intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành bioinformatics

Xem 1-2 trên 2 kết quả Thực hành bioinformatics
  • 1. Sau khi tìm hiểu các trang web ở trên hãy giải thích thế nào là genome browser ? 2. Mục đích của genome browser ? 3. Cho biết có bao nhiêu genome đã được xác định trình tự ở các genome browser ? 4. Sử dụng UCSC genome browser, hãy cho biết ý nghĩa của : BLAT Gene Sorter Insilico PCR Micribial genomes

    doc6p lovewinter88 11-11-2012 146 19   Download

  • Nhiều mô hình ngẫu nhiên trong Vận trù học, Kinh tế, Kĩ thuật, Dân số học, Di truyền học,... dựa trên cơ sở là quá trình Markov. Đặc biệt, hiện tại một lĩnh vực mới về Tin − Sinh học (Bioinformatics) chuyên nghiên cứu về gene ứng dụng rất mạnh các vấn đề của lí thuyết các quá trình Markov. Trong ngành Cơ điện hiện nay nhiều chuyên gia lí thuyết và thực hành cũng rất quan tâm tới quá trình Markov nói chung, còng nh− c¸c qu¸ tr×nh sinh−tö hay qu¸ tr×nh håi phôc nãi riªng. ...

    pdf22p trannhu 14-07-2009 1341 461   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hành bioinformatics
p_strCode=thuchanhbioinformatics

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2