.6.4-Quy trình giải mã tương đương). Bảng mã khóa mở rộng dw được xây dựng từ bảng mã khóa w bằng cách áp dụng phép biến

  pdf26p xingau2 03-08-2011 46 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuật toán Rijndael
p_strCode=thuattoanrijndael

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản