intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuế quan nhập khẩu

Xem 1-20 trên 2281 kết quả Thuế quan nhập khẩu
 • Thông tư số 04/2019/TT-BCT được ban hành căn cứ vào Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019.

  doc2p kexauxi9 03-12-2019 14 0   Download

 • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN -------Số:………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..., ngày ... tháng ... năm ... ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM ... Kính gửi: Bộ Công Thương 1. Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và tên viết tắt) :............................ Điện thoại:……………… ……………….. Fax :……...……………………… E-mail :…………………………………………………………..……………… 2. Địa chỉ giao dịch:……………….………………….…….………………….…… 3.

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 133 20   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 3 trang bị cho người học về các lý thuyết về thuế quan. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu về thuế quan, tác động của thuế quan nhập khẩu, tỷ lệ bảo hộ thực tế của thuế quan (Effective rate of protection), tác động của thuế quan xuất khẩu,...và một số nội dung khác.

  pdf42p tangtuy02 11-03-2016 148 11   Download

 • Thuế là một trong những công cụ quản lý và điều tiết của Nhà nước về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá dịch vụ trong nước. Ngoài ra chính sách thuế còn là một trong những công cụ để thực hiện chiến lược kinh tế của đất nước. Trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, các nước thường dùng công cụ quản lý như: hạn ngạch, tỷ giá, giấy phép, thuế quan. Trong đó thuế xuất nhập khẩu thường được sử dụng cơ bản nhất bởi nó là cơ sở trong trao đổi...

  doc27p dinhthao00 10-06-2011 656 295   Download

 • Giáo trình Luật hải quan thuế xuất nhập khẩu trình bày những nội dung chính: Chương 1 : Tổng quan về thuế. Chương 2 : Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chương 3 : Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Phần 2 : Luật hải quan và thủ tục hải quan. Chương 1 : Một số nét cơ bản về hải quan Việt Nam. Chương 2 : Luật hải quan và một số nội dung cơ bản. của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan Chương 3 : Thủ tục hải quan

  pdf30p five_12 19-03-2014 316 113   Download

 • Câu 1:Thuế xuất nhập khẩu là lọai thuế đánh vào: a.Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam b.Các mặt hàng được phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam c.Các mặt hàng được đưa từ khu phi thuế quan vào trong nước và ngược lại d.Câu a và c đều đúng.Câu 2:Mục tiêu của thuế xuất nhập khẩu là: a.Thu ngân sách b.Kiểm soát, điều tiết khối lượng và cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khẩu c.Kiểm chế sản xuất trong nước d.Câu a và b đều đúng...

  ppt51p tavantiep 02-03-2013 294 73   Download

 • Luật Thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 24/6/2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK. Riêêng về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005

  ppt80p sony_12 25-06-2013 179 55   Download

 • Kỹ năng Trình bày được các nội dung kiến thức về thuế thuế xuất nhập khẩu. Biết rõ các phương pháp tính và nộp thuế xuất nhập khẩu. Giải được các bài toán liên quan đến các loại thuế xuất nhập khẩu. Áp dụng được các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005 Nghị định của Chính phủ số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu Thông tư hướng...

  pdf16p tab_12 29-07-2013 227 53   Download

 • Đứng thứ 6, thứ 7 trong các tỉnh có nguồn thu thuế xuất nhập khẩu nộp ngân sách lớn nhất cả nước(sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng …), Nghệ An đang cố gắng đẩy mạnh quy trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá công tác thu và quản lý thu thuế theo định hướng phát triển của đất nước. Tỉnh Nghệ An có địa hình núi cao và biển khá phức tạp, gây khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát, và cũng đang là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan quản lý...

  pdf54p muathi2013 13-05-2013 112 43   Download

 • Nội dung chương 2 Thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng tổng quan thuế nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm thuế xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu ở Việt Nam, ảnh hưởng của thuế nhập khẩu, so sánh hạn ngạch và thuế nhập khẩu, câu hỏi thảo luận.

  pdf38p good_12 28-06-2014 238 34   Download

 • Bài giảng Thuế xuất nhập khẩu trình bày khái niệm của thuế xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu là loại thuế đánh vào các hàng hóa được giao thương qua biên giới các quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia đã thành lập liên minh thuế quan; với mục tiêu: Tiết kiệm và tạo nguồn thu ngoại tệ; Bảo hộ công nghiệp nội địa.

  pdf39p wave_12 07-04-2014 136 30   Download

 • Nội dung của chương 5 Thuế xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng tổng quan về thuế nhằm trình bày về khái niệm & phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, nội dung chính sách thuế hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành, đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu, căn cứ tính thuế, miễn, giảm, hoàn thuế xuất.

  ppt50p yellow_12 02-06-2014 140 24   Download

 • Với mục tiêu góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra quan trọng và cần thiết, đề tài tập trung phân tích tình hình thực tế công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng công ty Cổ Phần Dệt May Huế năm 2014, tìm ra những thành công và những vấn đề còn tồn tại ở Công ty. Mời các bạn tham khảo

  pdf106p thangnamvoiva26 21-10-2016 75 24   Download

 • Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. Để tìm hiểu sâu hơn về loại thuế này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chương II: Thuế xuất nhập khẩu".

  ppt51p codon_06 22-01-2016 106 19   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế xuất nhập khẩu, những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý thuế của Chi cục. Thực trạng công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KV3, tìm hiểu những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KV3.

  pdf147p queencongchua3 26-09-2019 34 11   Download

 • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Phân tích làm rõ thực trạng quản lý thuế tại Hải quan Việt Nam, đề xuất một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện, đổi mới tổ chức quản lý thuế nhập khẩu.

  pdf16p kethamoi2 14-12-2019 18 8   Download

 • Hiệp định Trị giá Hải quan GATT/WTO là một hệ thống tiên tiến, phù hợp với một thế giới đang được toàn cầu hóa hết sức mạnh mẽ. Việc áp dụng Hiệp định Trị giá Hải quan ở Việt Nam vừa có tính bắt buộc theo các cam kết quốc tế, vừa do tính ưu việt của Hiệp định trong công tác xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Kể từ khi thực hiện toàn bộ nội dung Hiệp định Trị giá hải quan đến nay, Việt Nam đã thu được những kết quản đáng ghi nhận trong việc xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề đang tồn tại cần được hoàn thiện của toàn bộ hệ thống.

  pdf7p cumeo2425 02-07-2018 66 6   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại đơn vị và đưa ra những giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại đơn vị.

  pdf27p kexauxi6 04-11-2019 17 4   Download

 • Luận văn đánh giá thực trạng kiểm soát các khoản thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục HQ TP Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp tăng cường kiểm soát các khoản thu thuế xuất nhập khẩu, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục HQ TP Đà Nẵng.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 17 1   Download

 • Tác giả thực hiện bài viết trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2019, nhằm đưa ra cách tiếp cận đầy đủ về hành vi tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf14p vibeirut2711 20-08-2020 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuế quan nhập khẩu
p_strCode=thuequannhapkhau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2